Pubblicate le lettere tra il La Pira e Andreotti: prefazione del Cardinale Zuppi

libro la Pira Andreotti Bisogna smettere di armare il mondoՖլորենցիայի Լա Պիրայի հիմնադրամի եւ Հռոմում գտնվող Անդրոտոտի հիմնադրամի «Անդրոտոտի» հիմնադրամի Խաչմերուկի եւ հետազոտության ուշագրավ աշխատանք է արել, հնարավոր է դարձրել հայտնաբերել եւ վերակառուցել աննախադեպ նամակագրություն Giorgio La Pira- ի միջեւ,it,ովքեր տարաձայնություններ ունեին, բայց ով միշտ հիմնված էր ընդհանուր սկզբունքների վրա,it,Սկիզբը վերջին երեսունցերից են եւ զարգանում են իտալացի պատմության տարբեր փուլերի երկայնքով հանրապետության գալուստից,it,Սառը պատերազմի եւ ԱՄՆ-ի միջամտությունը Վիետնամում,it (1904-1977) e Giulio Andreotti (1919-2013), che propone interessanti parallelismi fra i temi tra loro discussi – su tutti: pace nel mondo, lavoro e casa – e problematiche attuali.

L’epistolario consta di oltre 160 lettere frutto della lunga amicizia tra due uomini di fede, entrambi esponenti di alto rango della Democrazia Cristiana, che ebbero divergenze ma che si basarono sempre su princìpi comuni.

Il carteggio è l’unico conosciuto fra i due politici cattolici e viene ora pubblicato in modo completo per la prima volta nel volume “Bisogna smettere di armare il mondo”, a cura di Augusto D’Angelo, con la prefazione del Cardinale Matteo Maria Zuppi, հրամանագիր եւ POLISTAMP (էջ. 312, 23 եվրո).

Tra Giulio Andreotti e Giorgio La Pira si creò un rapporto lungo 40 տարեկան. Gli esordi sono di fine anni Trenta e si sviluppano lungo le varie fasi della storia italiana dall’avvento della Repubblica, fino agli anni della “solidarietà nazionale”.

Partendo dagli anni ’50, in cui La Pira fu sindaco a Firenze, lo scambio prosegue con la stagione di apertura dell’area di governo nazionale ai socialisti fino al confronto su divorzio e aborto.

Le lettere affrontano il problema urgente della pace nel mondo in tempi di corsa alle armi nucleari, di Guerra Fredda e di intervento Usa nel Vietnam, ma raccontano anche altri temi fondamentali nella politica interna, simili a urgenze attuali.

La Pira chiedeva l’intervento dell’amico al governo per questioni del lavoro, della casa, della tutela dei più deboli, perfino per sollecitare Andreotti a far erogare i 30 milioni di lire dell’ultima quota di quattro disposta dal ministro Scelba per 500 monasteri di clausura con 30.000 Sisters, questione di cui era al corrente anche Amintore Fanfani.

Il Cardinale Matteo Maria Zuppi evidenzia che “Պիրան եւ Անդրոտին լիովին ապրել են այն հորիզոնում, որտեղ քաղաքականությունն ու դիվանագիտությունը կոչվում էին անընդհատ աշխատել խաղաղության համար,it,Բայց դրանք խնդիրներ էին, որոնք երկուսն էլ մտքում ունեին, եւ որում նրանք հավատարիմ էին լուծումներ գտնելու,it,Հիփոթեքային վարկերի եւ վարձավճարների արժեքը ներկայացնում է անկայուն ծանրություն այն շատ ընտանիքների համար, ովքեր ապրում են անկայուն եւ թերագնահատված աշխատանքներով,it, e lo hanno fatto con la responsabilità che veniva innanzitutto dalla propria fede”.

Inoltre sui temi sociali, in particolare la casa e il lavoro, i due statisti li affrontano mostrando comunanza d’intenti pur non concordando sempre sul metodo. “La Pira si muoveva con un’audacia che non sempre Andreotti condivideva, ma erano problemi che entrambi avevano ben presenti e nei quali erano impegnati a trovare soluzioni – prosegue Zuppi -. La Pira chiedeva l’intervento dell’amico per evitare che gli sfrattati finissero per strada o che gli operai perdessero il lavoro. Le lettere danno conto di un’ansia risolutiva che andrebbe riscoperta nel presente perché casa e lavoro restano ancora oggi problemi urgenti in un tempo in cui – come ho avuto modo di dire – il costo dei mutui e degli affitti rappresentano un peso insostenibile per molte famiglie che vivono di lavori precari e sottopagati”.

Il curatore Augusto d’Angelo tratteggia due figure politiche in cui “nell’uno c’è una radicalità che tenta di travalicare i limiti in nome del primato della persona, mentre per l’altro tutto è realizzabile ma attraverso un cauto riformismo”.

Matt Lattanzi
From շարք 370 – Anno XI del 17/1/2024