Boom di visitatori al Cimitero Monumentale dell’Antella per le visite gratuite alle opere di Galileo Chini nel 150° della nascita

Galileo Chini, boom di presenze al cimitero monumentale della Misericordia dell’Antella per visitare le opere dell’artista del Liberty in occasione dei 150 let od rojstva. Naslednji datumi za dosego koledarja, da poznate skrivno skrinjo, polno umetniških del vseh vrst,it,Pobude 150. obletnice rojstva Chini,it,Največji italijanski eksponent svobode,it,Avtor številnih del po Italiji,it,Mnogi od njih hranijo na pokopališču Antelle,it,kjer je umetnik pokopan,it,Bili so si močno zaželeni in podprli regija Toskana,it,V sodelovanju z lokalnimi upravami,it,Kar se tiče občine Bagno A Ripoli,it,skozi,it – Kip, ceramiche, vetrate, freske, quadri, marmi – sono il 14 – 21 – 27 Januar.

Le iniziative del 150° anniversario dalla nascita di Chini, massimo esponente italiano del Liberty, autore di numerose opere in tutta Italia, molte delle quali custodite nel cimitero di Antella, dove l’artista è sepolto, sono state fortemente volute e sostenute dalla Regione Toscana, in collaborazione con le amministrazioni locali. Per quanto riguarda il Comune di Bagno a Ripoli, per tutto il 2024 Obstaja vrsta brezplačnih posebnih vodenih ogledov umetniških del Chini, ki so prisotni na monumentalnem pokopališču usmiljenja,it,Zaženite,it,natančen datum obletnice,it,so že računali na udeležbo Beyond,it,od tega onkraj,it,prihajajo zunaj občine in tudi zunaj regije,it,zlasti Emilia Romagna. Številne rezervacije tudi za januarske obiske,it,Po imenovanjih vikenda Epifanije,it,Obiski bodo nadaljevali,it,Vedno začnem pri urah,it. Le visite, iniziate il 2 dicembre scorso, data esatta dell’anniversario, hanno già contato sulla partecipazione di oltre 100 ljudje, di cui oltre il 90% provenienti da fuori comune e anche da fuori Regione, in particolare dall’Emilia Romagna. Molte le prenotazioni anche per le visite di gennaio.

Dopo gli appuntamenti del weekend dell’Epifania, le visite proseguiranno il 14, na 21, na 27 in na 28 Januar (inizio sempre alle ore 10).

Za sodelovanje je pri številki potrebna rezervacija,it,ali s pošiljanjem e -poštnega sporočila,it,info@misericordia-angella.it,en,Organizirajo jih lahko tudi na druge datume za že uveljavljene skupine,it,tudi šolarji,it,Vedno ob rezervaciji,it,"Monumentalno pokopališče Antella - razglasi župana Francesca Casinija in svetnika za kulturo Eleonora François - je potrjeno bolj kot kdaj koli prej,it,Kot kulturni pol turistične atrakcije za naše ozemlje,it,Ni naključje,it,Italijanski okoljski sklad,it 055.6233427 o inviando una email a info@misericordia-antella.it. Possono essere organizzate anche in altre date visite per gruppi già costituiti, anche scolaresche, sempre previa prenotazione.

“Il Cimitero Monumentale dell’Antella – dichiarano il sindaco Francesco Casini e l’assessora alla cultura Eleonora François – si conferma più che mai, come un polo culturale di attrazione turistica per il nostro territorio. Non a caso il FAI, il Fondo Ambientale Italiano, meni, da je Monumentalno pokopališče Antella drugo italijansko monumentalno pokopališče po Veranu v Rimu,it,Brezplačne vodene oglede,it,Organizirano s pomočjo Mercy skupaj z občinsko upravo za 150. Galileo Chini,it,So izjemna priložnost, da v Italiji še bolj sporočijo številne lepote, ki jih ponuja naše ozemlje,it. Le visite guidate gratuite, organizzate dalla Misericordia assieme all’amministrazione comunale per il 150° di Galileo Chini, sono un’occasione straordinaria per far conoscere ancora di più in Italia le tante bellezze che offre il nostro territorio. Rezultati, pridobljeni prejšnji mesec,it,polni kipov,it,edinstven za svet ",it,»Beseda pokopališča lahko marsikoga prestraši in odvrne od obiska našega monumentalnega pokopališča - poudarja guvernerja usmiljenja Antella Paolo Nencioni,it, piene di statue, ceramiche, vetrate, freske, quadri, marmi, uniche al mondo”.

“La parola cimitero può spaventare molti e dissuadere dal venire a far visita al nostro Cimitero Monumentale – sottolinea il Governatore della Misericordia dell’Antella Paolo Nencioni -, Toda v resnici obiščete naše pokopališče, pomeni potovanje do najdragocenejše umetnosti devetnajstega in dvajsetega stoletja,it,Z možnostjo občudovanja edinstvenih in posebnih del mnogih umetnikov od blizu,it,Poleg tistih Galileo Chini in družine Chini,it,dotaknite se jih tudi z roko,it,Resnično povabim vse, da pridejo v Antello na obisk našega odprtega muzeja,it,izšli boste človeško in kulturno obogateni ",it,Obiski se bodo nato nadaljevali z mesečnimi sestanki,it, con la possibilità di ammirare da vicino opere uniche e particolari di tanti artisti, oltre a quelle di Galileo Chini e della famiglia Chini, toccandole anche per mano. Invito davvero tutti a venire a venire all’Antella a visitare il nostro museo a cielo aperto, ne uscirete umanamente e culturalmente arricchito”.

Le visite proseguiranno poi con appuntamenti mensili, ki se bo v mesecih od junija do avgusta podvojil,it,Vse informacije o Galileu Chini in obiski njegovih 150. na spletni strani Misericordia Dell'Antella,it,www.misericordia-ansella.it,en,v razdelku pokopališča ali ga pokličete,it,Razcvet obiskovalcev monumentalnega pokopališča Antelle za brezplačne obiske del Galileo Chini v 150. rojstvu,it,Opozoril se na monumentalnem pokopališču milosti Antelle, da obišče umetnika Libertyja ob,it.

Tutte le informazioni su Galileo Chini e le visite per il suo 150° sul sito della Misericordia dell’Antella www.misericordia-antella.it nella sezione cimitero o chiamando lo 055.62.33.427.

Mattia Lattanzi
S številom 369 – Anno XI del 10/1/2024
Locandina visite 150 Chini - con patrocinio Comune Firenze