Festa del Patrono dI Firenze San Giovanni Battista 2023

Il- 24 Ġunju 2023 Il-Belt ta ’Firenze ħallset it-tributi tradizzjonali tagħha lill-patrun San San Giovanni Battista,it,Filgħodu d-Deputazzjoni ta ’San Giovanni Battista,it,li sa mis-seklu dsatax huwa dovut il-kompitu li jorganizza ċ-ċelebrazzjonijiet,it,għamlu ġieħ lis-sindku,it,lill-qaddis,es,tagħti x-xemgħat flimkien mal-muniċipalità,it,fil-katidral,it,bis-solenna pontifiċi,it,u lill-Arċisqof,it,Lis-Sindku u l-Arċisqof Kardinal id-delegazzjoni sellem,it,Kif ilu jiġri għal għoxrin sena issa,it,Opera tal-Familja ta ’Orefi Penko,it,Huwa xogħol li jinbidel kull sena u li jirkupra tradizzjoni li grazzi għad-disponibbiltà tal-ħanut tal-goldsmith Paolo Penko,it,Matul żewġ ċerimonji distinti fil-Palazz tal-Arċisqof u Palazzo Vecchio,it.

Al mattino la Deputazione di San Giovanni Battista, al quale dall’Ottocento spetta il compito di organizzare i festeggiamenti, ha reso omaggio al Sindaco, in Palazzo Vecchio, al Santo, nel Battistero, donando i ceri assieme al Comune, nel Duomo, con il solenna pontificale, e all’Arcivescovo, nel Palazzo Arcivescovile.

Al Sindaco e al Cardinale Arcivescovo la Delegazione ha fatto omaggio, come avviene ormai da vent’anni, la Croce di San Giovanni, opera della Famiglia di orafi Penko. Si tratta di un’opera che cambia ogni anno e che recupera una tradizione che grazie alla disponibilità della Bottega Orafa Paolo Penko, ogni 24 Ġunju, nel corso di due distinte cerimonie in Palazzo Arcivescovile e in Palazzo Vecchio, Huwa jagħti ġieħ lill-Arċisqof u s-sindku ta 'xogħol oriġinali tal-fidda,it,Ir-riżultat tal-kreattività u l-ħila tal-Florentine Orafo Paolo Penko u t-tfal Alessandro u Riccardo,it,Ix-xogħol - jispjega Penko - kien iffurmat bit-teknika antika ta 'għaqda tax-xama' mitlufa,it,imqattgħin,it,u ħadem mat-teknika Pekate,it,tgħaqqad il-valur intrinsiku valur simboliku għoli,it,li jikkonsistu fi tliet immaġini ikoniċi li kapaċi jiġbru fil-qosor iż-żewġ erwieħ tal-belt,it,ċiviku u reliġjuż,it,Żewġ elementi jibqgħu kostanti f'kull ħolqien,it,Bażi ottagonali li tirrappreżenta l-penthouse u l-piramidali tal-Battistery u l-Ġilju ta 'Firenze msaħħa mill-istemma tal-Kumpanija ta' San Giovanni Battista,it, frutto della creatività e della maestria dell’orafo fiorentino Paolo Penko e dei figli Alessandro e Riccardo.

“L’opera – spiega Penko – è stata plasmata con l’antica tecnica della fusione a cera persa, cesellata, e lavorata con la tecnica del penkato, unisce al valore intrinseco un’alta valenza simbolica, costituita da tre immagini iconiche capaci di riassumere le due anime della città: quella civica e quella religiosa. Due elementi rimangono costanti in ogni creazione: una base ottagonale che rappresenta l’attico e il coronamento piramidale del Battistero e il Giglio di Firenze impreziosito dallo stemma della Società di San Giovanni Battista. Il-ġilju huwa megħlub mis-salib,it,Attribut ta 'San Giovanni Battista,it,Dan huwa preċiżament id-dettall li jinbidel minn żmien għal żmien,it,skont it-tip,it,Teknika u materjali,it,tieħu ispirazzjoni mil-lezzjoni tal-artisti l-kbar tal-passat li,it,billi tipprova l-effigy tal-Battista,it,huma arrikkixxew l-immaġni b'varjazzjonijiet infiniti fuq is-suġġett,it,Is-salib ta 'din is-sena jiġbed l-ispirazzjoni minn dak assoċjat mal-prekursur li jidher fl-affresk li juri l- "Madonna fuq it-Tron bit-Tfal bejn Żewġ Anġli,it,Beatu Giovanni da Salerno,it,San Domenico,it,San Pietru Martri u devot ",it,imwettaq fit-tieni nofs tas-seklu erbatax minn student anonimu ta 'Agnolo Gaddi,it, attributo di San Giovanni Battista: è proprio questo il dettaglio che si modifica di volta in volta, per tipologia, tecnica e materiali, prendendo ispirazione dalla lezione dei grandi artisti del passato che, cimentandosi con l’effigie del Battista, ne hanno arricchito l’immagine con infinite variazioni sul tema”.

La Croce di quest’anno trae ispirazione da quella associata al Precursore che compare nell’affresco raffigurante la “Madonna in trono con il Bambino tra due angeli, il Beato Giovanni da Salerno, San Domenico, St John the Baptist, San Pietro Martire e un devoto”. Il dipinto, eseguito nella seconda metà del XIV secolo da un anonimo allievo di Agnolo Gaddi, Jappartjeni għaċ-ċiklu dekorattiv tar-refettorju tal-qedem tal-Kunvent Florentine ta 'Santa Maria Novella,it,Ix-xogħol tal-ħanut tal-goldsmith Paolo Penko,it,iffurmata fil-fidda bit-teknika antika ta 'għaqda tax-xama' mitlufa,it,imqattgħin u pproċessat bit-teknika tal-penkate,it,Jirritorna l-leġġibilità sħiħa għall-immaġni tas-salib tal-erbatax-il century Master,it,Parzjalment kompromessa mill-ħsara tal-ħin,it,tenfasizza l-valuri estetiċi u simboliċi tagħha,it,Is-Salib Qsim jgħaqqad is-simboli tal-mewt u l-irxoxt ta ’Kristu,it,Huwa s-Salib tal-Ġimgħa l-Kbira,it,ikkaratterizzat mill-velu li jiddendel mid-driegħ trasversali,it,simbolu tal-passjoni u l-mewt tal-Feddej,it,L-istrixxun tal-irxoxt huwa assoċjat miegħu,it,Il-bandiera kandidata bis-Salib l-Aħmar li tintefaħ infaxxat min-nifs vitali,it.

L’opera della Bottega Orafa Paolo Penko, plasmata in argento con l’antica tecnica della fusione a cera persa, cesellata e lavorata con la tecnica del penkato, restituisce piena leggibilità all’immagine della croce del maestro trecentesco, in parte compromessa dai danni del tempo, evidenziandone le valenze estetiche e simboliche.

La croce effigiata unisce i simboli della morte e della resurrezione di Cristo: è la croce del Venerdì Santo, caratterizzata dal velo che pende dal braccio trasversale, simbolo della passione e morte del Redentore; ad essa è associato il vessillo della Resurrezione, la candida bandiera con la croce rossa che si gonfia vivificata dal soffio vitale, simbolu tar-rebħa ta ’Kristu fuq il-mewt u l-istemma tal-poplu ta’ Firenze,it,Fil-punt tal-qsim taż-żewġ fergħat, tidher l-istilla tat-tmienja,it,jew stilla polari,it,Simbolu tal-predestinazzjoni divina ta 'San Domenico,it,biex jindika t-tqarbin profond tiegħu mal-Mulej,it,Il-misteru tat-Trinità huwa finalment evokat mill-preżenza tat-tliet sferi żgħar li jżejnu t-terminali tas-salib,it,Id-diversi ċerimonji ġew solennizzati minn purċissjoni speċjali li filgħodu ta ',it,Ġunju jivvjaġġa fit-toroq taċ-ċentru tal-belt,it,Kompost minn figuri tal-Kumpanija ta 'Battista San Giovanni u dawk tal-purċissjoni storika tar-Repubblika Florentina,it. Nel punto d’incrocio dei due bracci compare la stella a otto punte (o Stella Polare) simbolo della divina predestinazione di san Domenico, a indicare la sua profonda comunione con il Signore. Il mistero della Trinità è infine evocato dalla presenza delle tre piccole sfere che decorano i terminali della croce.

Le varie cerimonie sono state solennizate da uno speciale corteo che la mattina del 24 giugno percorre le vie del centro cittadino, composto da figuranti della Società San Giovanni Battista e da quelli del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Min-numru 436 – Anno X del 28/06/2023

This slideshow requires JavaScript.