Festa del Patrono dI Firenze San Giovanni Battista 2023

Den 24 Juni 2023 Byen Firenze har betalt sine tradisjonelle hyllester til skytshelgen San Giovanni Battista,it,Om morgenen er deputasjonen av San Giovanni Battista,it,som siden det nittende århundre oppgaven med å organisere feiringen skyldes,it,hyllet ordføreren,it,til helgen,es,gir lysene sammen med kommunen,it,i katedralen,it,med den pontifiske solenna,it,og til erkebiskop,it,Til ordføreren og kardinal erkebiskopen ga delegasjonen hyllest,it,Som det har skjedd i tjue år nå,it,Opera av familien til Orefi Penko,it,Det er et verk som endres hvert år og som gjenoppretter en tradisjon som takket være tilgjengeligheten av gullsmedbutikken Paolo Penko,it,Under to forskjellige seremonier i erkebiskopens palass og Palazzo Vecchio,it.

Al mattino la Deputazione di San Giovanni Battista, al quale dall’Ottocento spetta il compito di organizzare i festeggiamenti, ha reso omaggio al Sindaco, i Palazzo Vecchio, al Santo, nel Battistero, donando i ceri assieme al Comune, nel Duomo, con il solenna pontificale, e all’Arcivescovo, nel Palazzo Arcivescovile.

Al Sindaco e al Cardinale Arcivescovo la Delegazione ha fatto omaggio, come avviene ormai da vent’anni, la Croce di San Giovanni, opera della Famiglia di orafi Penko. Si tratta di un’opera che cambia ogni anno e che recupera una tradizione che grazie alla disponibilità della Bottega Orafa Paolo Penko, ogni 24 Juni, nel corso di due distinte cerimonie in Palazzo Arcivescovile e in Palazzo Vecchio, Han hyller erkebiskopen og ordføreren for et originalt sølvverk,it,Resultatet av kreativiteten og ferdigheten til Florentine Orafo Paolo Penko og barna Alessandro og Riccardo,it,Arbeidet - forklarer Penko - ble formet med den gamle teknikken for tapt voksfusjon,it,meislet,it,og jobbet med Pekate -teknikken,it,kombinerer den iboende verdien en høy symbolsk verdi,it,bestående av tre ikoniske bilder som er i stand til å oppsummere de to sjelene i byen,it,borgerlig og religiøs,it,To elementer forblir konstante i hver skapelse,it,En åttekantet base som representerer penthouse og pyramidal krone av dåp og liljet til Florence forbedret av våpenskjoldet til San Giovanni Battista Company,it, frutto della creatività e della maestria dell’orafo fiorentino Paolo Penko e dei figli Alessandro e Riccardo.

“L’opera – spiega Penko – è stata plasmata con l’antica tecnica della fusione a cera persa, cesellata, e lavorata con la tecnica del penkato, unisce al valore intrinseco un’alta valenza simbolica, costituita da tre immagini iconiche capaci di riassumere le due anime della città: quella civica e quella religiosa. Due elementi rimangono costanti in ogni creazione: una base ottagonale che rappresenta l’attico e il coronamento piramidale del Battistero e il Giglio di Firenze impreziosito dallo stemma della Società di San Giovanni Battista. Liljen blir overgått av korset,it,attributt til San Giovanni Battista,it,Dette er nettopp detaljene som endres fra tid til annen,it,etter type,it,Teknikk og materialer,it,henter inspirasjon fra leksjonen til fortidens store kunstnere som,it,ved å prøve baptistenes effekt,it,De beriket bildet med uendelige varianter av emnet,it,Korset i år henter inspirasjon fra det assosiert med forløperen som vises i fresken som skildrer "Madonna på tronen med barnet mellom to engler,it,Velsignet Giovanni da Salerno,it,San Domenico,it,St. Peter Martyr og en hengiven ",it,utført i andre halvdel av det fjortende århundre av en anonym elev av Agnolo Gaddi,it, attributo di San Giovanni Battista: è proprio questo il dettaglio che si modifica di volta in volta, per tipologia, tecnica e materiali, prendendo ispirazione dalla lezione dei grandi artisti del passato che, cimentandosi con l’effigie del Battista, ne hanno arricchito l’immagine con infinite variazioni sul tema”.

La Croce di quest’anno trae ispirazione da quella associata al Precursore che compare nell’affresco raffigurante la “Madonna in trono con il Bambino tra due angeli, il Beato Giovanni da Salerno, San Domenico, San Giovanni Battista, San Pietro Martire e un devoto”. Il dipinto, eseguito nella seconda metà del XIV secolo da un anonimo allievo di Agnolo Gaddi, tilhører den dekorative syklusen til den eldgamle refektoren til den florentinske klosteret Santa Maria Novella,it,Arbeidet med gullsmedbutikken Paolo Penko,it,formet i sølv med den eldgamle teknikken for tapt voksfusjon,it,meislet og behandlet med Penkate -teknikken,it,Returnerer full lesbarhet til bildet av korset til den fjortende århundre mester,it,delvis kompromittert av datidens skade,it,fremheve dens estetiske og symbolske verdier,it,Det kryssede korset kombinerer symbolene på Kristi død og oppstandelse,it,Det er langfredagens kors,it,karakterisert av sløret som henger fra den tverrgående armen,it,symbolet på forløserens lidenskap og død,it,Banneret for oppstandelsen er assosiert med den,it,Det ærlige flagget med det røde korset som svulmer viet av det vitale pusten,it.

L’opera della Bottega Orafa Paolo Penko, plasmata in argento con l’antica tecnica della fusione a cera persa, cesellata e lavorata con la tecnica del penkato, restituisce piena leggibilità all’immagine della croce del maestro trecentesco, in parte compromessa dai danni del tempo, evidenziandone le valenze estetiche e simboliche.

La croce effigiata unisce i simboli della morte e della resurrezione di Cristo: è la croce del Venerdì Santo, caratterizzata dal velo che pende dal braccio trasversale, simbolo della passione e morte del Redentore; ad essa è associato il vessillo della Resurrezione, la candida bandiera con la croce rossa che si gonfia vivificata dal soffio vitale, symbol på Kristi seier over døden og våpenskjoldet til folket i Firenze,it,Ved kryssingspunktet til de to armene vises den åtte -peke stjernen,it,eller Polar Star,it,Symbol på den guddommelige predestinasjon av San Domenico,it,for å indikere hans dype nattverd med Herren,it,Treenighetens mysterium fremkalles endelig av tilstedeværelsen av de tre små kulene som dekorerer korsets terminaler,it,De forskjellige seremoniene ble høytidelig av en spesiell prosesjon som om morgenen til,it,Juni reiser gatene i sentrum,it,Sammensatt av figurer av San Giovanni Battista Company og de av den historiske prosesjonen i den florentinske republikken,it. Nel punto d’incrocio dei due bracci compare la stella a otto punte (o Stella Polare) simbolo della divina predestinazione di san Domenico, a indicare la sua profonda comunione con il Signore. Il mistero della Trinità è infine evocato dalla presenza delle tre piccole sfere che decorano i terminali della croce.

Le varie cerimonie sono state solennizate da uno speciale corteo che la mattina del 24 giugno percorre le vie del centro cittadino, composto da figuranti della Società San Giovanni Battista e da quelli del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Av hvor 436 – Anno X del 28/06/2023

This slideshow requires JavaScript.