الصفحة الرئيسية »وظيفة معلم مع» bar

Claudio Bisio e Gigio Alberti in “Ma tu sei felice?”  il 18 settembre all’Estate Fiesolana

\ \ \ \ \ \ \

Claudio Bisio e Gigio Alberti in “Ma tu sei felice?” il 18 settembre all’Estate Fiesolana

الجمعة 18 سبتمبر في 21.15 alla 73a Estate Fiesolana in collaborazione con Teatro Puccini va in scena “Ma tu sei felice?” con Claudio Bisio e Gigio Alberti Due uomini seduti al bar. تحدث, e intorno a loro nessuno. Nemmeno i camerieri che dovrebbero portare da bere. Situazione strana. Ma i due non ci badano. تحدث. […]

Manuale di Tommaso Pieri per aprire un Bar in tempo di crisi

\ \ \ \

Manuale di Tommaso Pieri per aprire un Bar in tempo di crisi

Come aprire un bar in tempo di crisi? Quali sono le regole fondamentali? Come è cambiato il mercato negli ultimi 15 السنوات? E come creare i cocktail migliori? Sono alcune delle domande che Tommaso Pieri, barista e bar manager fiorentino, esplora nel suo libro “Il mio bar cavalca la crisi”, manuale di management creativo scritto […]

Partecipa al concorso la più buona Schiacciata alla Fiorentina

\ \ \ \ \ \ \ \ \

تاريخ المسابقة مكسر الأكثر جيدة لفيورنتينا

العلية من Sparecchiatori, ومركز الاجتماعي الثقافي Fuligno المسنين خلال كرنفال 2015, تحت رعاية dell'Arg, حمار. الصحفيون الزراعية, الإمداد بالطاقة, بيئة, promuove l’VIII edizione del concorso “La più buona Schiacciata alla Fiorentina”, محفوظة ليس فقط لالخبازين, الحلوانيون, المطاعم ولكن أيضا لربات البيوت, ربات البيوت والمنازل فلورنسا واقليم. Un’iniziativa […]

Intervista ad Aldo Cursano sul nuovo manuale igiene ristoranti e bar

\ \ \ \ \ \

Intervista ad Aldo Cursano sul nuovo manuale igiene ristoranti e bar

Franco Mariani intervista per il settimanale La Terrazza di Michelangelo Aldo Cursano, Vice Presidente Vicario FIPE in occasione della presentazione del Nuovo manuale di autocontrollo alimentare ed approfondimenti sulle metodiche di prevenzione per istituzioni e imprenditori del settore presentato giovedì 13 فبراير 2014 nella sala Luca Pistelli di Palazzo Medici Riccardi. Un tema, quello dell’igiene […]