Slavnostní pohřeb pro národní prezident Mariella Magi Dionisi oběti terorismu,it,V bazilice Ss.Ma annunziata ve Florencii,it,Svážný pohřeb Marielly Magi vdovy po policejním agentovi Fausto Dionisi,it,Národní prezident Asociace „paměti“, který shromažďuje rodiny policie a soudní oběti teroristů,it,zemřel předčasně,it,Pro náhlé zdraví,it,Zatímco byl v Salernu, navštěvoval svou dceru Jessicu Dionisi,it

Nella Basilica della SS.ma Annunziata a Firenze il 2 Leden 2024 pm 11 si sono tenuti i solenni funerali di Mariella Magi vedova dell’Agente di Polizia Fausto Dionisi, Presidente Nazionale dell’Associazione “Memoria” che raccoglie le famiglie delle Forze dell’Ordine e della Magistratura vittime dei Terroristi, morta prematuramente a soli 68 roky, per una improvvisa complicazione sanitaria, mentre si trovava a Salerno in visita alla figlia Jessica Dionisi, dvěmu vnoučatům a Synovi,it,Aktuální prefekt Salerno,it,Francesco Esposito,it,předsedal Mons,it,Chaplain šéf státní policie ve Florencii,it,Viděl účast nejvyšších občanských a vojenských úřadů as osobními zástupci generálních velitelů Carabinieri a The Guardia di Finanza,it,respektive generálové Teo Luzi a Andrea de Gennaro,it,Zastupováno Generali Gabriele Vitagliano a Bruno Salsano,it,Provinční velitelé,it,Přítomny jsou také banner obce ve Florencii,it, attuale Prefetto di Salerno, Francesco Esposito.

La cerimonia, presieduta da Mons. Luigi Innocenti, Cappellano Capo della Polizia di Stato di Firenze, ha visto la partecipazione delle massime autorità civili e militari e con i rappresentanti personali dei Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, rispettivamente i Generali Teo Luzi e Andrea De Gennaro, rappresentati dai Generali Gabriele Vitagliano e Bruno Salsano, comandanti provinciali.

Presenti anche i Gonfaloni del Comune di Firenze, Rodné město Marielly,it,a toskánská oblast,it,Mnoho zpráv soustrast dosáhlo dcery Jessica,it,včetně metropolitního arcibiskupa Salerna,it,Florentine Mons,it,Oficiální vzpomínka byla držena mluvčím pro Mariella Magi Dionisi a paměťový lisový důstojník,it,na které rodina svěřila obecnou organizaci pohřbu,it,Mariani na oficiální vzpomínce si vzpomněla na roky zamilování,it,Angažovanost a manželství Fausto a Mariella,it, e la Regione Toscana.

Tanti i messaggi di condoglianze giunte alla figlia Jessica, tra cui quello dell’Arcivescovo Metropolita di Salerno, il fiorentino Mons. Andrea BELLANDI.

La commemorazione ufficiale è stata tenuta dal Portavoce di Mariella Magi Dionisi e Addetto Stampa di Memoria, il Giornalista Franco Mariani, al quale la famiglia ha demandato l’organizzazione generale dei funerali. Mariani nella commemorazione ufficiale ha ricordato gli anni di innamoramento, di fidanzamento e lo sposalizio di Fausto e Mariella, Narození Jessiky silně požadovalo Fausto,it,„Pokud se narodil chlapec, nebyl můj,“ rád řekl vtipně,it,Ale také mnoho slov, kterou Mariella Magi řekla jako zakladatelka a prezidentka Asociace rodinných příslušníků obětí terorismu,it,Nakonec si vzpomeneme na záhadnou epizodu,it,Když několik dní po složení každoroční koruny na památku Fausto, to bylo ukradeno neznámými osobami a o několik dní později bylo poblíž domu samotné Marielly,it (“Se nasceva un maschio non era mio” amava dire scherzando), ma anche le tante parole dette da Mariella Magi come fondatrice e Presidente dell’Associazione dei familiari delle Vittime del Terrorismo, finendo per ricordare il misterioso episodio del 2010 quando dopo pochi giorni dall’apposizione dell’annuale corona in ricordo di Fausto questa fu rubata da ignoti e fatta ritrovare qualche giorno dopo nei pressi dell’abitazione della stessa Mariella. Mariani také oznámila, že během,it,Kniha bude vydána, která poprvé řekne, co se stalo s Fausto Dionisi,it,Dosud nikdo nikdy neřekl tato fakta,it,"Protože Fausto byl poražen teroristy první linie.",it,Mariella ve skutečnosti nosí,it,I když jen prakticky,it,Uniforma policisty - Mariani zdůraznila,it,plně dodržovat toto etické a morální chování, na které musí následovat všichni členové státní policie,it,Pokud o tom přemýšlíte,it,Pokud nás odrážíte,it 2024 uscirà un libro che per la prima volta racconterà quanto accaduto a Fausto Dionisi, in quanto fino ad oggi nessuno ha mai raccontato quei fatti del 1978. “da quando Fausto fu trucidato dai terroristi di Prima Linea, Mariella ha di fatto indossato, anche se solo virtualmente, la divisa da poliziotto – ha evidenziato Mariani – aderendo in pieno a quel comportamento etico e morale a cui tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato devono attenersi. Se ci pensate bene, se ci riflettete, Nikdy jste neviděli mariella urlare,it,Eponance proti někomu nebo ji urazí,it,zvláště pokud terorista,it,I když by to měla všechna práva,it,Protože to není postoj policisty ... „Fausto by mi to nedovolil“,it,A z úcty k její paměti byla Mariella vždy v souladu s tímto zlatým pravidlem státní policie,it,To je také aspekt Marielly, kterého jen velmi málo lidí ví, nebo si toho všimli “,it,V jeho homily mons,it, imprecare contro qualcuno o offenderlo, soprattutto se terrorista, anche quando ne avrebbe avuto tutti i diritti, perché questo non è l’atteggiamento di un poliziotto…”Fausto non me lo avrebbe permesso”, e per rispetto della sua memoria Mariella è sempre stata coerente a questa regola aurea della Polizia di Stato. Anche questo è un aspetto di Mariella che pochissimi conoscono o di cui se ne sono accorti”.

Nella sua omelia Mons. Luigi Innocenti, Cappellano Capo della Polizia di Stato di Firenze, Místo toho zdůraznil, jak „ztratíme model odvahy a houževnatosti,it,Ztratíme svědectví o pravdě a spravedlnosti,it,Ztratíme ženu, která transformovala vážné smutky a nesmírnou ztrátu na servisní misi, která pouze,it,v lednu,it,Zasáhli ji,it,přesně uvedení svého života a odhodlání na službě pravdy a spravedlnosti,it,Teď je na nás,it,vážit si jeho svědectví,it,Sbírejte svého svědka a pokračujte v těch cestách, které nás nekoniutivně skóroval “,it, perdiamo una testimone di verità e giustizia, perdiamo una donna che ha trasformato in missione di servizio il grave lutto e la incommensurabile perdita che a soli 23 roky, in quel gennaio 1978, la colpirono, mettendo la sua vita e il suo impegno proprio al servizio della verità e della giustizia. Sta a noi ora, fare tesoro della sua testimonianza, raccogliere il suo testimone e continuare per quei sentieri che Lei ci ha corragiosamente segnato”.

Na konci slavnostního náboženského obřadu byl vytvořen průvod automobilů,it,Doprovázena dvěma motocyklisty městské policie a policejní hlídkou, která doprovázela tělo Mariella Magi Dionisi na její poslední cestě na městský hřbitov Florencie v Peretole,it,kde byla pohřbena v rodinné hrobce vedle svého milovaného Fausto, který poté našel,it,roky ... in,it,Spadl bych,it,roky jejich manželství, že Mariella,it,Jak Mons odhalil,it, scortate da due motociclisti della Polizia Municipale e da una pattuglia della Polizia che ha accompagnato la salma di Mariella Magi Dionisi nel suo ultimo viaggio verso il cimitero comunale di Firenze a Peretola, dove è stata tumulata nella tomba di famiglia accanto al suo amato Fausto che ha ritrovato dopo 45 anni…nel 2024 sarebbero caduti i 50 anni del loro matrimonio che Mariella, come ha rivelato Mons. Innocenti, Chtěl oslavit s mší, ve které by obnovil svou lásku k Faustovi,it.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Podle čísla 369 – Anno XI del 10/1/2024

This slideshow requires JavaScript.