Boom di visitatori al Cimitero Monumentale dell’Antella per le visite gratuite alle opere di Galileo Chini nel 150° della nascita

Galileo Chini, boom di presenze al cimitero monumentale della Misericordia dell’Antella per visitare le opere dell’artista del Liberty in occasione dei 150 ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ವರ್ಷಗಳ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ರಹಸ್ಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡುವ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕಗಳು,it,ಅಮೃತ,it,ಚಿನಿಯ ಜನನದ 150 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು,it,ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಘಾತಾಂಕ,it,ಇಟಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳ ಲೇಖಕ,it,ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಂಟೆಲ್ಲಾದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ,it,ಅಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ,it,ಅವರು ಟಸ್ಕನಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು,it,ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ,it,ಬಾಗ್ನೊ ಎ ರಿಪೋಲಿಯ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ,it,ಉದ್ದ,it – ಪ್ರತಿಮೆ, ceramiche, vetrate, affreschi, quadri, marmi – sono il 14 – 21 – 27 ಜನವರಿ.

Le iniziative del 150° anniversario dalla nascita di Chini, massimo esponente italiano del Liberty, autore di numerose opere in tutta Italia, molte delle quali custodite nel cimitero di Antella, dove l’artista è sepolto, sono state fortemente volute e sostenute dalla Regione Toscana, in collaborazione con le amministrazioni locali. Per quanto riguarda il Comune di Bagno a Ripoli, per tutto il 2024 ಮರ್ಸಿಯ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಚಿನಿಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಕೃತಿಗಳ ಉಚಿತ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸರಣಿಗಳಿವೆ,it,ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ,it,ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕ,it,ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಯಾಂಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ,it,ಪುರಸಭೆಯ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ,it,ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಮಿಲಿಯಾ ರೊಮಾಗ್ನಾ ಅವರಿಂದ. ಜನವರಿ ಭೇಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಮೀಸಲಾತಿಗಳು,it,ಎಪಿಫ್ಯಾನಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ನಂತರ,it,ಭೇಟಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ,it,ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ,it. Le visite, iniziate il 2 dicembre scorso, data esatta dell’anniversario, hanno già contato sulla partecipazione di oltre 100 ಜನರು, ಇದು ಮೇಲೆ 90% provenienti da fuori comune e anche da fuori Regione, in particolare dall’Emilia Romagna. Molte le prenotazioni anche per le visite di gennaio.

Dopo gli appuntamenti del weekend dell’Epifania, le visite proseguiranno il 14, ದಿ 21, ದಿ 27 ಮತ್ತು 28 ಜನವರಿ (inizio sempre alle ore 10).

ಭಾಗವಹಿಸಲು, ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ,it,ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ,it,info@misericordia-antella.it,en,ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು,it,ಸಹ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು,it,ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಸಲಾತಿ ಮೇಲೆ,it,"ಆಂಟೆಲ್ಲಾದ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಮಶಾನ - ಮೇಯರ್ ಫ್ರಾನ್ಸೆಸ್ಕೊ ಕ್ಯಾಸಿನಿ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಫಾರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಲಿಯೊನೊರಾ ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ - ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೃ is ೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ,it,ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧ್ರುವದಂತೆ,it,ನೀವು ಮಾಡುವ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ,it,ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪರಿಸರ ನಿಧಿ,it 055.6233427 o inviando una email a info@misericordia-antella.it. Possono essere organizzate anche in altre date visite per gruppi già costituiti, anche scolaresche, sempre previa prenotazione.

“Il Cimitero Monumentale dell’Antella – dichiarano il sindaco Francesco Casini e l’assessora alla cultura Eleonora François – si conferma più che mai, come un polo culturale di attrazione turistica per il nostro territorio. Non a caso il FAI, il Fondo Ambientale Italiano, ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಾನೊದ ನಂತರ ಆಂಟೆಲ್ಲಾದ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ಎರಡನೇ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಮಶಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ,it,ಉಚಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳು,it,ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಚಿನಿಯ 150 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಪುರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಮರ್ಸಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ,it,ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವು ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಸುಂದರಿಯರನ್ನು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ಅಸಾಧಾರಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ,it. Le visite guidate gratuite, organizzate dalla Misericordia assieme all’amministrazione comunale per il 150° di Galileo Chini, sono un’occasione straordinaria per far conoscere ancora di più in Italia le tante bellezze che offre il nostro territorio. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪಡೆದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಮಶಾನದ ವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಓಪನ್ -ಏರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಿದೆ,it,ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ,it,ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ",it,“ಸ್ಮಶಾನ ಎಂಬ ಪದವು ಅನೇಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು - ಆಂಟೆಲ್ಲಾ ಪಾವೊಲೊ ನೆನ್ಸಿಯೋನಿಯ ಕರುಣೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ,it, piene di statue, ceramiche, vetrate, affreschi, quadri, marmi, uniche al mondo”.

“La parola cimitero può spaventare molti e dissuadere dal venire a far visita al nostro Cimitero Monumentale – sottolinea il Governatore della Misericordia dell’Antella Paolo Nencioni -, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬನ್ನಿ ಎಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನಗಳ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವುದು,it,ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ,it,ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಚಿನಿ ಮತ್ತು ಚಿನಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಗೆ,it,ಕೈಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು,it,ನಮ್ಮ ಓಪನ್ -ಏರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಆಂಟೆಲ್ಲಾಗೆ ಬರಲು ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ,it,ನೀವು ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧರಾಗುತ್ತೀರಿ ",it,ಭೇಟಿಗಳು ನಂತರ ಮಾಸಿಕ ನೇಮಕಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ,it, con la possibilità di ammirare da vicino opere uniche e particolari di tanti artisti, oltre a quelle di Galileo Chini e della famiglia Chini, toccandole anche per mano. Invito davvero tutti a venire a venire all’Antella a visitare il nostro museo a cielo aperto, ne uscirete umanamente e culturalmente arricchito”.

Le visite proseguiranno poi con appuntamenti mensili, ಇದು ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ,it,ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಚಿನಿ ಮತ್ತು ಅವರ 150 ನೇ ಭೇಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಮಿಸೆರಿಕಾರ್ಡಿಯಾ ಡೆಲ್ಲಾಂಟೆಲ್ಲಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ,it,www.misericordia-antella.it,en,ಸ್ಮಶಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ,it,ಜನನದ 150 ರಂದು ಗೆಲಿಲಿಯೊ ಚಿನಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಆಂಟೆಲ್ಲಾದ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರ ಉತ್ಕರ್ಷ,it,ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಿಬರ್ಟಿಯ ಕಲಾವಿದನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಆಂಟೆಲ್ಲಾದ ಮರ್ಸಿ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು,it.

Tutte le informazioni su Galileo Chini e le visite per il suo 150° sul sito della Misericordia dell’Antella www.misericordia-antella.it nella sezione cimitero o chiamando lo 055.62.33.427.

ಮ್ಯಾಟ್ Lattanzi
ಸಂಖ್ಯೆ 369 – Anno XI del 10/1/2024
Locandina visite 150 Chini - con patrocinio Comune Firenze