முகப்பு »& Nbsp; வகை & nbsp சென்னை;» Eventi

Scoppio del Carro – Pasqua a Firenze 2024

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Scoppio del Carro – Pasqua a Firenze 2024

Rinnovata, nella sua antica veste, la storica rievocazione dello Scoppio del Carro, la più antica tradizione popolare fiorentina che si tramanda ormai da oltre nove secoli e ripercorrere le gesta del fiorentino Pazzino dei Pazzi alle Crociate e al suo ritorno in città. “Ci auguriamo – ha detto il Sindaco Nardella allo scadere del suo […]

Scoppio del Carro di Firenze 2024: accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Scoppio del Carro di Firenze 2024: accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo

Come ormai accade dal 2012 lo Scoppio del Carro di Firenze ha il suo prologo con l’ accensione del fuoco santo nella veglia del Sabato Santo per mano del Cardinale Arcivescovo di Firenze Mons. Giuseppe Betori. இல் 20,15 il Gonfalone del Comune, con la Famiglia di Palazzo, assieme all’Assessore alle Tradizioni Popolari, Maria Federica […]

Visita a Firenze del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

குடியரசின் ஜனாதிபதியின் புளோரன்ஸ் வருகை செர்ஜியோ மட்டரெல்லா,it,புளோரன்ஸ் உத்தியோகபூர்வ வருகையின் அறிக்கை,it,பிப்ரவரி 8,it,குடியரசின் ஜனாதிபதி,it,குடியரசு செர்ஜியோவின் ஜனாதிபதியின் புளோரன்ஸ் வருகை,it,பியரோ பார்கெல்லினி அறக்கட்டளை ப,it,சட்டத்தின் வரலாற்று காப்பகம்,it,அன்டன் லூய்கி ஐயாஸி டொனாடோ,it,ப்ரிம் அணிவகுப்பு,it,குடியரசின் ஜனாதிபதியின் செர்ஜியோ மட்டரெல்லா,it,டீட்ரோ டெலில் வருகை தொடங்கியது,it

Resoconto della visita ufficiale a Firenze, l’8 febbraio 2024, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La visita è iniziata al Teatro del Maggio Musicale per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Firenze. Quindi il Presidente si è spostato al Museo della Specola, che dopo quasi quattr’anni di chiusura per una totale ristrutturazione dell’edificio e del percorso […]

Al via il Carnevale di Viareggio 2024: sfilata del primo corso dei carri

\ \ \ \ \ \ \ \

Viareggio இன் திருவிழா தொடங்குகிறது,it,வேகன்களின் முதல் பாடத்தின் அணிவகுப்பு,it,பர்லமக்கா அல்சமண்டியரா விழாவுடன்,it,Viareggio திருவிழாவின் பேனர் சின்னம்,it,இந்த 151 வது பதிப்பிற்கு வானத்திலிருந்து கூட கீழே பறந்தது பராட்ரூப்பர்களின் குழுவிற்கு நன்றி,it,மற்றும் மூன்று பீரங்கி அடி,it,பதிப்பின் முதல் அணிவகுப்பு திறக்கப்பட்டுள்ளது,it,துல்லியமாக,ha,முதல் வகை வேகன்கள்,it,இரண்டாவது,it,குழு முகமூடிகள்,it,தனிமைப்படுத்தப்பட்ட முகமூடிகள்,it 2024: sfilata del primo corso dei carri

Con la cerimonia dell’alzabandiera di Burlamacca, il vessillo simbolo del Carnevale di Viareggio, per questa 151ma edizione volato addirittura giù dal cielo grazie ad un gruppo di paracadutisti, e il triplice colpo di cannone, si è aperta la prima sfilata dell’edizione 2024. In gara 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate di […]

A Firenze esposti per un mese i vestiti del film “Romeo e Giulietta” di Zeffirelli

\ \ \ \ \ \

A Firenze esposti per un mese i vestiti del film “Romeo e Giulietta” di Zeffirelli

வரை 18 febbraio la Sala della musica della Fondazione Zeffirelli ospiterà la mostra Romeo&Giulietta, i Costumi da Oscar di Danilo Donati dal film del 1968 di Franco Zeffirrelli. கண்காட்சி, voluto dal Presidente della Fondazione Zeffirelli Pippo Zeffirelli in collaborazione con il direttore della Fondazione Cerratelli Diego Fiorini, mette a disposizione dei visitatori oltre trenta costumi originali indossati […]

Festa di San Lorenzo 2023, Copatrono di Firenze

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Festa di San Lorenzo 2023, Copatrono di Firenze

இது இன்று புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது,it,SAN இன் பசிலிக்காவில் புளோரன்ஸ்,it,ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் டஸ்கனி பிராந்தியத்திற்கு இருக்க வேண்டும்,it,லிவிசானோவில் சான் டொனாடோவில் கார்டினல்கள் பாக்னாஸ்கோ மற்றும் சிமோனி,it,ஏற்கனவே எடுக்கப்பட்ட RAI பத்திரிகையாளர் மாசிமோ லுச்செசியின் இறுதி சடங்கு,it,g,en,மீ,ms,சான் லோரென்சோவின் பசிலிக்காவில் புளோரன்ஸ் நகரில் புளோரன்ஸ் புனித கோபட்ரோனோவின் பாரம்பரிய விருந்து,it,இத்தாலிய அரசுக்கு ஜூன்,it,எனக்கு தெரியும்,es, 10 ஆகஸ்ட் 2023 a Firenze nella Basilica di San Lorenzo la tradizionale festa del Santo Copatrono di Firenze, சான் லோரென்சோ மார்டியர்,it,புளோரண்டைன் குடியரசின் வரலாற்று ஊர்வலத்தின் வருகைக்குப் பிறகு,it,டாரியோ நார்டெல்லா முன் வழங்கினார்,it,துறவிக்கு மெழுகுவர்த்திகள்,it,நகராட்சியின் பரிசு,it,புனிதமான போன்டிஃபிகல் தலைவராக இருந்தார்,it,மேயருக்கு கூடுதலாக,it,பிராந்தியத்தின் தலைவர் யூஜெனியோ கியானி,it,கராபினியரியின் மாகாண தளபதிகள்,it,கேப்ரியல் விட்டாக்லியானோ,it,மற்றும் கார்டியா டி ஃபினான்சா,it,புருனோ சல்சானோ,hr,பார்கெல்லோவின் அருங்காட்சியகங்களின் இயக்குனர்,it,பாவோலா டி அகோஸ்டினோ மற்றும் மெடிசி நூலகத்தின் இயக்குனர் லாரென்சியானா,it,பிரான்செஸ்கா கல்லோரியா,co,வெகுஜனத்தின் முடிவில், மெடிசி லாரென்சியானா வேலை பேராயருக்கும் மேயருக்கும் சான் லோரென்சோவின் பாலிராட் கொடுத்தது,it,ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு புதிய புளோரண்டைன் பாரம்பரியத்திற்கு உயிரைக் கொடுக்கும் அஞ்சலி,it,பாலிஹெட்ரானின் விநியோகம்,it,சான் லோரென்சோவின் முன் வழங்கப்பட்டது,it. Dopo l’arrivo del corteo storico della Repubblica Fiorentina, புளோரன்ஸ் மேயர், Dario Nardella ha consegnato al Priore, மலை. Marco Domenico Viola, i ceri per il Santo, dono del Comune. […]

Calcio Storico Fiorentino 2023: finale Azzurri-Rossi

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Calcio Storico Fiorentino 2023: ப்ளூ-ரோஸி இறுதி,it,புளோரன்ஸ் சான் ஜியோவானி பாட்டிஸ்டாவின் புரவலர் துறவியின் விருந்து,it

போட்டி இறுதி,it,ப்ளூஸ் மற்றும் ரெட்ஸ் இடையே விளையாடியது,it,புளோரன்ஸ் சான் ஜியோவானி பாட்டிஸ்டாவின் புரவலர் துறவியின் விருந்தின் போது,it,சிவப்பு நிறங்களின் தெளிவான மற்றும் மிகப் பரந்த வெற்றி,it,வேட்டை a,it,ப்ளூஸின்,it,எவ்வாறாயினும், ஆடுகளத்தில் பந்து கூட ஏவப்படுவதற்கு முன்பே வெடித்த சண்டை காரணமாக இது விளையாடாதது ஆபத்து,it,பின்னர் இரு பக்கங்களின் கால்பந்து வீரர்களுக்கும் இடையில் மிக நீண்ட இழுத்தல் மற்றும் கைவிடுதல்,it,இதன் விளைவாக விளையாட்டு இறுதியில் முப்பது நிமிடங்களுக்கு மேல் தொடங்கியது,it,ரெட்ஸைப் பொறுத்தவரை இது வெற்றிக்கு திரும்புவதாகும்,it,கடைசியாக அது நடந்தது,it 2023 del Calcio Storico Fiorentino in Piazza Santa Croce a Firenze, disputata tra gli Azzurri e i Rossi, in occasione della festa del Patrono di Firenze San Giovanni Battista. Una vittoria netta e larghissima quella dei Rossi per 9 cacce a 2 degli Azzurri, che però ha rischiato di non essere giocata […]

Festa del Patrono dI Firenze San Giovanni Battista 2023

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Festa del Patrono dI Firenze San Giovanni Battista 2023

உருக்கு 24 ஜூன் 2023 la città di Firenze ha tributato i suoi tradizionali omaggi al Santo Patrono San Giovanni Battista. Al mattino la Deputazione di San Giovanni Battista, al quale dall’Ottocento spetta il compito di organizzare i festeggiamenti, ha reso omaggio al Sindaco, in Palazzo Vecchio, al Santo, nel Battistero, donando i ceri assieme al […]

Presentazione film “Che bella storia la vita” con Sandra Milo e Sergio Forconi, regia Alessandro Sarti

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Presentazione film “Che bella storia la vita” con Sandra Milo e Sergio Forconi, regia Alessandro Sarti

படத்தின் பிரின்சிபி சினிமாவில் புளோரண்டைன் விளக்கக்காட்சி,it,என்ன ஒரு அழகான கதை வாழ்க்கை,it,சாண்ட்ரா மிலோவுடன்,es,ராபர்டோ கேன்ஷி,it,தையல்காரர்களுடன் சேர்ந்து இந்த விஷயத்தின் இணை ஆசிரியர் யார்,it,மரபணு க்னோச்சி,it,பீட்டர் விக்கிகிஸ்,ilo,உண்மையில் நடந்த ஒரு உண்மையிலிருந்து உத்வேகத்தை ஈர்க்கும் ஒரு கதையை விளக்குவதற்கு அழைக்கப்பட்டார், மேலும் இது பார்வையாளரை புளோரன்ஸ் இடையே ஒரு விசித்திர உலகத்திற்குள் நுழைகிறது,it,புளோரண்டைன் சியாண்டி மற்றும் வால்டிசீவ்,it,அலெஸாண்ட்ரோ சார்தியின் திசைக்கு நன்றி,it,படம் ராபர்டோவின் கதையைச் சொல்கிறது,it,வால் டி பெசாவில் உள்ள சான் காஸ்சியானோவிலிருந்து ஒரு கார் விற்பனையாளர்,it “Che bella storia la vita” con Sandra Milo, Sergio Forconi, Bruno Santini, Roberto Caneschi, che è anche il coautore del soggetto insieme a Sarti, Gene Gnocchi, Pietro WikiPedro, chiamati a interpretare una storia che trae spunto da un fatto realmente accaduto e che fa entrare lo spettatore in […]

Lapide in Piazza del Duomo a Firenze che celebra il 7 giugno 1970 prime elezioni regionali toscane

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Lapide in Piazza del Duomo a Firenze che celebra il 7 ஜூன் 1970 prime elezioni regionali toscane

" 7 giugno di ogni anno dovrà essere per la Regione Toscana, come il 2 giugno per lo Stato italiano: குடியரசு நாள் நாள் நினைவுகூர்ந்தால்,it,அல் வாக்கெடுப்பு,la,குடிமக்கள் முடியாட்சியுடன் ஒப்பிடும்போது குடியரசைத் தேர்ந்தெடுத்து தொகுதிக்கு வாக்களித்தனர்,it,பிராந்தியத்தின் நிறுவனங்களுக்கு வாக்களிக்க டஸ்கன் குடிமக்கள் முதல் முறையாக அழைக்கப்பட்ட தேதி இது ",it,டஸ்கனி பிராந்தியத்தின் தலைவர் யூஜெனியோ கியானி முன்னேற்றப்பட்ட உடனேயே கூறினார்,it,புளோரன்ஸ் பியாஸ்ஸா டியோமோவில் புனிதமான பலாஸ்ஸோ ஸ்ட்ரோஸியின் நுழைவு மண்டபத்தில்,it,பிராந்தியத்தின் ஜனாதிபதி பதவியின் தலைமையகம்,it,தேர்தல்களைக் கொண்டாடும் ஒரு தகடு,it,தகடு படிக்கிறது,it,"உள்ளூர் தன்னாட்சி மற்றும் பிராந்தியங்களின் பங்கு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்ட குடியரசு இறுதியாக இத்தாலிய அரசியலமைப்பிற்கு செயல்படுத்தப்பட்டு உயிர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது",it,"ஒவ்வொரு ஆண்டும் - விளக்கப்பட்ட கியானி - நாங்கள் கொண்டாடுவோம்,it,ஜூன் ஒரு முயற்சியுடன்,it 1946 in cui, al referendum, i cittadini scelsero la Repubblica rispetto alla monarchia e votarono per la Costituente, உருக்கு 7 ஜூன் 1970 è la data in […]

பக்கம் 1 என்ற 62123அடுத்த ›கடந்த »