I nuovi ponteggi per il restauro dei Mosaici del Battistero permetteranno ai visitatori di toccarli con le mani

Terminata la costruzione dell’imponente cantiere che consentirà il restauro dei magnifici mosaici duecenteschi policromi su fondo oro che rivestono la cupola del Battistero di San Giovanni a Firenze, prenderanno avvio le prime fasi dell’intervento che durerà in totale 6 roky.

Dopo oltre 100 anni dall’ultimo restauro del 1898-1907, gli oltre 1.000 mq di mosaici - realizzati con 10 milioni di tessere policrome della grandezza che varia da 5 do 20 mm per lato – saranno oggetto di un intervento che intende recuperare la stabilità strutturale e la loro adesione alla volta, arrestare i fenomeni di degrado e riportare alla luce lo splendore del fondo oro e i vividi colori delle tessere vitree.

Per la prima volta sarà possibile per il pubblico vedere da vicino i mosaici della cupola, realizzati su disegni preparatori di artisti quali Cimabue e Coppo di Marcovaldo, che ai lati della grandiosa scena del Giudizio finale narrano su quattro registri le Storie della Genesi, di Giuseppe ebreo, di Cristo e del Battista. Un’esperienza unica e irripetibile, che sarà possibile vivere solo durante gli anni del restauro. Le visite avranno inizio dal prossimo 24 Únor 2023, Rezervace na webových stránkách opery,it,Staveniště a intervence obnovy jsou uvedeny a financovány prací Santa Maria del Fiore v souladu s arcidiecézou Florencie,it,Pod vysokým dohledem archeologické superintendence,it,Výtvarné umění a krajina pro metropolitní město Florencie a provincie Prato a Pistoia,it,Staveniště je projektem práce Santa Maria del Fiore se systémovými smlouvami Tecno a Layher S.P.A,it,zatímco zásah byl svěřen archeologickému ochraně přírody, které z mnoha obnovených mistrovských děl mozaiky,it,Může se pochlubit slavnými klášter Santa Caterina na hoře Sinai,it,Práce začínající od,it,Nejprve obnovil vnější část památníku a poté vnitřní části s mozaikou,it: https://duomo.firenze.it/it/630/visite-esclusive.

Il cantiere e l’intervento di restauro sono commissionati e finanziati dall’Opera di Santa Maria del Fiore in accordo con l’Arcidiocesi di Firenze, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia.

Il cantiere è un progetto dell’Opera di Santa Maria del Fiore con Tecno System Appalti e Layher S.p.A. mentre l’intervento è stato affidato al Centro di Conservazione Archeologica che tra i tanti capolavori a mosaico restaurati, vanta quelli celeberrimi del Monastero di Santa Caterina sul monte Sinai.

L’Opera a partire dal 2014 ha restaurato prima l’esterno del monumento e poi le parti interne con mosaici, Financování práce s,it,Jak mnozí je investuje do obnovy mozaiky kupole,it,Za účelem obnovení mozaikového trezoru křtiterie ve Florencii,it,Bylo nutné navrhnout a vytvořit technologicky inovativní staveniště schopné zpřístupnit celý mozaikový povrch trezoru přístupný,it,a zároveň měl nejmenší vizuální dopad na zem,it,Takto ponechávat návštěvníky viditelné,it,tisíc jen v,it,Stěny a jizva krásně zdobené mramorem a mozaikou,it,jehož obnova skončila v červenci loňského roku,it,Po dlouhém období těhotenství,it,Identifikovaným řešením bylo vytvořit lešení ve tvaru houby,it,m a průměr,it,který se vyvíjí na oblasti,it,Sqm chodit v horní části,it 4 milioni e 600 tisíc. Altrettanti li investirà per il restauro dei mosaici della cupola, celkem 10 v milionech EUR.

Per poter restaurare la volta musiva del Battistero di Firenze, è stato necessario progettare e realizzare un cantiere tecnologicamente innovativo in grado di rendere accessibile l’intera superficie musiva della volta (přes 1.000 mq) e allo stesso tempo che avesse il minimo impatto visivo a terra, lasciando così visibili ai visitatori (1 milión 215 mila solo nel 2022) le pareti e la scarsella magnificamente decorate con marmi e mosaici, il cui restauro è terminato a luglio dell’anno scorso.

Dopo un lungo periodo di gestazione, la soluzione individuata è stata quella di realizzare un ponteggio a forma di fungo (altezza 31,50 m e diametro 25,50) che si sviluppa su una superficie di 618 mq calpestabili nella parte alta, tváří v tvář povrchu obsazeného na zemi samotného,it,Lešení,it,Postaveno s,it,Použijte hliníkové paprsky nejnovější generace,it,Layher Flex,en,To prochází kvadrangulárními otvory, které přehlížejí penthouse křtiteli,it,Umožňují vám rovnoměrně distribuovat zatížení na podpůrné struktuře pomníku,it,Obnovení mozaiky vrcholu křtiteli ve Florencii,it,že po více než století nikdo nebyl schopen pečlivě prozkoumat a studovat,it,může využít zkušenosti získané při předchozí obnově vnitřních stěn křtiteli a informací získaných na minulých výplních a zejména zkušenostech,it,provedeno Opifisio Delle Pietre Dure,it,Je předpokládán,it,Na základě poslední zprávy,it 63 mq.

Il ponteggio, costruito con 8.150 Prvky, utilizza delle travi in alluminio di ultima generazione (Layher Flex), che passando attraverso le aperture quadrangolari che si affacciano sul piano attico del Battistero, permettono di distribuire uniformemente i carichi sulla struttura portante del monumento.

Il restauro della cupola mosaicata del Battistero di Firenze, che da oltre un secolo nessuno ha potuto esaminare e studiare da vicino, potrà avvalersi dell’esperienza maturata nel precedente restauro delle pareti interne del Battistero e delle informazioni acquisite sui passati restauri e in particolare quello del 1898 – 1907 eseguito dall’Opificio delle Pietre Dure.

Si ipotizza, sulla base della relazione finale di quest’ultimo, že intervence bude čelit situaci, která představuje,it,oblast,it,sqm starověké mozaiky,it,Připojeno na původní Maltě,it,Pravděpodobně ve fázi oddělení,it,Čtvercové metry mozaikových povrchů oddělené a přeskupené na cementové maltě Opes,it,čtvereční metry povrchů spadly a ošetřeny na sádře zdobené v zásahu,it,a poté při poslední obnově přeplňte na mozaiku,it,V těchto dnech začnou nezbytná diagnostická vyšetřování nejen ke kontrole odloučení nebo decoezí, ale také pro definování degradace karet,it,složení a stav „zdraví“ různých materiálů, které tvoří práci,it,Na základě všech grafických informací,it: una superficie di 344 mq di mosaico antico, allettato su malta originale, probabilmente in fase di distacco; 567 mq di superfici di mosaico staccate e riallettate su malta cementizia dall’Opificio; 128 mq di superfici cadute e trattate a intonaco decorato nell’intervento del 1820 – 1823 e poi rifatte a mosaico nell’ultimo restauro.

In questi giorni prenderanno avvio le indagini diagnostiche necessarie non solo per verificare i distacchi o le decoesioni ma anche per definire il degrado delle tessere, la composizione e lo stato di “salute” dei diversi materiali che costituiscono l’opera. Sulla base di tutte le informazioni grafiche, Získaná fotografická a diagnostika pak bude možné podrobně nastínit specifické metodiky intervence pro každý problém,it,Identifikujte nejvhodnější a inovativní materiály a poté pokračujte ke skutečnému obnovení,it,Dominovala postavou Krista soudce,it,Mozaika Baptistery Dome byla zdrojem inspirace pro reprezentaci pekla v božské komedii Dante,it,Do,it,Podle data registrovaného v Scarselsella del Baptistery,it,Práce začaly,it,Pravděpodobně se uchýlí k mozaikům, kteří přišli zvenčí a do pecí již aktivní jinde,it,Ale brzy dokázali Florentine umělci dobýt plnou autonomii,it,A na konci století se v šumivém mozaickém oděvu zachytilo přes tisíc metrů čtverečních,it, individuare i materiali più opportuni e innovativi per poi procedere al restauro vero e proprio.

Dominati dalla figura del Cristo giudice, i mosaici della cupola del Battistero furono fonte di ispirazione per la rappresentazione dell’Inferno nella Divina Commedia di Dante.

Verso il 1225, secondo la data iscritta nella scarsella del Battistero, i lavori presero avvio, probabilmente ricorrendo a mosaicisti venuti da fuori e a fornaci già attive altrove. Ma ben presto gli artisti fiorentini seppero conquistare piena autonomia, e a fine secolo gli oltre mille metri quadrati della cupola si erano ammantati della scintillante veste musiva.

Více generací umělců následovalo lešení, aby vytvořilo velkolepou antologii umění,it,obrazová a mozaika společně,it,z nichž přelom Scarsella zahrnuje také,it,jejichž mozaiky byly vyrobeny, zatímco stále pracovaly na těch kupole,it,Jakmile je tato kolosální společnost dokončena,it,Chtěli je rozšířit také na parietální oblasti,it,kde byli původně předvídáni,it,„Práce Santa Maria del Fiore,it,vysvětluje prezident Luca Bagnoli,it,se narodil na stavbu katedrály Florencie a spravování aktiv věnovaných jeho údržbě,it,Následující vývoj,it,Krystalizované v souběžných pravidlech,it,Při bližší kontrole přiřadí dva účely,it,výslovný,it,Primaria,pt,být církvemi,it,to udržovat budovy ve službě kultuře,it,implicitní,it, pittorica e musiva insieme, della quale fa parte anche la volta della scarsella, i cui mosaici furono realizzati mentre ancora si lavorava a quelli della cupola.

Una volta ultimata questa colossale impresa, si volle estenderli anche alle zone parietali, dove in origine non erano previsti.

“L’Opera di Santa Maria del Fiore – spiega il Presidente Luca Bagnoli - nasce per costruire il Duomo di Firenze e amministrare i beni dedicati al suo mantenimento. La successiva evoluzione, cristallizzata nelle norme concordatarie, a ben vedere assegna due finalità: una esplicita, primaria, trattandosi di chiese, quella di mantenere gli edifici al servizio del culto; una implicita, udržovat je jako kulturní dědictví zájmu pro celou komunitu,it,Jako kulturní dědictví lidstva,it,Obnovení mozaik křtiterie kupole plně reaguje na tyto účely a představuje pokračování závazku začalo,it,a kdo skončí v roce 2028 “,it,Po celá staletí se dílo Santa Maria del Fiore staralo o křtiteli a katedrálu, která jsou místy zdroje křesťanského života,it,křest,it,A další vyvrcholení křesťanského života Eucharistie,it,Kardinál Giuseppe Betori říká,it,To vše to naši otcové chtěli ve znamení krásy,it, quale patrimonio culturale dell’umanità. Il restauro dei mosaici della cupola del Battistero risponde appieno a queste finalità e rappresenta la continuazione di un impegno iniziato nel 2014 e il quale terminerà nel 2028”.

”Da secoli l’Opera di Santa Maria del Fiore ha la cura del Battistero e della Cattedrale che sono i luoghi l’uno della sorgente della vita cristiana, il battesimo, e l’altro il culmine della vita cristiana l’Eucarestia, - afferma il Cardinale Giuseppe Betori - Tutto questo i nostri padri lo hanno voluto nel segno della bellezza, Protože skrze to pravdu o tajemství, které se zde slaví, to znamená, že je vyjádřena skutečnost, že Bůh se setká s člověkem,it,Z tohoto důvodu je v křtiteli na jedné straně nepochopitelné tajemství Boha, které nějakým způsobem zastoupilo geometrické formy v kuličkách,it,maximální abstrakce,it,transcendence,it,A na druhé straně skutečnost, že naše náboženství je ztělesněné náboženství vyrobené z těl,it,to Krista,it,to mužů, kteří v něj věřili,it,čísla, která považujeme za reprezentované v mozaikách balkonu a to triumf v kupole,it,Křtiteli je budova, která říká konkrétní křesťan,it,Z tohoto důvodu se péče nejen týká estetiky,it,Zde krása vede k pravdě,it. Per questo nel Battistero da una parte c’è il mistero insondabile di Dio rappresentato in qualche modo dalle forme geometriche nei marmi, massimo dell’astrazione, della trascendenza, e dall’altra il fatto che la nostra religione è una religione incarnata fatta di corpi, quello di Cristo, quello degli uomini che hanno creduto in lui, volti, figure che ritroviamo rappresentate nei mosaici del ballatoio e che trionfano in quelli della cupola. Il Battistero è un edificio che dice lo specifico cristiano, per questo il prendersene cura non riguarda solo l’estetica, qui il bello conduce al Vero, Obnovení mozaik je proto dílem platné pro víru a nejen pro historii umění,it,Z archivního výzkumu,it,který pokračoval v projektu obnovy,it,Zprávy se objevily, že zásahy do údržby dokumentu začínají od,it,je nutné kvůli infiltraci vody ze střechy, které poškodily mozaiky,it,Víme, že pro první zásah byl umělec Agnolo Gaddi na starosti a následně,it,Práce přiřazuje ročnímu příjmu třiceti florinů malíře Alessio Baldovinetti, aby ověřil stabilitu mozaiky a v případě potřeby vpřed zasáhl přesné.,it,Během následujících století budou provedeny další zásahy do údržby,it,Nejdůležitější bude,it”.

Dalle ricerche di archivio, che hanno proceduto il progetto di restauro, sono emerse notizie che documentano interventi di manutenzione a partire fin dal 1300, resi necessari a causa d’infiltrazioni d’acqua provenienti dalla copertura che avevano danneggiato i mosaici.

Sappiamo che per il primo intervento fu incaricato l’artista Agnolo Gaddi e successivamente, od 1483, l’Opera assegna una rendita annuale di trenta fiorini al pittore Alessio Baldovinetti per verificare la stabilità dei mosaici ed intervenire puntualmente dove necessario.

Nel corso dei successivi secoli saranno eseguiti ulteriori interventi di manutenzione, mezi nimiž, il più importante sarà quello del 1781 – 1782 Florentinským malířem Giovanni Orlandini a Giuseppe Sorbolini, kteří však nebyli užitečný, protože již v červnu,it,Velká část mozaiky a malovaná omítka se oddělila,it,Bylo tedy rozhodnuto znovu zasáhnout,it,malování oblastí, kde padly mozaiky,it,Místo toho, aby je přepracoval v mozaice,it,A za to byl malíř Luigi Ademollo pověřen,it,Kdo tam pracoval,it,Ademollo také použil velké železné destičky k opravě mozaik,it,Řešení, které bylo naprosto neúčinné, že na konci devatenáctého století, kdy se práce dopustí továrny tvrdých kamenů,it,Poté režíroval superintendent Edoardo Marchionni,it,Pád velkých ploch mozaiky byl bezprostřední,it 1819 si era staccata una vasta sezione di mosaici e intonaco dipinto.

Fu deciso così di intervenire di nuovo, dipingendo le zone dove i mosaici erano caduti, invece di rifarle a mosaico, e per questo fu incaricato il pittore Luigi Ademollo, che vi lavorò dal 1820 Al 1823. L’Ademollo utilizzò anche delle larghe piastre di ferro per fissare i mosaici, soluzione che risultò del tutto inefficace tanto che a fine Ottocento quando l’Opera incarica l’Opificio delle Pietre Dure, allora diretto dal soprintendente Edoardo Marchionni, era imminente la caduta di larghe zone di mosaico.

Díky závěrečné zprávě OPES víme, že mozaikový trezor byl obnoven pro,it,Sqm padl a maloval na sádře Luigi Ademollo byl v mozaice přepracován díky karikaturám malíře Arturo Viligiardi,it,Používání starověkých podzimních karet a nových objednávek v Muranu,it,Málo ostatních,it,M2 se držela najednou a továrna se rozhodla oddělit,it,Sqm a přeskupejte je maltou obsahující část betonu s pomalým soketem,it,čtvereční metry mozaik ve zlatém pozadí,it,miliony polychromových karet,it,Velikost karet, které se liší od,it,Výška lešení,it,Průměr lešení,it,Povrch chodit v horní části,it,Povrch obsazený na zemi,it,Použité prvky,it,Dny práce na budování lešení,it,Sqm ručníku serigrafato mikroforo,it,Veřejné měřítko s přistáním až 17,5 m,it 1032 mq. Z nich, v 128 mq caduti e dipinti a intonaco da Luigi Ademollo furono rifatti a mosaico grazie ai cartoni del pittore Arturo Viligiardi, utilizzando le antiche tessere cadute e delle nuove ordinate a Murano. Pochi degli altri 911 mq erano aderenti alla volta e l’Opificio decise di distaccare 567 mq e riallettarli con una malta contenente una porzione di cemento a presa lenta.

Navíc 1.000 mq di mosaici a fondo oro

10 milioni di tessere policrome

Grandezza delle tessere che varia da 5 do 20 mm per lato

Altezza del ponteggio 31,5 m

Diametro del ponteggio 25,50 m

Superficie calpestabile nella parte alta 618 mq

Superficie occupata a terra 63 mq

Quantità elementi utilizzati 8.150

Giorni di lavoro per costruire il ponteggio 40

500 mq di telo microforato serigrafato

Scala pubblico con sbarco fino 17,5m

Měřítko staveniště s přistáním až 29,5 m,it,Obnovení externích fasád a pokrytí kabátu financované prací Santa Maria del Fiore s,it,Obnovení osmi vnitřních stěn včetně Scarsella financované práce Santa Maria del Fiore s,it,Návrh a konstrukce místa obnovy a vyšetřování archivace,it,Obnovení mozaik kupole,it

2014 - 2015 restauro delle facciate esterne e del manto di copertura Finanziati dall’Opera di Santa Maria del Fiore con 2 v milionech EUR

2017 – 2022 restauro delle otto pareti interne compresa la scarsella Finanziati dall’Opera di Santa Maria del Fiore con 2 milioni e 600 tisíc euro

2022 - progettazione e realizzazione del cantiere di restauro e indagini d’archivio

2023 – 2028 restauro dei mosaici della cupola

Riprese video e foto di Franco Mariani

Frank Mariani
Podle čísla 418 – Anno X del 8/02/2023

This slideshow requires JavaScript.