Pubblicate le lettere tra il La Pira e Andreotti: prefazione del Cardinale Zuppi

libro la Pira Andreotti Bisogna smettere di armare il mondoკვეთა და კვლევების შესანიშნავი ნამუშევარი ფლორენციის La Pira Foundation- ის არქივში და რომში ანდრეოტის წარმომადგენლებმა შესაძლებელი გახადეს უპრეცედენტო კორესპონდენციის აღმოჩენა და რეკონსტრუქცია Giorgio la Pira- ს შორის,it,და ჯულიო ანდრეოტი,it,რომელიც გვთავაზობს საინტერესო პარალელებს ერთად განხილულ თემებს შორის,it,ყველაფერზე,it,მშვიდობა მსოფლიოში,it,სამუშაო და სახლი,it,და ამჟამინდელი პრობლემები,it,ეპისტოლური შედგება მიღმა,it,წერილები რწმენის ორ კაცს შორის გრძელი მეგობრობის შედეგია,it,ქრისტიანული დემოკრატიის ორივე მაღალი დონის ექსპონენტები,it (1904-1977) e Giulio Andreotti (1919-2013), che propone interessanti parallelismi fra i temi tra loro discussi – su tutti: pace nel mondo, lavoro e casa – e problematiche attuali.

L’epistolario consta di oltre 160 lettere frutto della lunga amicizia tra due uomini di fede, entrambi esponenti di alto rango della Democrazia Cristiana, ვის ჰქონდა განსხვავება, მაგრამ ვინც ყოველთვის ემყარება საერთო პრინციპებს,it,კორესპონდენცია ერთადერთია, რომელიც ცნობილია ორ კათოლიკე პოლიტიკოსს შორის და ახლა გამოქვეყნებულია პირველად ტომში,it,თქვენ უნდა შეწყვიტოთ სამყაროს დაკარგვა,it,კურდღელი ავგუსტო დ’ჯელოს მიერ,it,კარდინალ მატეო მარია ზუპის წინასიტყვაობით,it,Giulio Andreotti- სა და Giorgio la Pira- ს შორის შეიქმნა გრძელი ურთიერთობა,it.

Il carteggio è l’unico conosciuto fra i due politici cattolici e viene ora pubblicato in modo completo per la prima volta nel volume “Bisogna smettere di armare il mondo”, a cura di Augusto D’Angelo, con la prefazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi, ბრძანებულებით POLISTAMP (pp. 312, 23 euro).

Tra Giulio Andreotti e Giorgio La Pira si creò un rapporto lungo 40 წლის. დასაწყისი ოცდაათიანი წლების ბოლოსა და ვითარდება იტალიის ისტორიის სხვადასხვა ეტაპზე, რესპუბლიკის მოსვლიდან,it,წლამდე,it,ეროვნული სოლიდარობა,it,1950 -იანი წლებიდან,it,რომელშიც პირა იყო მერი ფლორენციაში,it,გაცვლა გრძელდება ეროვნული სამთავრობო არეალის გახსნის სეზონთან სოციალისტებთან მიმართებაში განქორწინებისა და აბორტის შედარებამდე,it,წერილები მსოფლიოში მშვიდობის გადაუდებელ პრობლემას განიცდიან ბირთვულ იარაღში გასვლის დროს,it, fino agli anni della “solidarietà nazionale”.

Partendo dagli anni ’50, in cui La Pira fu sindaco a Firenze, lo scambio prosegue con la stagione di apertura dell’area di governo nazionale ai socialisti fino al confronto su divorzio e aborto.

Le lettere affrontano il problema urgente della pace nel mondo in tempi di corsa alle armi nucleari, ცივი ომი და აშშ -ს ჩარევა ვიეტნამში,it,მაგრამ ისინი ასევე უყვებიან სხვა ფუნდამენტურ თემებს შიდა პოლიტიკაში,it,მიმდინარე გადაუდებელი შემთხვევების მსგავსია,it,პირმა მოითხოვა მეგობრის ჩარევა მთავრობაში შრომის საკითხებში,it,სუსტი დაცვის შესახებ,it,თუნდაც ანდრეოტის შუამდგომლობა,it,მინისტრის სკელბას მიერ შეკვეთილი ოთხივე კვოტის მილიონობით ლიერი,it,cloistered მონასტრები,it,საკითხი, რომლის შესახებაც ასევე იცოდა აენტორე ფანფანი,it,კარდინალი მატეო მარია ზუპპი ხაზს უსვამს ამას,it, ma raccontano anche altri temi fondamentali nella politica interna, simili a urgenze attuali.

La Pira chiedeva l’intervento dell’amico al governo per questioni del lavoro, della casa, della tutela dei più deboli, perfino per sollecitare Andreotti a far erogare i 30 milioni di lire dell’ultima quota di quattro disposta dal ministro Scelba per 500 monasteri di clausura con 30.000 დები, questione di cui era al corrente anche Amintore Fanfani.

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi evidenzia che “პირა და ანდრეოტი სრულად ცხოვრობდნენ იმ ჰორიზონტზე, სადაც პოლიტიკა და დიპლომატია გამოიძახეს, რომ მშვიდად იმუშაონ,it,მათ ეს გააკეთეს იმ პასუხისმგებლობით, რომელიც პირველ რიგში მათი რწმენიდან მოვიდა,it,ასევე სოციალურ საკითხებზე,it,კერძოდ, სახლი და სამუშაო,it,ორი სახელმწიფო მათ გაუმკლავდება განზრახვის საერთო ნაწილის ჩვენებით, ხოლო ყოველთვის არ ეთანხმება მეთოდს,it,Pyre გადავიდა გამბედაობით, რომელსაც ანდრეოტი ყოველთვის არ უზიარებდა,it, e lo hanno fatto con la responsabilità che veniva innanzitutto dalla propria fede”.

Inoltre sui temi sociali, in particolare la casa e il lavoro, i due statisti li affrontano mostrando comunanza d’intenti pur non concordando sempre sul metodo. “La Pira si muoveva con un’audacia che non sempre Andreotti condivideva, მაგრამ ეს იყო პრობლემები, რომლებსაც ორივე კარგად ჰქონდა გათვალისწინებული და რომელშიც ისინი ვალდებულნი იყვნენ იპოვონ გადაწყვეტილებები,it,ზუპპი გრძელდება,it,პირამ სთხოვა მეგობრის ჩარევა, რომ თავიდან აიცილოს გამოსახლება,it,წერილები წარმოადგენს გადამწყვეტ შფოთვას, რომელიც უნდა იქნას ამოღებული დღევანდელში, რადგან გადაუდებელი პრობლემები დღესაც რჩება იმ დროს, როდესაც,it,როგორც ვთქვი,it – prosegue Zuppi -. La Pira chiedeva l’intervento dell’amico per evitare che gli sfrattati finissero per strada o che gli operai perdessero il lavoro. Le lettere danno conto di un’ansia risolutiva che andrebbe riscoperta nel presente perché casa e lavoro restano ancora oggi problemi urgenti in un tempo in cui – come ho avuto modo di dire – იპოთეკური სესხის და ქირის ღირებულება წარმოადგენს არამდგრად წონას მრავალი ოჯახისთვის,it,კურატორი Augusto d’Angelo ასახავს ორ პოლიტიკურ ფიგურას, რომელშიც,it,ერთში არის რადიკალობა, რომელიც ცდილობს გადალახოს ზღვრები პირის პრიმატიზაციის სახელით,it,ხოლო სხვისთვის ყველაფერი მიღწეულია, მაგრამ ფრთხილი რეფორმალიზმის საშუალებით,it,გამოაქვეყნა წერილები La Pira- სა და Andreotti- ს შორის,it,წინასიტყვაობა კარდინალ ზუპის მიერ,it”.

Il curatore Augusto d’Angelo tratteggia due figure politiche in cui “nell’uno c’è una radicalità che tenta di travalicare i limiti in nome del primato della persona, mentre per l’altro tutto è realizzabile ma attraverso un cauto riformismo”.

Matt Lattanzi
საწყისი ნომერი 370 – Anno XI del 17/1/2024