Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato per la Difesa è venuta a Firenze per una visita istituzionale all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. Ziyaret sırasında personelle tanıştı,it,İki enstitü öğrencileri ve ziyaretçileri,it,Sonra İtalya Palazzina Magna Salonu'nda bir konuşma yapmak,it,Toplantıda Douhet Okulu öğrencilerini özellikle kahraman olarak gördü,it,kimin amacı insan bakış açısından dengesini teşvik etmektir,it,İyi vatandaş olmak ve yarının zorluklarıyla yüzleşmek için gerekli becerilere sahip olmak ahlaki ve fiziksel,it,Gelecekteki yaşam seçimlerinden bağımsız olarak,it, gli allievi e i frequentatori dei due Istituti, tenendo poi un discorso nell’Aula Magna della Palazzina Italia.

L’incontro ha visto come protagonisti in particolare gli allievi della Scuola Douhet – il cui scopo è quello di favorirne una bilanciata crescita sotto il profilo umano, culturale, morale e fisico affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future – ve 1. interforze formuna katılmayı taahhüt eden 89. normal kursun ziyaretçilerine,it,Siyasi otoritenin niyetleri doğrultusunda yenilikçi proje,it,Savunma personelinin bir eğitim politikasının uygulanması ile ilgili olarak, güçler arası entegrasyonu yoğunlaştırmaya ve farklı silahlı kuvvetlere ve carabinieri silahında ortak becerilerin gelişimini teşvik etmeye yönelik,it,Durup o zaman çok sayıda gazeteciyle konuştu, müsteşarın birkaç soruyu cevapladığını sundu,it, innovativo progetto in linea con gli intendimenti dell’Autorità politica, in merito all’attuazione di una policy di formazione del personale della Difesa orientata ad intensificare l’integrazione interforze e a favorire lo sviluppo di competenze comuni alle differenti Forze Armate e Arma dei Carabinieri.

Fermandosi poi ha parlare con i numerosi giornalisti presenti il Sottosegretario ha risposto a diverse domande, özellikle cinsiyet eşitliği ve silahlı kuvvetlerde kadınların giderek artan varlığı konusunda,it,Ana İtalyan şehrinin sokaklarındaki ve demiryolu istasyonlarındaki güvenlik konusunda,it,Yetkinliğinin delegasyonlarından ikisi,it,- XI yılı,it,Hava Kuvvetlerini Ziyaret Savunma Müsteşarının Çiftlik Evlerine Ziyaret Edin,it,Kanat,lt, sulla la sicurezza nelle strade delle principale città italiane e nelle stazioni ferroviarie, due delle deleghe di sua competenza.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Numarasına göre 369 – Anno XI del 10/1/2024

This slideshow requires JavaScript.