Festa di San Lorenzo 2023, Copatrono di Firenze

Si è rinnovata oggi, 10 Lub yim hli ntuj 2023 a Firenze nella Basilica di San Lorenzo la tradizionale festa del Santo Copatrono di Firenze, San Lorenzo Martire,it,Tom qab tuaj txog ntawm cov txheej txheem keeb kwm ntawm Florentine Republicic,it,Tus kav nroog ntawm Florence,it,Dario Nardella xa mus rau qhov ua ntej,it,Cov tswm ciab rau cov neeg dawb huv,it,Khoom plig ntawm lub nroog,it,Tus thawj coj lub siab,it,Ntxiv rau tus kav nroog,it,Thawj coj ntawm thaj av Eugenio Giani,it,Tus thawj coj ntawm lub xeev ntawm Carabinieri,it,Gabriele vitagliano,it,Thiab tus saib xyuas di Finanza,it,Bruno salsano,hr,Tus Thawj Coj ntawm lub Tsev khaws puav pheej ntawm Bargello,it,Paola d'agostino thiab Tus Thawj Coj ntawm Medici Carib tsev Lauurziana,it,Francesca galloria,co,Thaum kawg ntawm qhov loj, cov Medici Laudziana kev ua haujlwm muab lub archbishop thiab tus kav nroog lub polyhrad ntawm sorenzo,it,Rov ua dua li ntawd yuav rov qab ua dua txhua xyoo muab lub neej rau kev lig kev cai tshiab Florentine,it,Kev xa tawm ntawm Polyhedron,it,nthuav tawm los ntawm qhov ua ntej San Lorenzo,it.

Dopo l’arrivo del corteo storico della Repubblica Fiorentina, il Sindaco di Firenze, Dario Nardella ha consegnato al Priore, Mons. Marco Domenico Viola, i ceri per il Santo, dono del Comune.

Cardinal Giuseppe Betori, Archbishop ntawm Florence, ha presieduto il solenne pontificale.

Twb tam sim no, oltre al Sindaco, il Cardinale Ernest Simoni, il Presidente della Regione Eugenio Giani, il Questore Maurizio Auriemma, i Comandanti provinciali dei Carabinieri, Gabriele Vitagliano, e della Guardia di Finanza, Bruno Salsano, la direttrice dei Musei del Bargello, Paola D’Agostino e la direttrice della Biblioteca medicea laurenziana, Francesca Gallori.

Alla fine della Messa l’Opera Medicea Laurenziana ha donato all’Arcivescovo e al Sindaco il Poliedro di San Lorenzo, omaggio che si ripeterà ogni anno dando vita ad una nuova tradizione fiorentina.

La consegna del Poliedro, presentata dal priore di San Lorenzo, Mons. Violet, Nws tau ua los ntawm tus thawj tswj hwm ntawm Medici Opera ntawm Laurukiana,it,Ib qho kev txo qis cov qauv tau xa mus rau Pope Francis nws tus kheej lub,it,Los ntawm cov tshuaj Medici Laudziana ua haujlwm,it,Lub sijhawm ntawm lub rooj sib hais pub rau lub rooj sib hais Florentine,it,coj los ntawm Archbishop,it,Ua los ntawm cov nyiaj los ntawm cov goldsmith lub khw paolo penko,it,luam tawm cov polyhedron uas Michelangelo Buonarroti yas lub teeb ntawm tus tshiab sacisty,it,Daim ntawv geometric no tau xaiv los ntawm tus kws kos duab rau lub sparkling nyhuv ntawm nws rau caum leej,it,sawv cev ntawm "quintionence ntawm hluav taws",it,yog li ntawd ntawm tus Ntsuj Plig Dawb Huv thiab lub teeb ua los saum ntuj los,it,Nov yog cov ntawv nyeem tag nrho ntawm cov medily ntawm Cardinal Archbishop Giuseppe Betori,it, Paolo Padoin.

Un modellino in scala ridotta era stato consegnato allo stesso Papa Francesco il 4 Lub rau hli ntuj 2021 dall’Opera Medicea Laurenziana, in occasione dell’udienza concessa a una delegazione fiorentina, guidata dall’Arcivescovo.

L’opera, realizzata in argento dalla Bottega Orafa Paolo Penko, riproduce il Poliedro che Michelangelo Buonarroti pose a coronamento della lanterna della Sagrestia Nuova.

Questa forma geometrica fu scelta dall’artista per l’effetto sfavillante delle sue sessanta facce, rappresentazione della “quintessenza del fuoco”, quindi dello Spirito Santo e della luce divina.

Questo il testo integrale dell’omelia del Cardinale Arcivescovo Giuseppe Betori:

Vim tias lub pob ntseg loj hlob - Yexus tau hais hauv Txoj Moo Zoo -,it,Cov nplej ntawm cov nplej yuav tsum tau ploj thiab cia nws macerate nyob rau hauv lub ntiaj teb,it,Ib qho tseeb tseeb,it,tab sis kuj nyuaj rau kev txais yog tias yuav pauv ntawm tib neeg theem,it,nyob rau hauv lub ntiaj teb uas txhua tus neeg raug yaum kom nrhiav lawv txoj kev ua kom zoo,it,kom kov yeej lawv cov chaw,it,Txhawm rau nce lawv cov peev txheej,it,Txhawm rau tiv thaiv ib lub neej tsis yog tsuas yog los ntawm kev hem thawj tab sis kuj los ntawm kev cuam tshuam,it,nyob rau hauv tag nrho thiab tsis muaj kev pom zoo ntawm ib tus kheej ntawm kev lag luam thiab tus kheej,it,Cov no yog cov hauv paus hniav ntawm anthropological confusion uas txhua tus txhawj peb,it,ntawm cov kev kub ntxhov ntawm tsev neeg lub koom haum sab saud,it,raws li lub hnub yug,it,thiab feem ntau ntawm kev sib txuas sib luag,it,YEXUS npaj siab ib lub qab ntuj txawv,it, è necessario che un chicco di grano si perda e si lasci macerare nella terra. Una verità evidente, ma anche così difficile da accettare se trasferita sul piano umano, in un mondo in cui ciascuno è sollecitato a cercare solo il proprio benessere, a conquistare i propri spazi, ad aumentare i propri beni, a salvaguardare la propria esistenza non solo da ogni possibile minaccia ma anche da ogni interferenza, nell’affermazione totale e indiscussa della propria autonomia e autosufficienza. Sono queste le radici della confusione antropologica che tutti ci preoccupa, della crisi dell’istituto familiare anzitutto, come pure della natalità, e in genere della coesione sociale.

Gesù propone un orizzonte diverso, tias ntawm lub txiaj ntsim ntawm tus kheej,it,Los ntawm lub neej tsuas yog yug los,it,Nws ua tim khawv nws tus kheej,it,Khoom Plig ntawm Leej Txiv rau Tib Neeg,it,Tus uas muab nws tus kheej rau peb rau saum ntoo khaublig,it,Siv rau Yexus thiab siv rau peb,it,"Leej twg hlub lawv lub neej,it,Nws loses nws thiab leej twg ntxub nws lub neej hauv lub ntiaj teb no,it,Nws yuav khaws nws rau txoj sia nyob mus ib txhis ",it,Kuv santi,el,Tshwj xeeb tshaj yog cov tua neeg,it,Lawv qhia peb tias kev taug txoj kev no yog tau,it,dua li muab tsis tsuas yog qee yam ntawm lawv tus kheej,it,Tab sis lig nws tus kheej yog qhov laj thawj rau lub neej muaj peev xwm muab lub ntsiab lus tag nrho no,it,siab yoog rau tus neeg ntawm Yexus thiab nws zaj lus tim khawv,it,Nov yog yam uas peb ua kev zoo siab hnub no hauv lub mart martyr San Lorenzo,it,uas ua tim khawv rau nws nyob rau hauv qhov ntev ntawm kev siab hlub raws li hauv txoj kev ntseeg ntawd,it,Kev Sib Hlub,it, da cui solo può nascere vita. Ne è testimone egli stesso, dono del Padre all’umanità, lui che si dona a noi fino alla croce. Vale per Gesù e vale per noi: «Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna» (Gv 12,25).

I santi, in specie i martiri, ci mostrano che percorrere questa strada è possibile, che donare non solo qualcosa di sé, ma totalmente sé stessi è una ragione di vita capace di dare a questa un significato pieno, pienamente conformati alla persona di Gesù e alla sua testimonianza. È quanto oggi celebriamo nel martire san Lorenzo, che lo testimonia nella dimensione della carità come in quella della fede.

La carità, thawj, uas nws tsis tau qhia los ntawm cov ntawv sau ntawm Paolo tsab ntawv mus rau cov ntseeg ntawm Corinth,it,uas tus Thwj Tim hais txog cov khoom sau nws tau teeb tsa los ntawm nws,it,ntawm cov tsev teev ntuj nws nrhiav tau,it,Hauv kev pom zoo ntawm cov neeg pluag ntawm lub tsev teev ntuj ntawm Yeluxalees,it,Nws yog ib qho kev paub ntawm fraternity,it,hais tias Paul,it,Hauv tib tsab ntawv no,it,Txhais cov "Kev Pabcuam Dawb Ceev",it,ib qho liturgy,it,uas yog, ib qho kev ua nrog uas tsuas yog taw ntawm kev sib koom siab ntawm cov txiv neej tsis ua,it,Tab sis nws ua rau nws tus kheej ci ntsa iab rau Vajtswv nws tus kheej,it,uas yog nyob rau ntawm keeb kwm ntawm txhua tus fraternity,it,Tau qhov twg los txhua txoj kev hlub,it,«Leej twg sows nrog dav,it,Nrog dav nws yuav sau ",it,Paul ua ntej nug rau qhov chaw kub ntawm taw,it,lub siab dawb tsis muaj kev suav ua ntej,it,leej twg yeej txhua txhua tus qia,it, in cui l’apostolo parla della colletta da lui organizzata, tra le Chiese da lui fondate, a favore dei poveri della Chiesa di Gerusalemme. Si tratta di un’esperienza di fraternità, che Paolo, in questa stessa lettera, definisce un «servizio sacro», una liturgia (2Cor 9,12), un atto cioè con cui non si compie soltanto un gesto di solidarietà tra gli uomini, ma si rende gloria a Dio stesso, che è all’origine di ogni fraternità, sorgente di ogni amore.

«Chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà» (2Cor 9,6): Paolo chiede anzitutto l’ampiezza del gesto, una generosità senza calcoli prudenziali, che vince ogni egoismo. Tab sis cov neeg siab dawb niaj hnub no yog tau ntsuas nrog cov kev tsis txaus siab uas hauv kev sib koom tes uas koj tuaj yeem lossis txawm tias cov hom phiaj tseem ceeb yuav tsum tau qhia,it,uas koj tuaj yeem hnov ​​qab leej twg,it,tias kev txom nyem ntawm lwm txoj kev txom nyem yog kev hem thawj rau kuv cov cai thiab tsis rov hais dua kom paub txog tus kwv tij,it,Dab tsi yog nyob rau hauv tag nrho cov no yog kev lees paub ntawm lub meej mom ntawm tib neeg,it,Qhov ntawd - peb yuav tsum tsis txhob siv lub zog rov qab ua dua tshiab rau nws - yuav tsum tau lees paub nyob rau hauv txhua lub sijhawm ntawm lub neej,it,los ntawm kev xav txog kev tuag,it,pom tseeb kuj suav nrog cov xwm txheej txaus ntshai nyob hauv kev tsov rog,it,kev tshaib plab thiab tsis ncaj ncees muab cov txiv neej thiab cov poj niam hauv ntiaj teb,it,Lawv tsim txom lawv nrog riam phom uas coj mus rhaub rau lub nroog,it, che ci si possa dimenticare di qualcuno, che la povertà dell’altro sia una minaccia ai miei diritti e non un appello a riconoscerne il volto di fratello. Ciò che è in gioco in tutto questo è il riconoscimento della dignità della persona umana, che – non dobbiamo mai stancarci di ribadirlo – va riconosciuta in ogni istante dell’esistenza, dal concepimento alla morte naturale, includendo ovviamente anche le situazioni di pericolo in cui guerre, fame e ingiustizie gettano tanti uomini e donne nel mondo, li opprimono con armi che portano sterminio fin nelle città, Lawv thawb lawv rau kev tsiv teb tsaws chaw - Hnub no cov xov xwm ntawm lwm qhov kev thauj khoom uas dhau mus,it,Qee tus menyuam yaus ntawm lawv,it,Cov neeg raug tsim txom ntawm cov tebchaws uas tau muaj peev xwm nrhiav txoj hauv kev daws teeb meem rau kev cawm seej ntawm ntau tib neeg lub neej -,it,Cov xwm txheej txaus ntshai uas tau zoo nyob hauv peb ib yam nkaus,it,qhov twg lawv tsim tshwj xeeb hauv cov hnab ntim me me,it,cov ntsiab lus nyob rau hauv uas muaj kev kub ntxhov xws li ntawm me me kata yog noj,it,tias peb muaj txoj cai nco qab ob lub hlis los ntawm kev ploj,it,Rov Ntxiv Tshiab rau nws nrhiav tau,it,Xibhwb Povlauj thiaj nug tias "txhua qhov muab ... tsis muaj kev nyuaj siab lossis tas,it,Vim tias Vajtswv nyiam tus uas pub nrog txoj kev xyiv fab ",it,Foundation ntawm kev xyiv fab yog kev sib cais ntawm lub siab los ntawm qhov kev tso cai ntawm cov cuab tam tshwm sim,it 40 tuag, tra loro alcuni bambini, vittime dell’incapacità delle nazioni di trovare vie risolutive per la salvezza di tante vite umane –; situazioni di pericolo che sono ben presenti anche tra noi, dove si sviluppano in particolare sacche di marginalità, contesti in cui si consumano tragedie come quella della piccola Kata, che sentiamo doveroso ricordare a due mesi dalla scomparsa, rinnovando preghiere per il suo ritrovamento.

L’apostolo Paolo chiede poi che «ciascuno dia… non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia» (2Cor 9,7). Fondamento della gioia è la comunione dei cuori da cui scaturisce il passaggio dei beni. Txhua qhov kev xav txog ntawm tib neeg kev sib tw yuav tsum tau pib los ntawm lub zeem muag commuam no,it,uas rau cov ntseeg muaj lub hauv paus hauv qhov txuas nrog Khetos,it,Thiab rau txhua tus nws pom nws lub nkoj thauj khoom hauv kev paub txog nws tus kheej ntawm ib leej txiv,it,Pib rov qab los ntawm haiv neeg ntawm tus neeg,it,ntawm kev sib tw sib raug zoo thiab cov kev ua tau zoo yog tib txoj kev ua rau rov qab tsis muaj kev ua siab loj thiab tsis meej thiab pom tseeb hauv ntej,it,Tab sis kuj yuav muab txoj kev tswj hwm ib lub qab ntug txaus kom tau txais cov kev xav tau ntawm lub tuam txhab,it,tso nws los ntawm kev sib txawv ntawm kev ntxub ntxaug,it,Txhua yam khoom plig muaj peev xwm,it,Thaum kawg, nco ntsoov San Paolo,it,muaj ib qho chaw,it,Nws yog tus tag nrho ntawm txhua qhov khoom plig,it,Tus tswv hauj lwm ntawm txhua txoj kev tshav ntuj,it,Qhov khoom plig uas peb ua yog txuas ntxiv ntawm qhov khoom plig uas Vajtswv tau ua rau peb,it,Pib nrog hav zoov,it, che per i cristiani ha fondamento nel legame con Cristo, e per tutti trova il suo ancoraggio nel riconoscersi figli di un unico Padre, Dio. Ripartire da una cultura della persona, del vincolo sociale e del bene comune è la sola strada praticabile per recuperare non solo coraggio e chiarezza sul fronte della solidarietà, ma anche per dare alla politica un orizzonte adeguato alle necessità della società, svincolandola dai pregiudizi ideologici.

Ogni capacità di dono, ricorda infine san Paolo, ha un’unica sorgente, Dio: è lui la pienezza di tutti i doni, il datore di ogni grazia. Il dono che noi facciamo è un prolungamento del dono che Dio ci ha fatto, a cominciare dall’esistenza. Pub nws tsis ua rau peb tsis muaj dab tsi,it,Vim tias cov khoom ntawm qhov khoom plig tsis yog nyob hauv peb thiab yog qhov tsis muaj peev xwm,it,Peb loj hlob thaum peb hle peb tus kheej nrog qee yam uas tsuas yog muab tso rau kom sib koom,it,Vim tias peb tsuas yog ib tug neeg li peb cuam tshuam rau lwm tus,it,Tsuas yog pub los ntawm kev pub los ntawm kev pub los ntawm kev noj mov peb ua chav thov kev rov ua dua ntawm lub txiaj ntsim ntawm Vajtswv,it,Ntawm no muaj ib tug tim khawv San Lorenzo,it,Leej twg tsis ntshai los qhia qhov kev nplua nuj ntawm lub Koom Txoos rau cov uas nug lawv thiab qhia nws cov neeg txom nyem rau cov neeg tsim txom,it,cov uas cov nyiaj hauv lub Koom Txoos tau xa tawm thiab yog vim li ntawd kev muaj nyiaj tiag,it,Kev nplua nuj tsis yog cov khoom muag uas peb muaj,it,Tab sis cov kwv tij peb tau sib ntsib hauv qhov khoom plig,it,Ntawm lub ntsej muag no ntawm kev siab hlub uas ci hauv daim duab ntawm peb Saint,it, perché la sorgente del dono non è in noi ed è una fonte inesauribile. Noi cresciamo proprio nel momento in cui ci spogliamo di qualcosa che ci è solo affidato per essere condiviso, perché noi siamo qualcuno solo in quanto siamo in relazione con gli altri. Solo donando facciamo spazio al rinnovarsi del dono di Dio.

Di questo ci è testimone san Lorenzo, che non teme di mostrare le ricchezze della Chiesa a chi gliele chiede e presenta ai persecutori i suoi poveri, coloro ai quali le ricchezze della Chiesa sono state consegnate e ne sono quindi la vera ricchezza. Le ricchezze non sono i beni che possediamo, ma i fratelli che incontriamo nel dono.

Su questo volto della carità che risplende nella figura del nostro santo, Lwm zaj lus tim khawv hais tias nws muab cov nyom,it,uas ntawm txoj kev ntseeg kev ntseeg kev txom nyem,it,Cov ntawv ntawm phau ntawv Syracide tau teev lub txiaj ntsig ntawm tus kheej thiab lub neej los ntawm kev tua neeg hauv cov qauv ntawm kev tua neeg ntawm San Lorenzo,it,"Kev txom nyem ntawm cov nplaim hluavtaws",it,Txiv hlob,en,Tab sis tsis muaj tsawg dua kev hem hem yog rau cov ntawv sau los ntawm cov neeg Ixayees "tawg ntawm cov lus tsis ncaj ncees",it,Uas qhov kev tawm tsam mus rau txoj moo zoo yuav siv cov ntshav siab tua - cov uas yuav hem thawj ntau cov ntseeg hauv ntau qhov chaw hauv ntiaj teb niaj hnub no,it,rau qhov twg peb tus me nyuam uas xav mus thiab rau qhov twg peb thov Vajtswv nce siab -,it,lossis cov ntaub ntawv ntawm kev sib hais txog kev sib txuas lus hauv kev sib txuas lus ntawm pej xeem thiab kev sib raug zoo,it, quella di una fede a prova della sofferenza, fino alla morte.

Il testo del libro del Siracide ha delineato il dono di sé e della vita da parte del martire in forme che evocano le modalità del martirio di san Lorenzo: «soffocamento di una fiamma avvolgente» (Sir 51,4). Ma non meno minaccioso è per il saggio d’Israele il «colpo di una lingua ingiusta» (Sir 51,6). Che l’opposizione al Vangelo prenda le forme cruente del martirio – quelle che minacciano ancora oggi tanti cristiani in tante parti del mondo, a cui va il nostro fraterno pensiero e per i quali si innalza la nostra preghiera –, ovvero le forme della delegittimazione nell’agone della comunicazione pubblica e del sentire sociale, Dab tsi tseem ceeb yog kom tau kev ntseeg siab rau tus Tswv thiab txoj moo zoo,it,Vim tias tsuas yog nws txoj koob hmoov thiab tsis pom zoo ntawm feem ntau yog tus txiav txim siab peb lub neej,it,Hais tias Yexus,it,«Kuv paub yuav pab kuv,es,Leej Txiv yuav hwm nws ",it,Lub Luag Haujlwm ntawm Zaj Lus Tim,it,Txawm hais tias nws tsis coj cov ntawv ntshav ntawm lub luag tuag,it,Nws txhawj txog peb txhua tus,it,Hauv kev coj noj coj ua uas nce mus deb ntawm lub qab ntug ntawm txoj moo zoo,it,Nws tsis yog cov lus nug ntawm kev thov cov haujlwm feem coob uas yog yav dhau los thiab peb tsis tau ib txwm muaj peev xwm lees paub raws li kev tshaj tawm txoj moo zoo,it,Tab sis yog los ntsuas peb tus kheej ntawm kev sib xws thiab muaj kev ncaj ncees,it,Peb txo hwj chim muab tso rau ntawm kev pabcuam ntawm qhov tseeb thiab yog li ntawd ntawm tus txiv neej,it,Hauv kev cog lus rau txhua tus neeg lub neej,it, perché solo la sua benedizione e non il consenso di una maggioranza è ciò che giudica la nostra vita. Dice Gesù: «Se uno serve me, il Padre lo onorerà» (Gv 12,26b). Il dovere della testimonianza, anche se non prende le forme cruente del martirio, ci riguarda tutti, in un contesto culturale che sempre più si allontana dall’orizzonte del Vangelo. Non si tratta di rivendicare posizioni di maggioranza che appartengono al passato e che non sempre siamo stati in grado di far valere secondo una logica evangelica, ma sì di misurarci sulla coerenza e sulla fedeltà.

Mettiamoci umilmente al servizio della verità e quindi dell’uomo, nell’impegno per la vita di tutti, Pib nrog lub fivability ntawm peb cov zej zog,it,ntawm cov zej zog no,it,Raws li nyob rau hauv txhua qhov tseeb,it,teeb thiab duab ntxoo yog interttwined,it,Tab sis hais tias peb yuav tsum nyob ua cov tseb ntawm kev cia siab,it,Los pab rau txhua tus neeg zoo,it,nrog kev qhib rau lub txiaj ntsim thiab raug thiab muaj kev koom tes hauv kev tsim kho ntawm kev ncaj ncees hauv kev cai lij choj,it,ntawm fraternity hauv txais tos,it,Cov duab no ntawm lub neej yav tom ntej yog qhov uas peb cia siab,it,invoking intercession ntawm lub martyr lorenzo,it,Rau cov zej zog no thiab rau peb lub nroog,it, di questo quartiere, in cui, come in ogni realtà, si intrecciano luci e ombre, ma che dobbiamo abitare come seminatori di speranza, per contribuire ciascuno al bene di tutti, con apertura al dono e partecipazione corretta e operosa alla costruzione della giustizia nella legalità, della fraternità nell’accoglienza.

Questa immagine di positivo futuro è quanto auspichiamo, invocando l’intercessione del santo martire Lorenzo, per questo quartiere e per la nostra città.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Los ntawm tus xov tooj 441 – Anno X del 2/08/2023

This slideshow requires JavaScript.