Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato per la Difesa è venuta a Firenze per una visita istituzionale all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. Durante a visita coñeceu ao persoal,it,Os estudantes e visitantes dos dous institutos,it,A continuación, mantendo un discurso no Salón Magna da Italia Palazzina,it,A reunión viu aos estudantes da escola Douhet como protagonistas en particular,it,cuxo propósito é fomentar o seu equilibrio polo punto de vista humano,it,Moral e físico para ter as habilidades necesarias para converterse en bos cidadáns e afrontar os retos de mañá,it,Independentemente das opcións de vida futuras,it, gli allievi e i frequentatori dei due Istituti, tenendo poi un discorso nell’Aula Magna della Palazzina Italia.

L’incontro ha visto come protagonisti in particolare gli allievi della Scuola Douhet – il cui scopo è quello di favorirne una bilanciata crescita sotto il profilo umano, culturale, morale e fisico affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future – e aos visitantes do 89º curso normal comprometido a participar na 1ª forma interforzada,it,Proxecto innovador de acordo coas intencións da autoridade política,it,Respecto á aplicación dunha política de formación de persoal de defensa orientada a intensificar a integración entre a forza e para fomentar o desenvolvemento de habilidades comúns ás diferentes forzas armadas e á arma Carabinieri,it,Parando e falou cos numerosos xornalistas presentes O subsecretario respondeu a varias preguntas,it, innovativo progetto in linea con gli intendimenti dell’Autorità politica, in merito all’attuazione di una policy di formazione del personale della Difesa orientata ad intensificare l’integrazione interforze e a favorire lo sviluppo di competenze comuni alle differenti Forze Armate e Arma dei Carabinieri.

Fermandosi poi ha parlare con i numerosi giornalisti presenti il Sottosegretario ha risposto a diverse domande, en particular na igualdade de xénero e na presenza cada vez máis crecente de mulleres nas forzas armadas,it,sobre a seguridade nas rúas da cidade italiana principal e nas estacións ferroviarias,it,dúas das delegacións da súa competencia,it,- Ano XI de,it,Visita á Forza Aérea ás casas de granxa do subsecretario de Defensa Sen,it,Ala,lt, sulla la sicurezza nelle strade delle principale città italiane e nelle stazioni ferroviarie, due delle deleghe di sua competenza.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Desde o número 369 – Anno XI del 10/1/2024

Este Presentación require JavaScript.