Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, El subsecretari de l'Estat per a la Defensa va arribar a Florència per a una visita institucional a l'Institut de Ciències Militars de la Força Aèria i a l'Escola Militar Aeronàutica,it,Giulio Douhet,it,Situat al gran parc verd de les masies,it,Durant la visita va conèixer el personal,it,Els estudiants i visitants dels dos instituts,it,A continuació, mantenint un discurs a la sala Magna de la Itàlia Palazzina,it,La reunió va veure els estudiants de l'escola Douhet com a protagonistes en particular,it “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. Nel corso della visita ha incontrato il personale, gli allievi e i frequentatori dei due Istituti, tenendo poi un discorso nell’Aula Magna della Palazzina Italia.

L’incontro ha visto come protagonisti in particolare gli allievi della Scuola Douhet – el propòsit és fomentar el seu equilibri pel punt de vista humà,it,Moral i físic per tenir les habilitats necessàries per convertir -se en bons ciutadans i afrontar els reptes del demà,it,Independentment de les opcions de vida futures,it,i als visitants del 89è curs normal compromès a participar en el primer formulari interforze,it,Projecte innovador d'acord amb les intencions de l’autoritat política,it, culturale, morale e fisico affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future – e ai frequentatori dell’89° Corso Normale impegnati a partecipare al 1° modulo interforze, innovativo progetto in linea con gli intendimenti dell’Autorità politica, Pel que fa a la implementació d’una política de formació de personal de defensa orientada a intensificar la integració inter -força i per fomentar el desenvolupament d’habilitats comunes a les diferents forces armades i a l’arma de Carabinieri,it,Aturant -se i va parlar amb els nombrosos periodistes presents el subsecretari va respondre a diverses preguntes,it,en particular sobre la igualtat de gènere i la presència cada cop més creixent de dones a les forces armades,it.

Fermandosi poi ha parlare con i numerosi giornalisti presenti il Sottosegretario ha risposto a diverse domande, in particolare sulla parità di genere e la presenza sempre più in crescita delle donne nelle Forze Armate, sulla la sicurezza nelle strade delle principale città italiane e nelle stazioni ferroviarie, due delle deleghe di sua competenza.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Pel nombre 369 – Anno XI del 10/1/2024

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.