Γέφυρα,it,Αναμενόμενες διανυκτερεύσεις 740 χιλιάδων διανυκτερεύσεων,it,Το νέο βιβλίο του κύριου Don Sergio Tarocchi Παρουσιάστηκε στη Φλωρεντία,it,Στο Giacomo Matteotti το νέο βιβλίο του Riccardo Nencini Πεθαίνει ετήσια,it,του περιφερειακού εκκλησιαστικού δικαστηρίου της Ετρουσκάνης στη Φλωρεντία Γέφυρα,it 2 Ιουνίου: attesi 740mila pernottamenti

turisti firenze 1Dopo il ponte del 25 Aprile e del Primo Maggio, prosegue il trend positivo del mercato e le prospettive sono decisamente favorevoli anche per il prossimo ponte del 2 Ιουνίου, per il quale sono attesi 740mila pernottamenti.

A dichiararlo è Confesercenti Toscana sulla base dell’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze sulla disponibilità ricettiva nei diversi portali di prenotazione online, la saturazione delle strutture per i giorni della Festa della Repubblica è dell’88%.

Il movimento sarà percepito in quasi tutte le aree della regione, anche se i tassi di saturazione più elevati sono stati rilevati per le strutture delle città d’arte, delle località costiere e delle aree rurali e di collina.

Un trend positivo è atteso anche per le località termali, mentre le località di montagna segnerebbero un valore al di sotto della media regionale.

“Il ponte del 2 giugno dà ufficialmente il via alla stagione estiva 2023, portando la Toscana ad essere ancora una volta tra le mete italiane preferite dei turistiafferma Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana -. Se le città d’arte rimangono le più scelte con il record di prenotazioni e le località montane ancora non decollano, la vera sorpresa sono gli elevati tassi di occupazione nelle aree del Chianti, della Val d’Orcia e della Val d’Elsa. Un segnale molto importante che indica come il modello di turismo diffuso si stia sviluppando e affermando nella nostra regione: da anni, Στην πραγματικότητα, Confesercenti Toscana sta lavorando affinché i flussi turistici non si concentrino solo nelle città d’arte o nelle località costiere o montane più rinomate, ma si diffonda a tutti i molteplici territori che caratterizzano la Toscana”.

In generale la tendenza positiva della domanda turistica è attesa in molte aree della regione.

Ειδικότερα, i risultati fanno emergere valori elevati per il Chianti, la Val d’Orcia, la Val d’Elsa e l’Isola d’Elba.

In generale, le aree della fascia costiera raggiungono un’occupazione sostanzialmente in linea con il dato medio regionale.

Valori leggermente inferiori sono stati rilevati per il Mugello, la Garfagnana e la Lunigiana.

Matt Lattanzi
Από τον αριθμό 432 – Anno X del 31/05/2023