Solenni Funerali per Mariella Magi Dionisi Presidente Nazionale Vittime del Terrorismo

Nella Basilica della SS.ma Annunziata a Firenze il 2 Janar 2024 pm 11 si sono tenuti i solenni funerali di Mariella Magi vedova dell’Agente di Polizia Fausto Dionisi, Presidente Nazionale dell’Associazione “Memoria” che raccoglie le famiglie delle Forze dell’Ordine e della Magistratura vittime dei Terroristi, morta prematuramente a soli 68 vjeçar, per una improvvisa complicazione sanitaria, mentre si trovava a Salerno in visita alla figlia Jessica Dionisi, për dy nipërit dhe mbesat,it,prefekti aktual i Salerno,it,Francesco Esposito,it,kryesohet nga Mons,it,Shefi i Kapelenit të Policisë së Shtetit të Firences,it,Ai pa pjesëmarrjen e autoriteteve më të larta civile dhe ushtarake dhe me përfaqësuesit personalë të komandantëve të përgjithshëm të Carabinieri dhe Guardia di Finanza,it,përkatësisht gjeneralët Teo Luzi dhe Andrea de Gennaro,it,Përfaqësuar nga Generali Gabriele Vitagliano dhe Bruno Salsano,it,Komandantët Provincialë,it,Gjithashtu të pranishëm janë flamuri i Komunës së Firences,it, attuale Prefetto di Salerno, Francesco Esposito.

La cerimonia, presieduta da Mons. Luigi Innocenti, Cappellano Capo della Polizia di Stato di Firenze, ha visto la partecipazione delle massime autorità civili e militari e con i rappresentanti personali dei Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, rispettivamente i Generali Teo Luzi e Andrea De Gennaro, rappresentati dai Generali Gabriele Vitagliano e Bruno Salsano, comandanti provinciali.

Presenti anche i Gonfaloni del Comune di Firenze, vendlindja e Mariella,it,dhe rajoni i Toscana,it,Shumë mesazhe ngushëllimesh arritën te vajzën Xhesika,it,përfshirë atë të Kryepeshkopit Metropolitane të Salerno,it,Mons Florentine,it,Përkujtimi zyrtar u mbajt nga zëdhënësi i Mariella Magi Disisi dhe Zyrtari i Shtypit të Kujtesës,it,të cilit familja i ka besuar organizatës së përgjithshme të funeralit,it,Mariani në përkujtimin zyrtar kujtoi vitet e dashurimit,it,Angazhimi dhe martesa e Fausto dhe Mariella,it, e la Regione Toscana.

Tanti i messaggi di condoglianze giunte alla figlia Jessica, tra cui quello dell’Arcivescovo Metropolita di Salerno, il fiorentino Mons. Andrea Bellandi.

La commemorazione ufficiale è stata tenuta dal Portavoce di Mariella Magi Dionisi e Addetto Stampa di Memoria, il Giornalista Franco Mariani, al quale la famiglia ha demandato l’organizzazione generale dei funerali. Mariani nella commemorazione ufficiale ha ricordato gli anni di innamoramento, di fidanzamento e lo sposalizio di Fausto e Mariella, Lindja e Xhesikës e dëshiruar fuqimisht nga Fausto,it,"Nëse lindi një djalë, ai nuk ishte i imi", ai i pëlqente të thoshte me shaka,it,Por edhe fjalët e shumta të thëna nga Mariella Magi si themeluese dhe presidente e Shoqatës së Familjes së Familjes së Viktimave të Terrorizmit,it,duke përfunduar duke kujtuar episodin misterioz të,it,Kur disa ditë pas përbërjes së kurorës vjetore në kujtim të Fausto kjo u vodh nga persona të panjohur dhe u gjet disa ditë më vonë afër shtëpisë së vetë Mariella,it (“Se nasceva un maschio non era mio” amava dire scherzando), ma anche le tante parole dette da Mariella Magi come fondatrice e Presidente dell’Associazione dei familiari delle Vittime del Terrorismo, finendo per ricordare il misterioso episodio del 2010 quando dopo pochi giorni dall’apposizione dell’annuale corona in ricordo di Fausto questa fu rubata da ignoti e fatta ritrovare qualche giorno dopo nei pressi dell’abitazione della stessa Mariella. Mariani njoftoi gjithashtu se gjatë,it,Do të lëshohet një libër që për herë të parë do të tregojë se çfarë ndodhi me Fausto Dionisi,it,Aq deri më tani askush nuk i ka thënë kurrë ato fakte të,it,“Meqenëse Fausto u masakrua nga terroristët e linjës së parë,it,Mariella në fakt e veshur,it,edhe nëse vetëm virtualisht,it,Uniforma e policit - theksoi Mariani,it,duke iu përmbajtur plotësisht asaj sjelljeje etike dhe morale të cilës duhet të ndjekin të gjithë anëtarët e Policisë së Shtetit,it,Nëse mendoni për këtë,it,Nëse na reflektoni,it 2024 uscirà un libro che per la prima volta racconterà quanto accaduto a Fausto Dionisi, in quanto fino ad oggi nessuno ha mai raccontato quei fatti del 1978. “da quando Fausto fu trucidato dai terroristi di Prima Linea, Mariella ha di fatto indossato, anche se solo virtualmente, la divisa da poliziotto – ha evidenziato Mariani – aderendo in pieno a quel comportamento etico e morale a cui tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato devono attenersi. Se ci pensate bene, se ci riflettete, A nuk e keni parë kurrë Mariella Urlare,it,Eponancë kundër dikujt ose e ofendoj atë,it,Sidomos nëse terrorist,it,edhe kur të gjitha të drejtat do ta kishin pasur atë,it,Sepse ky nuk është qëndrimi i një polici ... "Fausto nuk do të më lejonte",it,Dhe nga respekti për kujtesën e saj, Mariella ka qenë gjithmonë në përputhje me këtë rregull të artë të Policisë së Shtetit,it,Ky është gjithashtu një aspekt i Mariella që shumë pak e dinë ose ata e kanë vërejtur ",it,Në mons e tij të mirë,it, imprecare contro qualcuno o offenderlo, soprattutto se terrorista, anche quando ne avrebbe avuto tutti i diritti, perché questo non è l’atteggiamento di un poliziotto…”Fausto non me lo avrebbe permesso”, e per rispetto della sua memoria Mariella è sempre stata coerente a questa regola aurea della Polizia di Stato. Anche questo è un aspetto di Mariella che pochissimi conoscono o di cui se ne sono accorti”.

Nella sua omelia Mons. Luigi Innocenti, Cappellano Capo della Polizia di Stato di Firenze, Në vend të kësaj ai theksoi se si "ne humbasim një model guximi dhe këmbëngulës,it,Ne humbasim një dëshmitar të së vërtetës dhe drejtësisë,it,Ne humbasim një grua që ka shndërruar zijen serioze dhe humbjen e pafalshme në një mision shërbimi që vetëm,it,Në atë janar,it,Ata e goditën atë,it,Vendosja e jetës dhe angazhimit të tij pikërisht në shërbim të së vërtetës dhe drejtësisë,it,Varet nga ne tani,it,thesar dëshminë e tij,it,Mblidhni dëshmitarin e saj dhe vazhdoni për ato shtigje që ajo na shënoi në mënyrë korrekte ",it, perdiamo una testimone di verità e giustizia, perdiamo una donna che ha trasformato in missione di servizio il grave lutto e la incommensurabile perdita che a soli 23 vjeçar, in quel gennaio 1978, la colpirono, mettendo la sua vita e il suo impegno proprio al servizio della verità e della giustizia. Sta a noi ora, fare tesoro della sua testimonianza, raccogliere il suo testimone e continuare per quei sentieri che Lei ci ha corragiosamente segnato”.

Në fund të ceremonisë solemne fetare, u formua një procesion makinash,it,Shoqëruar nga dy motoçiklistë të policisë komunale dhe një patrullë policie që shoqëruan trupin e Mariella Magi Dionisi në udhëtimin e saj të fundit në Varrezat Komunale të Firences në Peretola,it,ku ajo u varros në varrin e familjes pranë Fausto -s së saj të dashur që e gjeti më pas,it,vite ... në,it,Unë do të kisha rënë,it,vitet e martesës së tyre se Mariella,it,Siç zbuloi Mons,it, scortate da due motociclisti della Polizia Municipale e da una pattuglia della Polizia che ha accompagnato la salma di Mariella Magi Dionisi nel suo ultimo viaggio verso il cimitero comunale di Firenze a Peretola, dove è stata tumulata nella tomba di famiglia accanto al suo amato Fausto che ha ritrovato dopo 45 anni…nel 2024 sarebbero caduti i 50 anni del loro matrimonio che Mariella, come ha rivelato Mons. Innocenti, Ai donte të festonte me një masë në të cilën do të rinovonte dashurinë e tij për fausto,it,Funeral solemn për Mariella Magi Dionisi Presidenti Kombëtar Viktima të Terrorizmit,it.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Nga numri 369 – Anno XI del 10/1/2024

Kjo <em>slideshow</em> lyp JavaScript.