Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato per la Difesa è venuta a Firenze per una visita istituzionale all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche e alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. Sa pagbisita ay nakilala niya ang mga tauhan,it,Ang mga mag -aaral at mga bisita ng dalawang institusyon,it,Pagkatapos ay pinapanatili ang isang talumpati sa Magna Hall ng Italy Palazzina,it,Nakita ng pagpupulong ang mga mag -aaral ng Douhet School bilang mga protagonista sa partikular,it,na ang layunin ay hikayatin ang kanilang balanse sa pamamagitan ng pananaw ng tao,it,moral at pisikal upang magkaroon ng mga kinakailangang kasanayan upang maging mabuting mamamayan at harapin ang mga hamon ng bukas,it,Anuman ang mga pagpipilian sa buhay sa hinaharap,it, gli allievi e i frequentatori dei due Istituti, tenendo poi un discorso nell’Aula Magna della Palazzina Italia.

L’incontro ha visto come protagonisti in particolare gli allievi della Scuola Douhet – il cui scopo è quello di favorirne una bilanciata crescita sotto il profilo umano, culturale, morale e fisico affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future – at sa mga bisita ng ika -89 na normal na kurso na nakatuon sa pakikilahok sa 1st interforze form,it,Makabagong proyekto alinsunod sa hangarin ng awtoridad sa politika,it,Tungkol sa pagpapatupad ng isang patakaran sa pagsasanay ng mga tauhan ng pagtatanggol na nakatuon upang palakasin ang pagsasama ng inter -para sa pagsasama at hikayatin ang pagbuo ng mga kasanayan na karaniwang sa iba't ibang armadong pwersa at armas ng carabinieri,it,Huminto pagkatapos ay nakipag -usap siya sa maraming mga mamamahayag na ipinakita ang undersecretary na sumagot ng maraming mga katanungan,it, innovativo progetto in linea con gli intendimenti dell’Autorità politica, in merito all’attuazione di una policy di formazione del personale della Difesa orientata ad intensificare l’integrazione interforze e a favorire lo sviluppo di competenze comuni alle differenti Forze Armate e Arma dei Carabinieri.

Fermandosi poi ha parlare con i numerosi giornalisti presenti il Sottosegretario ha risposto a diverse domande, sa partikular sa pagkakapantay -pantay ng kasarian at ang lalong lumalagong pagkakaroon ng mga kababaihan sa armadong pwersa,it,sa kaligtasan sa mga lansangan ng pangunahing lungsod ng Italya at sa mga istasyon ng riles,it,Dalawa sa mga delegasyon ng kanyang kakayahan,it,- Taon xi ng,it,Bisitahin ang Air Force sa mga farmhouse ng Undersecretary of Defense Sen,it,Pakpak,lt, sulla la sicurezza nelle strade delle principale città italiane e nelle stazioni ferroviarie, due delle deleghe di sua competenza.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Mula sa numero 369 – Anno XI del 10/1/2024

This slideshow requires JavaScript.