Mons. Giovanni Paccosi consacrato Vescovo di San Miniato

Il Ccardinale Giuseppe Betori, Metropolitēna Florences arhibīskaps svētdiena,it,Februāris vadīja Svēto Misi par monsinjora Džovanni Paccosi bīskapa iesvētīšanas rituālu,it,Jauns San Miniato bīskaps,it,Florences metropolijas diecēze,it,Svinīgi svētki notika iesaiņotā katedrālē,it,Ar daudziem Florences uzticīgajiem un San Miniato diecēzi,it,Pēc vārda liturģijas svētais iesvētīšanas rituāls tika atvērts ar pāvesta mandāta lasīšanu,it,Lai iesvētītu jauno bīskapu,it,Kopā ar kardinālu betori,it 5 febbraio ha presieduto la Santa Messa per il rito della consacrazione episcopale di Monsignor Giovanni Paccosi, nuovo Vescovo di San Miniato, diocesi della metropolia di Firenze.

La solenne celebrazione si è svolta in una cattedrale gremita, con molti fedeli fiorentini e della diocesi di San Miniato; dopo la liturgia della Parola il sacro rito della consacrazione si è aperto con la lettura del Mandato del Papa.

A consacrare il nuovo vescovo, insieme al Cardinale Betori, come vescovi consacrati sono stati chiamati il Vescovo di Arezzo, Mons. Andrea Migliavacca suo predecessore a San Miniato e l’Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, suo compagno al Seminario Maggiore.

Molti anche i vescovi delle diocesi toscane presenti, oltre al Cardinale Gualtiero Bassetti, che è stato Rettore del seminario per don Paccosi, al Cardinale Ennio Antonelli, al Cardinale Ernest Simone, all’Arcivescovo Claudio Maniago e a Mons. Lino Panizza, Vescovo Emerito di Carabayllo, che accolse nel 2001 Paccosi Peru, kur viņš palika,it,Gadi nāk uz priestera uzticību,la,Sūtījis kardināls Silvano Piovanelli,it,Un pēc tam apstiprināja pēcteči Antonelli un Betori,it,kā to atcerējās homīlijā,it,Monsinjors Paccosi svētdien sāks savu episkopālo ministriju San Miniato,it,Es tev biju gudrs,it,dāsns un brālīgs līdzstrādnieks,it,Viņš teica homīlijā Betori,it,Tagad mēs jūs dodam San Miniato baznīcai, jo Tas Kungs,it,caur tevi,it,kas savāc viņa brāļa bīskapa Andrea mantojumu,it 15 anni come sacerdote in fideum, inviato dal Cardinale Silvano Piovanelli, e poi confermato dai successori Antonelli e Betori, come è stato ricordato nell’omelia.

Monsignor Paccosi inizierà il suo ministero episcopale a San Miniato domenica 26 Februāris.

“Ti ho avuto sapiente, generoso e fraterno collaboratore – ha detto nell’omelia Betori – ti doniamo ora alla Chiesa di San Miniato perché il Signore, attraverso di te, che raccogli l’eredità del fratello vescovo Andrea, Jūs turpināt pārtraukt tās žēlastību cilvēkiem, kuri no šī brīža būs jūsu tauta,it,Cilvēkiem, kuri jums ir uzticēti,it,Dārgais Dons Džovanni,it,Noteikti tēvs, kurš sveic un apvienojas vienīgajā ģimenē,it,Bet viņam arī jāspēj redzēt brāli arī tevī,it,staigājot ne tikai uz priekšu, bet arī blakus,it,daloties ar visiem dzīves svaru,it,Un tas ir iespējams, ja neaizmirstat, ka jūs vienmēr paliekat bērns,it,Baznīcas dēls,it”.

Il popolo che ti è affidato deve poter trovare in te, caro don Giovanni, certamente un padre che accoglie e unisce nell’unica famiglia, ma deve poter scorgere in te anche un fratello, che cammina non solo avanti ma anche accanto, condividendo con tutti il peso della vita, e questo è possibile se non dimentichi che tu resti sempre figlio, figlio della Chiesa, no kuras patiesības un žēlastības dzīves jums vispirms ir jāregenē katru dienu,it,Mēs esam šeit,it,Kardināls turpinājās,it,Lai to visu iedvesmotu,it,Atsaucoties uz Kunga garu pār jums,it,Visa Florences baznīca to dara ar mums,it,kurš redzēja jūs augt un izveidoja jūs uz ministriju,it,Tas ir bagātināts ar jūsu priestera jaunību,it,Viņš nosūtīja jums misiju uz zemi, kas arī pateicīgs par jūsu pakalpojumu,it”.

“Siamo qui, caro don Giovanni – ha proseguito il Cardinale – a implorare tutto questo per te, invocando su di te lo Spirito del Signore. Lo fa con noi tutta la Chiesa fiorentina, che ti ha visto crescere e ti ha formato al ministero, si è arricchita della tua giovinezza di prete, ti ha inviato in missione in una terra lontana anch’essa grata per il tuo servizio, Viņš ir atkārtoti pieņemts, paļaujoties uz jūsu inteliģenci un pastorālo centību, un bija liecinieks priesteru brālībai, ar kuru jūs pavadījāt dārgo Donu Paolo Bargigiju ciešanu noslēpumā,it,Tagad paldies par dāvanu, kuru esat bijis mums par,it,Viņa pateicībā jaunais bīskaps pieminēja Dona Luigi Giussani vārdus par dzīvi kā atbildi uz zvanu,it,kas viņu iesita,it,Kauja un drāma,it,Tas ir uzticīgs šim atklājumam,it,ka katru reizi tas mani pārsteidz,it,Runāja par pateicību par,it, ora ti ringrazia per il dono che tu sei stato per noi”.

Nel suo ringraziamento il nuovo Vescovo ha citato le parole di don Luigi Giussani sulla vita come risposta a una chiamata, che lo colpirono a 16 gadi: “La battaglia e il dramma – pievienotās – è essere fedele a quella scoperta, che ogni volta mi sorprende”.

Ha parlato di gratitudine per “Žēlsirdība, ar kuru Dievs skatās uz mani,it,Viņš pateicās bīskapa konfrītēm,it,Draugi un ģimene,it,draugi, kuri,it,Viņi dalījās ar mani ticības piedzīvojumos,it,Atceroties jo īpaši monsu,it,Viņa konfrēre arī bīskapijā,it,un Don Paolo Batrgigia,it,tas ir visgudrākais,it,Tas jau ir debesīs,it,Viņš arī atcerējās kardinālu Benelli,it,uz kuru man būtu pārāk daudz lietu, ko teikt,it,Kardināls Pivanelli, kurš viņam pavēlēja priesteri un nosūtīja viņu misijā uz Peru,it,kurš man bija tēvs,it,esmu zinājis,it,Viņš ir vadījis monsu,es,Packoze,it”, ha ringraziato i confratelli vescovi, preti, amici e familiari, gli amici che “hanno condiviso con me l’avventura della Fede”, ricordando in particolare Mons. Andrea Bellandi, suo confratello anche nell’episcopato, e don Paolo Batrgigia “che essendo il più furbo, è già in cielo”. Ha anche ricordato il Cardinale Benelli, “su cui avrei troppe cose da dire”, il Cardinale Piovanelli che lo ha ordinato prete e lo ha inviato in missione in Perù, il Cardinale Bassetti “che è stato per me un padre”.

“Ho conosciuto – ha conluci Mons. Paccosi – daudzi svētie priesteru un starp cilvēku vidū,it,daži ceļā uz altāriem,it,Don Luigi Giussani Giorgio La Pira,it,Don Divo Barsotti, kurš man reiz teica, ka kādu dienu es būšu bīskaps,it,Tad svētie blakus,it,Dāma ratiņkrēslā, kas pazīstama Skandikā,it,Vecs vājš Limā,it,Dāma, kas dzīvoja kartona būdā, lūdzoties pateicoties Kungam,it: alcuni in cammino verso gli altari, don Luigi Giussani Giorgio La Pira, don Divo Barsotti che una volta mi disse che un giorno sarei stato vescovo”. Poi i santi della porta accanto, una signora in carrozzina conosciuta a Scandicci, una vecchietta inferma a Lima, una signora che viveva in una baracca di cartone che pregava ringraziando il Signore”.

Al popolo di Dio in San Miniato ha detto: “voglio già bene al popolo di San Miniato, ho avuto predecessori così bravi che trovo la strada spianata”.

Ha rivolto anche in spagnolo un saluto ai tanti amici del Perù e dell’America Latina conosciuti in questi anni, alcuni venuti appositamente a Firenze per assistere alla sua consacrazione episcopale.

Riprese video e foto di Franco Mariani

Frank Mariani
Numurs 418 – Anno X del 8/02/2023

Šī slaidrādi nepieciešams JavaScript.