उंचवटा. Giovanni Paccosi consacrato Vescovo di San Miniato

Il Ccardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze domenica 5 febbraio ha presieduto la Santa Messa per il rito della consacrazione episcopale di Monsignor Giovanni Paccosi, nuovo Vescovo di San Miniato, diocesi della metropolia di Firenze.

पॅक कॅथेड्रलमध्ये हा एक उत्सव उत्सव झाला,it,बर्‍याच फ्लोरेंटाईन विश्वासू आणि सॅन मिनीटोच्या बिशपच्या अधिकारातील प्रदेश,it,शब्दाच्या चर्चने लिहिलेल्या चर्चने, पोपच्या आदेशाच्या वाचनासह पवित्र संस्कार उघडला,it,नवीन बिशप पवित्र करणे,it,कार्डिनल बेटोरीसह एकत्र,it,पवित्र बिशप म्हणून, अ‍ॅरेझोच्या बिशपला बोलावले गेले,it,सॅन मिनीटो मधील अँड्रिया मिग्लियावॅकचा त्याचा पूर्ववर्ती आणि सालेर्नो अँड्रिया बेलंदीचा आर्चबिशप,it,मुख्य चर्चासत्रात त्याचा साथीदार,it, con molti fedeli fiorentini e della diocesi di San Miniato; dopo la liturgia della Parola il sacro rito della consacrazione si è aperto con la lettura del Mandato del Papa.

A consacrare il nuovo vescovo, insieme al Cardinale Betori, come vescovi consacrati sono stati chiamati il Vescovo di Arezzo, उंचवटा. Andrea Migliavacca suo predecessore a San Miniato e l’Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, suo compagno al Seminario Maggiore.

टस्कन डायऑसिसचे अनेक बिशप देखील आहेत,it,कार्डिनल गुल्टिएरो बासेट्टी व्यतिरिक्त,it,डॉन पाकोसीसाठी चर्चासत्राचे रेक्टर कोण होते,it,कार्डिनल एन्निओ अँटोनेल्ली,it,कार्डिनल अर्नेस्ट सिमोन,it,आर्चबिशप क्लाउडिओ मॅनियागो आणि मॉन्समध्ये,it,लिनो पॅनेझा,it,कॅरेबेलोचा इमेरिटस बिशप,it,ज्याने स्वागत केले,it,पेरूमधील पाकोकोसी जिथे तो राहिला,it,याजकांच्या विश्वासात वर्षे येतात,la,कार्डिनल सिल्व्हानो पियोव्हनेली यांनी पाठविले,it,आणि त्यानंतर उत्तराधिकारी अँटोनेल्ली आणि बीटोरी यांनी पुष्टी केली,it,हे नम्रपणे आठवले होते,it, oltre al Cardinale Gualtiero Bassetti, che è stato Rettore del seminario per don Paccosi, al Cardinale Ennio Antonelli, al Cardinale Ernest Simone, all’Arcivescovo Claudio Maniago e a Mons. Lino Panizza, Vescovo Emerito di Carabayllo, che accolse nel 2001 Paccosi in Perù dove è rimasto 15 anni come sacerdote in fideum, inviato dal Cardinale Silvano Piovanelli, e poi confermato dai successori Antonelli e Betori, come è stato ricordato nell’omelia.

मॉन्सिग्नोर पाकोसी रविवारी सॅन मिनीटो येथे त्यांचे एपिस्कोपल मंत्रालय सुरू करेल,it,मी तुला शहाणे होते,it,उदार आणि बंधु सहयोगी,it,तो होमली बेटोरीमध्ये म्हणाला,it,आम्ही आता तुम्हाला सॅन मिनीटोच्या चर्चला देतो कारण प्रभु,it,आपल्याद्वारे,it,जो त्याचा भाऊ बिशप अँड्रियाचा वारसा गोळा करतो,it,आपण आतापासून आपले लोक होतील अशा लोकांवर आपली कृपा दूर करणे सुरू ठेवा,it,आपल्याकडे सोपविलेले लोक आपल्यामध्ये शोधण्यात सक्षम असले पाहिजेत,it,प्रिय डॉन जिओव्हानी,it,नक्कीच एक पिता जो एकमेव कुटुंबात स्वागत करतो आणि एकत्र करतो,it 26 इंग्रजी वर्षाचा दुसरा महिना.

“Ti ho avuto sapiente, generoso e fraterno collaboratore – ha detto nell’omelia Betori – ti doniamo ora alla Chiesa di San Miniato perché il Signore, attraverso di te, che raccogli l’eredità del fratello vescovo Andrea, continui a effondere la sua grazia su quel popolo che d’ora in poi sarà il tuo popolo”.

Il popolo che ti è affidato deve poter trovare in te, caro don Giovanni, certamente un padre che accoglie e unisce nell’unica famiglia, पण तो तुमच्यामध्ये एक भाऊ देखील पाहण्यास सक्षम असावा,it,केवळ पुढेच चालत नाही तर त्याच्या पुढे देखील चालत आहे,it,प्रत्येकासह जीवनाचे वजन सामायिक करणे,it,आणि हे शक्य आहे की आपण नेहमीच मूल राहता हे विसरले नाही तर हे शक्य आहे,it,चर्चचा मुलगा,it,ज्याच्या सत्य आणि कृपेच्या जीवनातून आपल्याला दररोज पुन्हा निर्माण करणे आवश्यक आहे,it,आम्ही इथे आहोत,it,कार्डिनल चालू ठेवले,it,आपल्यासाठी हे सर्व विनवणी करण्यासाठी,it,परमेश्वराचा आत्मा तुमच्यावर आवाहन करून,it,संपूर्ण फ्लोरेंटाईन चर्च आपल्याबरोबर करते,it,ज्याने आपल्याला वाढलेले पाहिले आणि आपल्याला मंत्रालयाची स्थापना केली,it, che cammina non solo avanti ma anche accanto, condividendo con tutti il peso della vita, e questo è possibile se non dimentichi che tu resti sempre figlio, figlio della Chiesa, dalla cui vita di verità e di grazia hai bisogno tu per primo di essere ogni giorno rigenerato”.

“Siamo qui, caro don Giovanni – ha proseguito il Cardinale – a implorare tutto questo per te, invocando su di te lo Spirito del Signore. Lo fa con noi tutta la Chiesa fiorentina, che ti ha visto crescere e ti ha formato al ministero, हे आपल्या याजकाच्या तारुण्यात समृद्ध झाले आहे,it,त्याने तुम्हाला आपल्या सेवेबद्दल कृतज्ञ असलेल्या जमिनीवर एका मिशनवर पाठविले,it,त्याने आपल्या बुद्धिमत्तेवर आणि खेडूत समर्पणावर अवलंबून राहून पुन्हा सहमती दर्शविली आहे आणि आपण प्रिय डॉन पाओलो बर्गीगियाबरोबर असलेल्या पुजारी बंधुत्वाचा साक्षीदार होता.,it,आता आपण आमच्यासाठी असलेल्या भेटीबद्दल धन्यवाद,it,त्याच्या आभारानुसार, न्यू बिशपने कॉलला प्रतिसाद म्हणून डॉन लुईगी जियुसानी यांच्या जीवनावरील शब्दांचा उल्लेख केला,it, ti ha inviato in missione in una terra lontana anch’essa grata per il tuo servizio, ti ha riaccolto affidandosi alla tua intelligenza e dedizione pastorale ed è stata testimone della fraternità sacerdotale con cui hai accompagnato il caro don Paolo Bargigia nel mistero della sofferenza, ora ti ringrazia per il dono che tu sei stato per noi”.

Nel suo ringraziamento il nuovo Vescovo ha citato le parole di don Luigi Giussani sulla vita come risposta a una chiamata, ज्याने त्याला मारले,it,लढाई आणि नाटक,it,त्या शोधावर विश्वासू असणे,it,प्रत्येक वेळी ते मला आश्चर्यचकित करते,it,कृतज्ञतेबद्दल बोललो,it,देव माझ्याकडे पाहतो,it,त्याने बिशपच्या कॉन्फेरिसचे आभार मानले,it,मित्र आणि कुटुंब,it,मित्र कोण,it,त्यांनी माझ्याशी विश्वासाचे साहस सामायिक केले,it,विशिष्ट मॉन्स मध्ये लक्षात ठेवणे,it,एपिस्कोपेटमध्येही त्याचा सामना,it,आणि डॉन पाओलो बॅट्रगिजीया,it,ते सर्वात हुशार आहे,it,हे आधीच स्वर्गात आहे,it,त्याला कार्डिनल बेनेली देखील आठवले,it,ज्यावर माझ्याकडे बर्‍याच गोष्टी सांगायच्या आहेत,it 16 वर्षांचा: “La battaglia e il dramma – जोडले – è essere fedele a quella scoperta, che ogni volta mi sorprende”.

Ha parlato di gratitudine per “la Misericordia con cui Dio mi guarda”, ha ringraziato i confratelli vescovi, याजक, amici e familiari, gli amici che “hanno condiviso con me l’avventura della Fede”, ricordando in particolare Mons. Andrea Bellandi, suo confratello anche nell’episcopato, e don Paolo Batrgigia “che essendo il più furbo, è già in cielo”. Ha anche ricordato il Cardinale Benelli, “su cui avrei troppe cose da dire”, कार्डिनल पियोव्हनेली ज्याने त्याला याजकाचे आदेश दिले आणि त्याला पेरूला पाठविले,it,कोण माझ्यासाठी वडील होते,it,मला माहीत आहे,it,त्याने मॉन्स आयोजित केले आहे,es,Pacacosis,it,पुजारी आणि लोकांमधील अनेक संत,it,काही वेल्टर्सच्या मार्गावर,it,डॉन लुईगी जियुसानी ज्योर्जिओ ला पिरा,it,डॉन डिव्हो बार्सोट्टी ज्याने एकदा मला सांगितले की एक दिवस मी बिशप होईल,it,मग पुढील संत संत,it,स्कॅन्डिकसीमध्ये ओळखल्या जाणार्‍या व्हीलचेयरमधील एक महिला,it,लिमा मध्ये एक जुना जखम,it, il Cardinale Bassetti “che è stato per me un padre”.

“Ho conosciuto – ha conluci Mons. Paccosi – molti santi tra i preti e tra i laici: alcuni in cammino verso gli altari, don Luigi Giussani Giorgio La Pira, don Divo Barsotti che una volta mi disse che un giorno sarei stato vescovo”. Poi i santi della porta accanto, una signora in carrozzina conosciuta a Scandicci, una vecchietta inferma a Lima, पुठ्ठ्यात राहणारी एक महिला परमेश्वराचे आभार मानून प्रार्थना करतो,it,सॅन मिनीटो मधील देवाच्या लोकांना सांगितले,it,मी आधीच सॅन मिनीटोच्या लोकांवर प्रेम करतो,it,माझ्याकडे इतके चांगले पूर्ववर्ती होते की मला रस्ता सपाट दिसला,it,त्यांनी अलिकडच्या वर्षांत ओळखल्या जाणार्‍या पेरू आणि लॅटिन अमेरिकेच्या अनेक मित्रांना अभिवादन केले,it”.

Al popolo di Dio in San Miniato ha detto: “voglio già bene al popolo di San Miniato, ho avuto predecessori così bravi che trovo la strada spianata”.

Ha rivolto anche in spagnolo un saluto ai tanti amici del Perù e dell’America Latina conosciuti in questi anni, alcuni venuti appositamente a Firenze per assistere alla sua consacrazione episcopale.

Riprese video e foto di Franco Mariani

विमा Mariani
अनेक 418 – Anno X del 8/02/2023

This slideshow requires JavaScript.