Dario Ballantini al Puccini con “Da Balla a Dalla. Storia di un’imitazione vissuta”

DA BALLA A DALLAவியாழன் 9 febbraio arriva al Teatro Puccini Dario Ballantini con uno spettacolo dedicato a Lucio Dalla, “Da Balla a Dalla. Storia di un’imitazione vissuta”, un omaggio che Ballantini rende all’amico e grande cantautore Lucio Dalla reinterpretando una parte scelta della sua straordinaria produzione artistica.

È uno spettacolo che ricorda Lucio Dalla visto attraverso il racconto di vita vera di Dario che, da fan imitatore giovanissimo e pittore in erba, அவர் எமிலியன் சிங்கர் -சோங்க்ரைட்டரை ஆயிரம் உருவப்படங்களின் பொருளாகவும், ஒரு உருமாற்றம் பின்பற்றுபவராக பல பிரதிநிதித்துவங்களையும் தேர்ந்தெடுத்தார்,it,இருபது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இரண்டு பாத்திரங்களுக்கும் இடையிலான முதல் சந்திப்பு நடந்தது,it,ஒரு கனவில் அவர்கள் கவிழ்த்தனர்,it,டாரியோவின் வெற்றியின் ஆதரவாளரின் போர்வையில் லூசியோவுடன்,it,ஒரு ஓவியர் மற்றும் உருமாற்றவாதி,it,இசைக்கலைஞர்களுடன் பாலான்டினி,it,கியானி கால்ட்ரான் இயக்கியுள்ளார்,it,டல்லாவின் தொழில் பத்திகளை மனதளவில் சொல்கிறது,it,குரலுடன் பாடுவது அசலுக்கு வியக்கத்தக்க விசுவாசமுள்ள மற்றும் "லைவ்" ஐ அவராக மாற்றுகிறது,it.

Vent’anni dopo ci fu il primo incontro tra i due i ruoli, come in un sogno si ribaltarono, con Lucio nella veste di sostenitore del successo di Dario, come pittore e trasformista.

Ballantini con i musicisti, diretti da Gianni Caltran, racconta minuziosamente i passaggi della carriera di Dalla, cantando con la voce sorprendentemente fedele al l’originale e trasformandosi “dal vivo” in lui.

Figlio e nipote d’arte, Dario Ballantini (லகான் 1964) ஒரு ஓவியர் மற்றும் காமிக் உருமாற்றவாதி என்ற அவரது வாழ்க்கையை மாற்றுகிறது,it,டிவியில் அவர் முக்கியமாக கொராடோ மாண்டோனியுடன் தனது தொழில் வாழ்க்கையின் தொடக்கத்தில் பணியாற்றினார் மற்றும் அன்டோனியோ ரிச்சியுடன் “ஸ்ட்ரீஸ்கியா லா நோடிசியா”,it,தியேட்டரில் அவர் அறிமுகமானார்,it,இயங்கியல் நிறுவனங்கள் பல ஆண்டுகளாக அதன் உருமாறும் நிகழ்ச்சிகளுடன் தொடர்கின்றன,it,பெட்ரோலினிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு துண்டு,it,லூசியோ டல்லாவுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வரை "பல்லா எ டல்லா",it,சினிமாவுக்காக அவர் அலெஸாண்ட்ரோ பென்வெனுட்டியுடன் மற்றவர்களிடையே பணியாற்றினார்,it,சில்வானோ அகோஸ்டி,it,ஜியோவானி வெரோன்சி மற்றும் ரோன் ஜான்சன்,it 1984 anno in cui consegue il diploma di maturità artistica.

In tv ha lavorato soprattutto con Corrado Mantoni ad inizio carriera e con Antonio Ricci a “Striscia la Notizia“ da 25 வயது.

In teatro ha esordito nel 1987 con compagnie dialettali proseguendo negli anni coi suoi spettacoli di trasformismo, una pièce dedicata a Petrolini nel 1994 fino all’omaggio a Lucio Dalla con “Da Balla a Dalla” del 2014.

Per il cinema ha lavorato tra gli altri con Alessandro Benvenuti, Silvano Agosti, Pupi Avati, Paolo Virzì, Leonardo Pieraccioni, Giovanni Veronesi e Roan Johnson.

வானொலியில் அவர் ஒரு நடத்துனர் மற்றும் இணை ஆசிரியராக இருந்தார்,it,வானொலியில் “ஓட்கோவோலண்டே” திட்டத்தின் ஆண்டுகள்,it,இது அவருக்கு ஃபிளியானோ பரிசைப் பெற்றது,it,நியூசெர்ஷனிஸ்ட் ஓவியர்,it,எல்லையற்ற வகைகள் நிறைந்த உலகின் பின்னணியில் இது வெறி கொண்டது,it,பெரும்பாலும் அநாமதேய முகத்தை சித்தரிக்கிறது,it,முகமூடியின் மன வெளிப்பாட்டுடன் ஒரு கருப்பொருளின் மாற்றங்களைச் செய்வது,it,நாம் அழைக்கப்படுகிறோம்,it,டாரியோ பாலான்டினி அல் புச்சினி உடன்,it 3 anni del programma “Ottovolante” a Radio 2 che gli è valso il premio Flaiano nel 2013.

Pittore neoespressionista, è ossessionato dal vuoto di fondo di un mondo pieno di varianti infinite. Ritrae spesso un volto anonimo, apportando mutamenti di un tema dai contorni anche mentali di una maschera, l’uomo che siamo chiamati ad essere.

மாட் Lattanzi
பல 418 – Anno X del 8/02/2023

இந்த ஸ்லைடுஷோ JavaScript தேவை.