Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, விமானப்படை இராணுவ அறிவியல் நிறுவனம் மற்றும் ஏரோநாட்டிகல் மிலிட்டரி ஸ்கூல் ஆகியவற்றுக்கு நிறுவன வருகைக்காக புளோரன்ஸ் பதவிக்கான துணைச் செயலாளர் வந்தார்,it,கியுலியோ டூஹெட்,it,பண்ணை வீடுகளின் பெரிய பச்சை பூங்காவில் அமைந்துள்ளது,it,வருகையின் போது அவர் ஊழியர்களை சந்தித்தார்,it,இரண்டு நிறுவனங்களின் மாணவர்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள்,it,பின்னர் இத்தாலி பலாஸ்ஸினாவின் மேக்னா ஹாலில் ஒரு உரையை வைத்திருந்தார்,it,கூட்டத்தில் டூஹெட் பள்ளியின் மாணவர்கள் குறிப்பாக கதாநாயகர்களாக இருந்தனர்,it “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. Nel corso della visita ha incontrato il personale, gli allievi e i frequentatori dei due Istituti, tenendo poi un discorso nell’Aula Magna della Palazzina Italia.

L’incontro ha visto come protagonisti in particolare gli allievi della Scuola Douhet – மனிதனின் பார்வையால் அவற்றின் சமநிலையை ஊக்குவிப்பதே யாருடைய நோக்கம்,it,நல்ல குடிமக்களாக மாறவும், நாளைய சவால்களை எதிர்கொள்ளவும் தேவையான திறன்களைக் கொண்டிருப்பது தார்மீக மற்றும் உடல்,it,எதிர்கால வாழ்க்கை தேர்வுகளைப் பொருட்படுத்தாமல்,it,மற்றும் 89 வது சாதாரண பாடத்தின் பார்வையாளர்களுக்கு 1 வது இன்டர்ஃபோர்ஸ் படிவத்தில் பங்கேற்க உறுதிபூண்டுள்ளது,it,அரசியல் அதிகாரத்தின் நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப புதுமையான திட்டம்,it, கலாச்சார, morale e fisico affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future – e ai frequentatori dell’89° Corso Normale impegnati a partecipare al 1° modulo interforze, innovativo progetto in linea con gli intendimenti dell’Autorità politica, இன்டர் -ஃபோர்ஸ் ஒருங்கிணைப்பை தீவிரப்படுத்துவதற்கும், வெவ்வேறு ஆயுதப் படைகள் மற்றும் கராபினியேரி ஆயுதத்திற்கு பொதுவான திறன்களை மேம்படுத்துவதை ஊக்குவிப்பதற்கும் சார்ந்த பாதுகாப்புப் பணியாளர்களின் பயிற்சிக் கொள்கையை செயல்படுத்துவது குறித்து,it,நிறுத்தி, அவர் பல பத்திரிகையாளர்களுடன் பேசினார், செயலற்றவர் பல கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்,it,குறிப்பாக பாலின சமத்துவம் மற்றும் ஆயுதப்படைகளில் பெண்கள் பெருகிய முறையில் வளர்ந்து வரும் இருப்பு,it.

Fermandosi poi ha parlare con i numerosi giornalisti presenti il Sottosegretario ha risposto a diverse domande, in particolare sulla parità di genere e la presenza sempre più in crescita delle donne nelle Forze Armate, sulla la sicurezza nelle strade delle principale città italiane e nelle stazioni ferroviarie, due delle deleghe di sua competenza.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

பிரான்ஸ் மரியானிக்கு
பல 369 – Anno XI del 10/1/2024

இந்த ஸ்லைடுஷோ JavaScript தேவை.