Pubblicate le lettere tra il La Pira e Andreotti: prefazione del Cardinale Zuppi

libro la Pira Andreotti Bisogna smettere di armare il mondoUn notevole lavoro di incrocio e ricerca negli archivi della Fondazione La Pira di Firenze e in quelli di Andreotti a Roma ha permesso di scoprire e di ricostruire un inedito carteggio fra Giorgio La Pira (1904-1977) e Giulio Andreotti (1919-2013), che propone interessanti parallelismi fra i temi tra loro discussi – su tutti: pace nel mondo, lavoro e casa – e problematiche attuali.

Epistolary består af ud over det,it,Brev resultat af det lange venskab mellem to troende mænd,it,Begge høje -rankende eksponenter for kristent demokrati,it,der havde afvigelser, men som altid er baseret på almindelige principper,it,Korrespondancen er den eneste, der er kendt mellem de to katolske politikere, og er nu offentliggjort komplet for første gang i bindet,it,Du er nødt til at stoppe med at miste verden,it,Kurateret af Augusto d’Angelo,it,Med forordet til kardinal Matteo Maria Zuppi,it 160 lettere frutto della lunga amicizia tra due uomini di fede, entrambi esponenti di alto rango della Democrazia Cristiana, che ebbero divergenze ma che si basarono sempre su princìpi comuni.

Il carteggio è l’unico conosciuto fra i due politici cattolici e viene ora pubblicato in modo completo per la prima volta nel volume “Bisogna smettere di armare il mondo”, a cura di Augusto D’Angelo, con la prefazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi, edikt af POLISTAMP (pp. 312, 23 euro).

Mellem Giulio Andreotti og Giorgio La Pira blev der skabt et langt forhold,it,Begyndelsen er fra slutningen af ​​trediverne og udvikler sig langs de forskellige faser af italiensk historie fra Republikens fremkomst,it,Indtil årene af,it,National solidaritet,it,Start fra 1950'erne,it,hvor piraen var borgmester i Firenze,it,Udvekslingen fortsætter med åbningssæsonen i det nationale regeringsområde til socialisterne op til sammenligningen af ​​skilsmisse og abort,it 40 år. Gli esordi sono di fine anni Trenta e si sviluppano lungo le varie fasi della storia italiana dall’avvento della Repubblica, fino agli anni della “solidarietà nazionale”.

Partendo dagli anni ’50, in cui La Pira fu sindaco a Firenze, lo scambio prosegue con la stagione di apertura dell’area di governo nazionale ai socialisti fino al confronto su divorzio e aborto.

Brevene står over for det presserende fredsproblem i verden i tider med at løbe til atomvåben,it,af kold krig og amerikansk indgriben i Vietnam,it,Men de fortæller også andre grundlæggende temaer i intern politik,it,Ligner de nuværende presserende,it,Pyre bad om venens indgriben til regeringen for arbejdsproblemer,it,af beskyttelsen af ​​de svageste,it,Selv at anmode om Andreotti om at gøre,it,Millioner af lire fra den sidste kvote på fire bestilt af minister Scelba til,it,klosterede klostre med,it, di Guerra Fredda e di intervento Usa nel Vietnam, ma raccontano anche altri temi fondamentali nella politica interna, simili a urgenze attuali.

La Pira chiedeva l’intervento dell’amico al governo per questioni del lavoro, della casa, della tutela dei più deboli, perfino per sollecitare Andreotti a far erogare i 30 milioni di lire dell’ultima quota di quattro disposta dal ministro Scelba per 500 monasteri di clausura con 30.000 Sisters, Et spørgsmål om, hvilken Amentore Fanfani også var opmærksom på,it,Cardinal Matteo Maria Zuppi fremhæver det,it,Pira og Andreotti levede fuldt ud i horisonten, hvor politik og diplomati blev kaldt til at arbejde uophørligt for fred,it,Og de gjorde det med det ansvar, der først kom fra deres tro,it,Også om sociale spørgsmål,it,Især huset og arbejdet,it,De to stater tackle dem ved at vise fælles intention, mens de ikke altid er enige om metoden,it.

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi evidenzia che “La Pira ed Andreotti hanno vissuto appieno nell’orizzonte in cui la politica e la diplomazia erano chiamate a lavorare incessantemente per la pace, e lo hanno fatto con la responsabilità che veniva innanzitutto dalla propria fede”.

Inoltre sui temi sociali, in particolare la casa e il lavoro, i due statisti li affrontano mostrando comunanza d’intenti pur non concordando sempre sul metodo. “Pyre flyttede med en modighed, som Andreotti ikke altid delte,it,Men det var problemer, som begge havde godt i tankerne, og hvor de var forpligtet til at finde løsninger,it,Zuppi fortsætter,it,Pira bad om venens indgriben for at forhindre udsættelse,it,Brevene tegner sig for en afgørende angst, der skal genopdages i nuet, fordi presserende problemer stadig er i dag i en tid, hvor,it, ma erano problemi che entrambi avevano ben presenti e nei quali erano impegnati a trovare soluzioni – prosegue Zuppi -. La Pira chiedeva l’intervento dell’amico per evitare che gli sfrattati finissero per strada o che gli operai perdessero il lavoro. Le lettere danno conto di un’ansia risolutiva che andrebbe riscoperta nel presente perché casa e lavoro restano ancora oggi problemi urgenti in un tempo in cui – Som jeg fik at sige,it,Omkostningerne ved prioritetslån og huslejer repræsenterer en uholdbar vægt for mange familier, der bor i usikre og underbetalte værker,it,Et bemærkelsesværdigt skæringsværk og forskning i arkiverne for La Pira Foundation of Firenze og i dem fra Andreotti i Rom har gjort det muligt at opdage og rekonstruere en hidtil uset korrespondance mellem Giorgio La Pira,it,og Giulio Andreotti,it,som foreslår interessante paralleller blandt de temaer, der er diskuteret sammen,it,samlet set,it,Fred i verden,it,arbejde og hjem,it,og aktuelle problemer,it – il costo dei mutui e degli affitti rappresentano un peso insostenibile per molte famiglie che vivono di lavori precari e sottopagati”.

Il curatore Augusto d’Angelo tratteggia due figure politiche in cui “nell’uno c’è una radicalità che tenta di travalicare i limiti in nome del primato della persona, mentre per l’altro tutto è realizzabile ma attraverso un cauto riformismo”.

Michael Lattanzi
Af antallet 370 – Anno XI del 17/1/2024