Visita all’Aeronautica alle Cascine del Sottosegretario alla Difesa Sen. Rauti

Martedí 9 gennaio la Senatrice Isabella Rauti, Undersecretary of State for Defence kwam naar Florence voor een institutioneel bezoek aan het Air Force Military Sciences Institute en de Aeronautical Military School,it,Giulio Douhet,it,Gelegen in het grote groene park van de boerderijen,it,Tijdens het bezoek ontmoette hij het personeel,it,De studenten en bezoekers van de twee instituten,it,Dan een toespraak houden in de Magna Hall van de Italië Palazzina,it,De bijeenkomst zag de studenten van de Douhet School als in het bijzonder als hoofdrolspelers,it “Giulio Douhet” situate nel grande parco verde delle Cascine. Nel corso della visita ha incontrato il personale, gli allievi e i frequentatori dei due Istituti, tenendo poi un discorso nell’Aula Magna della Palazzina Italia.

L’incontro ha visto come protagonisti in particolare gli allievi della Scuola Douhet – wiens doel is om hun evenwicht te bevorderen tegen een menselijk oogpunt,it,moreel en fysiek om de nodige vaardigheden te hebben om goede burgers te worden en de uitdagingen van morgen aan te gaan,it,ongeacht toekomstige keuzes in het leven,it,en aan de bezoekers van de 89e normale cursus die zich inzetten voor deelname aan de 1e Interforze -vorm,it,Innovatief project in overeenstemming met de bedoelingen van de politieke autoriteit,it, culturale, morale e fisico affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future – e ai frequentatori dell’89° Corso Normale impegnati a partecipare al 1° modulo interforze, innovativo progetto in linea con gli intendimenti dell’Autorità politica, Wat betreft de implementatie van een trainingsbeleid van defensie -personeel gericht op het intensiveren van de integratie van de interce en om de ontwikkeling van vaardigheden aan te moedigen die de verschillende strijdkrachten gemeen hebben en het Carabinieri -wapen,it,Stop toen hij met de vele journalisten sprak die de onderstaatsecretaris presenteerde, beantwoordde verschillende vragen,it,In het bijzonder over gendergelijkheid en de steeds groter wordende aanwezigheid van vrouwen in de strijdkrachten,it.

Fermandosi poi ha parlare con i numerosi giornalisti presenti il Sottosegretario ha risposto a diverse domande, in particolare sulla parità di genere e la presenza sempre più in crescita delle donne nelle Forze Armate, sulla la sicurezza nelle strade delle principale città italiane e nelle stazioni ferroviarie, due delle deleghe di sua competenza.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Door het aantal 369 – Anno XI del 10/1/2024

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.