Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato per la Difesa è venuta a Firenze per una visita istituzionale all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. Under besøket møtte han personalet,it,Studentene og besøkende på de to instituttene,it,Deretter holder du en tale i Magna Hall of the Italia Palazzina,it,Møtet så elevene på Douhet -skolen som hovedpersoner spesielt,it,hvis formål er å oppmuntre deres balanserte av menneskelig synspunkt,it,moralsk og fysisk å ha de nødvendige ferdighetene for å bli gode borgere og møte morgendagens utfordringer,it,Uansett fremtidige livsvalg,it, gli allievi e i frequentatori dei due Istituti, tenendo poi un discorso nell’Aula Magna della Palazzina Italia.

L’incontro ha visto come protagonisti in particolare gli allievi della Scuola Douhet – il cui scopo è quello di favorirne una bilanciata crescita sotto il profilo umano, culturale, morale e fisico affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future – og til besøkende på det 89. normale kurset forpliktet til å delta i 1. interforze -form,it,Innovativt prosjekt i tråd med intensjonen fra den politiske autoriteten,it,Angående implementering av en opplæringspolitikk for forsvarspersonell orientert for å intensivere integrasjon mellom kraft og for å oppmuntre til utvikling av ferdigheter som er felles for de forskjellige væpnede styrkene og Carabinieri -våpenet,it,Stoppet da snakket han med de mange journalistene som presenterte undersekretæren svarte på flere spørsmål,it, innovativo progetto in linea con gli intendimenti dell’Autorità politica, in merito all’attuazione di una policy di formazione del personale della Difesa orientata ad intensificare l’integrazione interforze e a favorire lo sviluppo di competenze comuni alle differenti Forze Armate e Arma dei Carabinieri.

Fermandosi poi ha parlare con i numerosi giornalisti presenti il Sottosegretario ha risposto a diverse domande, Spesielt på likestilling og den stadig mer voksende tilstedeværelsen av kvinner i de væpnede styrkene,it,På sikkerheten i gatene i den viktigste italienske byen og på jernbanestasjonene,it,To av delegasjonene av hans kompetanse,it,- År XI av,it,Besøk i Luftforsvaret på gårdshusene til forsvarssekretæren,it,Vinge,lt, sulla la sicurezza nelle strade delle principale città italiane e nelle stazioni ferroviarie, due delle deleghe di sua competenza.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Av hvor 369 – Anno XI del 10/1/2024

This slideshow requires JavaScript.