Festa del Patrono dI Firenze San Giovanni Battista 2023

Il 24 มิถุนายน 2023 la città di Firenze ha tributato i suoi tradizionali omaggi al Santo Patrono San Giovanni Battista.

Al mattino la Deputazione di San Giovanni Battista, al quale dall’Ottocento spetta il compito di organizzare i festeggiamenti, ha reso omaggio al Sindaco, in Palazzo Vecchio, al Santo, nel Battistero, donando i ceri assieme al Comune, nel Duomo, con il solenna pontificale, e all’Arcivescovo, nel Palazzo Arcivescovile.

Al Sindaco e al Cardinale Arcivescovo la Delegazione ha fatto omaggio, come avviene ormai da vent’anni, la Croce di San Giovanni, opera della Famiglia di orafi Penko. Si tratta di un’opera che cambia ogni anno e che recupera una tradizione che grazie alla disponibilità della Bottega Orafa Paolo Penko, ogni 24 มิถุนายน, nel corso di due distinte cerimonie in Palazzo Arcivescovile e in Palazzo Vecchio, เขาแสดงความเคารพต่ออาร์คบิชอปและนายกเทศมนตรีของงานเงินดั้งเดิม,it,ผลของความคิดสร้างสรรค์และทักษะของ Florentine Orafo Paolo Penko และเด็ก ๆ Alessandro และ Riccardo,it,งาน - อธิบาย Penko - มีรูปร่างด้วยเทคนิคโบราณของการควบรวมกิจการที่หายไป,it,สกัด,it,และทำงานกับเทคนิค Pekate,it,รวมค่าที่แท้จริงเป็นค่าสัญลักษณ์สูง,it,ประกอบด้วยภาพที่เป็นสัญลักษณ์สามภาพที่สามารถสรุปทั้งสองวิญญาณของเมือง,it,พลเมืองและศาสนา,it,สององค์ประกอบยังคงคงที่ในทุกการสร้าง,it,ฐานแปดเหลี่ยมที่แสดงถึงเพนต์เฮาส์และเสี้ยมของบัพติศมาและลิลลี่แห่งฟลอเรนซ์ที่ได้รับการปรับปรุงโดยเสื้อคลุมแขนของ บริษัท San Giovanni Battista,it, frutto della creatività e della maestria dell’orafo fiorentino Paolo Penko e dei figli Alessandro e Riccardo.

“L’opera – spiega Penko – è stata plasmata con l’antica tecnica della fusione a cera persa, cesellata, e lavorata con la tecnica del penkato, unisce al valore intrinseco un’alta valenza simbolica, costituita da tre immagini iconiche capaci di riassumere le due anime della città: quella civica e quella religiosa. Due elementi rimangono costanti in ogni creazione: una base ottagonale che rappresenta l’attico e il coronamento piramidale del Battistero e il Giglio di Firenze impreziosito dallo stemma della Società di San Giovanni Battista. ลิลลี่ก้นด้วยไม้กางเขน,it,คุณลักษณะของ San Giovanni Battista,it,นี่คือรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว,it,ตามประเภท,it,เทคนิคและวัสดุ,it,รับแรงบันดาลใจจากบทเรียนของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตที่,it,โดยลองใช้รูปแบบของผู้ให้บัพติศมา,it,พวกเขาเสริมสร้างภาพด้วยรูปแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดในหัวข้อ,it,ไม้กางเขนของปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสารตั้งต้นที่ปรากฏในภาพปูนเปียกแสดงให้เห็นว่า "มาดอนน่าบนบัลลังก์กับเด็กระหว่างเทวดาทั้งสอง,it,Giovanni da Salerno,it,San Domenico,it,St. Peter Martyr และผู้นับถือศรัทธา ",it,ดำเนินการในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่สิบสี่โดยนักเรียนนิรนามของ Agnolo Gaddi,it, attributo di San Giovanni Battista: è proprio questo il dettaglio che si modifica di volta in volta, per tipologia, tecnica e materiali, prendendo ispirazione dalla lezione dei grandi artisti del passato che, cimentandosi con l’effigie del Battista, ne hanno arricchito l’immagine con infinite variazioni sul tema”.

La Croce di quest’anno trae ispirazione da quella associata al Precursore che compare nell’affresco raffigurante la “Madonna in trono con il Bambino tra due angeli, il Beato Giovanni da Salerno, San Domenico, San Giovanni Battista, San Pietro Martire e un devoto”. Il dipinto, eseguito nella seconda metà del XIV secolo da un anonimo allievo di Agnolo Gaddi, เป็นของวงจรการตกแต่งของ retectory โบราณของคอนแวนต์ Florentine ของ Santa Maria Novella,it,ผลงานของร้านขายช่างทอง Paolo Penko,it,รูปร่างเป็นสีเงินด้วยเทคนิคโบราณของการควบรวมกิจการที่หายไป,it,สกัดและประมวลผลด้วยเทคนิค Penkate,it,ส่งคืนความสามารถในการอ่านได้อย่างเต็มที่กับภาพกางเขนของอาจารย์ที่สิบสี่ -ศตวรรษ,it,ส่วนหนึ่งถูกทำลายโดยความเสียหายของเวลา,it,เน้นความสวยงามและค่าสัญลักษณ์,it,ไม้กางเขนข้ามรวมสัญลักษณ์ของความตายและการฟื้นคืนชีพของพระคริสต์,it,มันเป็นไม้กางเขนของวันศุกร์ที่ดี,it,โดดเด่นด้วยม่านที่ห้อยลงมาจากแขนขวาง,it,สัญลักษณ์ของความหลงใหลและความตายของผู้ไถ่,it,แบนเนอร์ของการฟื้นคืนชีพเกี่ยวข้องกับมัน,it,ธงตรงไปตรงมาพร้อมกับสภากาชาดที่บวมด้วยลมหายใจที่สำคัญ,it.

L’opera della Bottega Orafa Paolo Penko, plasmata in argento con l’antica tecnica della fusione a cera persa, cesellata e lavorata con la tecnica del penkato, restituisce piena leggibilità all’immagine della croce del maestro trecentesco, in parte compromessa dai danni del tempo, evidenziandone le valenze estetiche e simboliche.

La croce effigiata unisce i simboli della morte e della resurrezione di Cristo: è la croce del Venerdì Santo, caratterizzata dal velo che pende dal braccio trasversale, simbolo della passione e morte del Redentore; ad essa è associato il vessillo della Resurrezione, la candida bandiera con la croce rossa che si gonfia vivificata dal soffio vitale, สัญลักษณ์ของชัยชนะของพระคริสต์เหนือความตายและเสื้อคลุมแขนของผู้คนในฟลอเรนซ์,it,ที่จุดข้ามของสองแขนดาวแปดจุดปรากฏขึ้น,it,หรือดาวขั้วโลก,it,สัญลักษณ์ของชะตากรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของ San Domenico,it,เพื่อบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งของเขากับพระเจ้า,it,ในที่สุดความลึกลับของตรีเอกานุภาพก็ปรากฏขึ้นโดยการปรากฏตัวของทรงกลมเล็ก ๆ ทั้งสามที่ตกแต่งเทอร์มินัลของกางเขน,it,พิธีกรรมต่าง ๆ ถูกทำให้เคร่งขรึมโดยขบวนพิเศษที่ในตอนเช้าของ,it,มิถุนายนเดินทางไปตามถนนในใจกลางเมือง,it,ประกอบด้วยตัวเลขของ บริษัท San Giovanni Battista และของขบวนแห่ประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐฟลอเรนซ์,it,เปลี่ยนผู้บัญชาการของสถาบันทางภูมิศาสตร์ทหาร,it. Nel punto d’incrocio dei due bracci compare la stella a otto punte (o Stella Polare) simbolo della divina predestinazione di san Domenico, a indicare la sua profonda comunione con il Signore. Il mistero della Trinità è infine evocato dalla presenza delle tre piccole sfere che decorano i terminali della croce.

Le varie cerimonie sono state solennizate da uno speciale corteo che la mattina del 24 giugno percorre le vie del centro cittadino, composto da figuranti della Società San Giovanni Battista e da quelli del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

ฝรั่งเศส Mariani
จากจำนวน 436 – Anno X del 28/06/2023

This slideshow requires JavaScript.