Verso i 30 anni dalla strage di via dei Georgofili

anniversario georgofili con presidente senato grassoTrent’anni fa, la notte fra il 26 dhe 27 Mund 1993, una bomba collocata in via dei Georgofili uccideva cinque persone, tra le quali le piccole Caterina di appena 50 giorni e Nadia Nencioni di 9 vjeçar; Caterina è la più piccola vittima innocente di mafia. Vennero uccise insieme alla madre Angela e al padre Fabrizio, ispettore della nostra Polizia Municipale.

Un’auto imbottita con quasi 300 chili di esplosivo, a pochi passi dalla Galleria degli Uffizi, in via dei Georgofili esplose uccidendo, oltre alla famiglia Nencioni, Studenti i Universitetit Dario Capolicchio,it,vite dhe duke lënduar pothuajse,it,Njerëzit përveç dëmtimit të një pjese të trashëgimisë së Galerisë Uffizi dhe Akademisë së Georgofili,it,duke hedhur tërë qytetin në dhimbje dhe terror,it,“Për të mos harruar plagën e thellë të shkaktuar në Firence,it,në Itali dhe Bota - thotë Presidenti i Këshillit Bashkiak Luca Milani - dhe për të vendosur masakrën me qëndrueshmëri dhe përkujton viktimat,it,Këshilli Bashkiak i Firences,it,Komisioni i Këshillit,it 22 anni e ferendo quasi 50 persone oltre al danneggiamento di una parte del patrimonio della Galleria degli Uffizi e dell’Accademia dei Georgofili, scaraventando nel dolore e terrore l’intera città.

“Per non dimenticare la profonda ferita inferta a Firenze, all’Italia e al mondo – afferma il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani – e per condannare con fermezza la strage e commemorare le vittime, il Consiglio comunale di Firenze, la Commissione consiliare 8: Politikat për promovimin e ligjshmërisë,it,së bashku me këshillat e pesë lagjeve Firence,it,Një Libera - Koordinimi i Firences dhe Shoqatës midis anëtarëve të familjes së viktimave të masakrës në Via Dei Georgofili,it,Me prodhimin e teatrove të konviktit ata donin të organizonin,it,Pesë momente reflektimi,it,synojnë nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme përmes pjesës teatrale "Klasa e stolave ​​boshe",it,Frymëzuar nga libri nga Don Luigi Ciotti,it,përshtatur për publikun e ri,it, insieme ai Consigli dei cinque Quartieri fiorentini, a Libera – coordinamento di Firenze e all’Associazione tra i familiari delle Vittime della Strage di via dei Georgofili, con la produzione Teatri d’Imbarco hanno voluto organizzare, të gjithë së bashku, cinque momenti di riflessione, rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado attraverso la pièce teatrale “La classe dei banchi vuoti”, ispirata al libro di Don Luigi Ciotti, riadattata per il giovane pubblico.

Kjo do të jetë pika fillestare për të mbledhur dëshmi dhe njohuri,it,Një reflektim dhe një histori për të informuar bashkëqytetarët tanë të rinj,it,gjithashtu dhe mbi të gjitha florentines të reja,it,të cilat vijnë nga vendet me kultura dhe histori të ndryshme dhe që padyshim nuk janë të vetëdijshëm për këtë ngjarje të tmerrshme ",it,"Si të luftojmë paligjshmërinë,it,Sigurisht - shton presidentin e Komisionit të Politikave për promovimin e ligjshmërisë dhe qëndrueshmërisë urbane,it,jetë e natës,it,qytet i zgjuar,en,decentralizim,it, una riflessione ed un racconto per informare i nostri più giovani concittadini, anche e soprattutto i nuovi fiorentini, che provengono da paesi con culture e storie diverse e che ovviamente non sono a conoscenza di questo terribile accadimento”.

“Come si combatte l’illegalità? Sicuramente – aggiunge la presidente della Commissione Politiche per la promozione della legalità e della sostenibilità urbana, vita notturna, smart city, decentramento, Marrëdhëniet me lagjet,it,Alessandra Innocenti Metropolitan City - gjithashtu me historinë dhe kujtesën e asaj nate të tmerrshme që goditi Firence,it,Me Kryeministrin,it,Ne donim të organizonim pesë mëngjeset,it,një në secilën lagje,it,Për studentët tanë të shkollës fillore dhe të mesme të gradës së parë, të cilët do të marrin pjesë në një shfaqje mbi fëmijët e vrarë nga mafia,it,Shfaqja do të përpiqet të përcjellë dhe të marrë emocione dhe njohuri,it, città metropolitana Alessandra Innocenti – anche con il racconto ed il ricordo di quella terribile nottata che colpì Firenze. Col Presidente del Consiglio, abbiamo voluto organizzare cinque mattinate, una in ogni quartiere, per i nostri studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado i quali assisteranno ad uno spettacolo sui bambini uccisi dalla mafia. Lo spettacolo cercherà di trasmettere e di ricevere emozioni ed approfondimenti. Falënderoj Shoqatën e Viktimave të Masakrës së Georgofili,it,Shoqata e Lirë dhe pesë lagjet,it,të cilët janë bashkuar duke kapur frymën e ngjarjes që nuk do të na lërë absolutisht indiferentë ",it,Drejt I,it,vite nga masakra në Via Dei Georgofili,it, l’associazione Libera ed i cinque Quartieri, che hanno aderito cogliendo lo spirito dell’evento che non ci lascerà assolutamente indifferenti”.

Matt Lattanzi
Nga numri 430 – Anno X del 17/05/2023