Mons. Giovanni Paccosi consacrato Vescovo di San Miniato

Il Ccardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze domenica 5 febbraio ha presieduto la Santa Messa per il rito della consacrazione episcopale di Monsignor Giovanni Paccosi, nuovo Vescovo di San Miniato, diocesi della metropolia di Firenze.

Тържественият празник се проведе в опакована катедрала,it,С много верни флорентински и епархията на Сан Миниато,it,След литургията на думата свещеният обред на посвещение отвори с четенето на мандата на папата,it,За да се посвети новият епископ,it,Заедно с кардинал Бетори,it,Като осветени епископи, епископът на Арецо се наричаше,it,Андреа Милиавака своя предшественик в Сан Миниато и архиепископ на Салерно Андреа Белланди,it,Неговият партньор на основния семинар,it, con molti fedeli fiorentini e della diocesi di San Miniato; dopo la liturgia della Parola il sacro rito della consacrazione si è aperto con la lettura del Mandato del Papa.

A consacrare il nuovo vescovo, insieme al Cardinale Betori, come vescovi consacrati sono stati chiamati il Vescovo di Arezzo, Mons. Andrea Migliavacca suo predecessore a San Miniato e l’Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, suo compagno al Seminario Maggiore.

Има и много епископи на тосканските епархии,it,В допълнение към кардинал Gualtiero Bassetti,it,Кой беше ректорът на семинара за Дон Пакоси,it,До кардинал Енио Антонели,it,На кардинал Ърнест Симоне,it,до архиепископ Клаудио Маниаго и в Монс,it,Лино Паниза,it,Емерит епископ на Карабайло,it,които посрещнаха,it,Пакоси в Перу, където остава,it,Години идват на доверието на свещеника,la,Изпратено от кардинал Силвано Пиованели,it,И след това потвърдени от наследниците Антонели и Бетори,it,както беше запомнено в хомилията,it, oltre al Cardinale Gualtiero Bassetti, che è stato Rettore del seminario per don Paccosi, al Cardinale Ennio Antonelli, al Cardinale Ernest Simone, all’Arcivescovo Claudio Maniago e a Mons. Lino Panizza, Vescovo Emerito di Carabayllo, che accolse nel 2001 Paccosi in Perù dove è rimasto 15 anni come sacerdote in fideum, inviato dal Cardinale Silvano Piovanelli, e poi confermato dai successori Antonelli e Betori, come è stato ricordato nell’omelia.

Monsignor Paccosi ще започне своето епископско министерство в Сан Миниато в неделя,it,Бях ви мъдър към вас,it,щедър и братски сътрудник,it,- каза той в Хомили Бетори,it,Сега ви даваме на Църквата на Сан Миниато, защото Господ,it,през теб,it,който събира наследството на брат му епископ Андреа,it,Продължавате да разбивате нейната благодат на хората, които отсега нататък ще бъдат вашите хора,it,Хората, които са поверени на вас, трябва да могат да намерят в вас,it,Скъпи Дон Джовани,it,Със сигурност баща, който посреща и се обединява в единственото семейство,it 26 Февруари.

“Ti ho avuto sapiente, generoso e fraterno collaboratore – ha detto nell’omelia Betori – ti doniamo ora alla Chiesa di San Miniato perché il Signore, attraverso di te, che raccogli l’eredità del fratello vescovo Andrea, continui a effondere la sua grazia su quel popolo che d’ora in poi sarà il tuo popolo”.

Il popolo che ti è affidato deve poter trovare in te, caro don Giovanni, certamente un padre che accoglie e unisce nell’unica famiglia, Но той трябва да може да види брат и в теб,it,ходене не само напред, но и до него,it,Споделяне с всеки тежест на живота,it,И това е възможно, ако не забравяте, че винаги оставате дете,it,Син на църквата,it,От чийто живот на истината и благодатта първо трябва да бъдете регенерирани всеки ден,it,Ние сме тук,it,За да им се моли всичко това за вас,it,Като се позовете на Духа на Господа над теб,it,Цялата флорентинска църква го прави с нас,it,Кой те видя да растеш и да те оформя в служението,it, che cammina non solo avanti ma anche accanto, condividendo con tutti il peso della vita, e questo è possibile se non dimentichi che tu resti sempre figlio, figlio della Chiesa, dalla cui vita di verità e di grazia hai bisogno tu per primo di essere ogni giorno rigenerato”.

“Siamo qui, caro don Giovanni – ha proseguito il Cardinale – a implorare tutto questo per te, invocando su di te lo Spirito del Signore. Lo fa con noi tutta la Chiesa fiorentina, che ti ha visto crescere e ti ha formato al ministero, Той е обогатен с младостта на вашия свещеник,it,Той ви изпрати на мисия в земя, далеч благодарна за вашата услуга,it,Той отново е приет, като разчита на вашата интелигентност и пасторална отдаденост и е бил свидетел на свещеническото братство, с което придружавахте скъпия дон Паоло Баргия в мистерията на страданието,it,Сега благодаря за подаръка, който сте били за нас,it,В своята благодарност новият епископ спомена думите на Дон Луиджи Джусани за живота като отговор на обаждане,it, ti ha inviato in missione in una terra lontana anch’essa grata per il tuo servizio, ti ha riaccolto affidandosi alla tua intelligenza e dedizione pastorale ed è stata testimone della fraternità sacerdotale con cui hai accompagnato il caro don Paolo Bargigia nel mistero della sofferenza, ora ti ringrazia per il dono che tu sei stato per noi”.

Nel suo ringraziamento il nuovo Vescovo ha citato le parole di don Luigi Giussani sulla vita come risposta a una chiamata, който го удари,it,Битката и драмата,it,Трябва да бъдеш верен на това откритие,it,че всеки път ме изненадва,it,Говори за благодарност за,it,Милостта, с която Бог ме гледа,it,Той благодари на конфериите на епископа,it,Приятели и семейство,it,приятели, които,it,Те споделиха приключението на вярата с мен,it,Спомняйки си по -специално Mons,it,Неговата конфракт също в епископата,it,и Дон Паоло Батггия,it,Това е най -умното,it,Вече е на небето,it,Той си спомни и кардинал Бенели,it,на които бих имал твърде много неща, за да кажа,it 16 години: “La battaglia e il dramma – добавяне – è essere fedele a quella scoperta, che ogni volta mi sorprende”.

Ha parlato di gratitudine per “la Misericordia con cui Dio mi guarda”, ha ringraziato i confratelli vescovi, preti, amici e familiari, gli amici che “hanno condiviso con me l’avventura della Fede”, ricordando in particolare Mons. Andrea Bellandi, suo confratello anche nell’episcopato, e don Paolo Batrgigia “che essendo il più furbo, è già in cielo”. Ha anche ricordato il Cardinale Benelli, “su cui avrei troppe cose da dire”, Кардинал Пиованели, който му поръча свещеник и го изпрати на мисия в Перу,it,Кой беше баща за мен,it,Познавам,it,Той е дирижирал мони,es,Паккоза,it,много светии сред свещениците и сред миряните,it,Някои по пътя към олтарите,it,Дон Луиджи Джусани Джорджо Ла Пира,it,Дон Диво Барсоти, който веднъж ми каза, че един ден ще бъда епископ,it,След това светиите в съседство,it,Дама в инвалидна количка, известна в Scandicci,it,Стара немощна в Лима,it, il Cardinale Bassetti “che è stato per me un padre”.

“Ho conosciuto – ha conluci Mons. Paccosi – molti santi tra i preti e tra i laici: alcuni in cammino verso gli altari, don Luigi Giussani Giorgio La Pira, don Divo Barsotti che una volta mi disse che un giorno sarei stato vescovo”. Poi i santi della porta accanto, una signora in carrozzina conosciuta a Scandicci, una vecchietta inferma a Lima, Дама, която живееше в картонена барака, молеща се да благодари на Господа,it,На Божия народ в Сан Миниато каза,it,Вече обичам хората от Сан Миниато,it,Имах толкова добри предшественици, че намирам пътя с изравнен,it,Той също се обърна към поздрав към многото приятели на Перу и Латинска Америка, известни през последните години,it”.

Al popolo di Dio in San Miniato ha detto: “voglio già bene al popolo di San Miniato, ho avuto predecessori così bravi che trovo la strada spianata”.

Ha rivolto anche in spagnolo un saluto ai tanti amici del Perù e dell’America Latina conosciuti in questi anni, alcuni venuti appositamente a Firenze per assistere alla sua consacrazione episcopale.

Riprese video e foto di Franco Mariani

Франк Мариани
От номер 418 – Anno X del 8/02/2023

This slideshow requires JavaScript.