Mons. Giovanni Paccosi consacrato Vescovo di San Miniato

Il Ccardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo Metropolita di Firenze domenica 5 febbraio ha presieduto la Santa Messa per il rito della consacrazione episcopale di Monsignor Giovanni Paccosi, nuovo Vescovo di San Miniato, diocesi della metropolia di Firenze.

Digwyddodd y dathliad difrifol mewn eglwys gadeiriol dan do,it,Gyda llawer o Florentine yn ffyddlon ac esgobaeth San Miniato,it,Ar ôl litwrgi’r gair, agorodd defod gysegredig y cysegriad gyda darllen mandad y pab,it,I gysegru'r esgob newydd,it,Ynghyd â betori cardinal,it,Fel esgobion cysegredig, galwyd esgob Arezzo,it,Andrea Migliavacca ei ragflaenydd yn San Miniato ac Archesgob Salerno Andrea Bellandi,it,Ei bartner yn y seminar fawr,it, con molti fedeli fiorentini e della diocesi di San Miniato; dopo la liturgia della Parola il sacro rito della consacrazione si è aperto con la lettura del Mandato del Papa.

A consacrare il nuovo vescovo, insieme al Cardinale Betori, come vescovi consacrati sono stati chiamati il Vescovo di Arezzo, Mons. Andrea Migliavacca suo predecessore a San Miniato e l’Arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi, suo compagno al Seminario Maggiore.

Mae yna hefyd lawer o esgobion yr Esgobaethau Tuscan yn bresennol,it,Yn ogystal â Cardinal Gualtiero Bassetti,it,pwy oedd rheithor y seminar ar gyfer don paccosi,it,I Cardinal Ennio Antonelli,it,I Cardinal Ernest Simone,it,i'r Archesgob Claudio Maniago ac mewn mons,it,Panizza Lino,it,Emeritws Esgob Carabayllo,it,a groesawodd yn,it,Paccosi ym Mheriw lle arhosodd,it,Daw blynyddoedd i Ymddiriedolaeth yr Offeiriad,la,Anfonwyd gan y Cardinal Silvano Piovanelli,it,Ac yna ei gadarnhau gan yr olynwyr Antonelli a Betori,it,fel y cofiwyd yn y homili,it, oltre al Cardinale Gualtiero Bassetti, che è stato Rettore del seminario per don Paccosi, al Cardinale Ennio Antonelli, al Cardinale Ernest Simone, all’Arcivescovo Claudio Maniago e a Mons. Lino Panizza, Vescovo Emerito di Carabayllo, che accolse nel 2001 Paccosi in Perù dove è rimasto 15 anni come sacerdote in fideum, inviato dal Cardinale Silvano Piovanelli, e poi confermato dai successori Antonelli e Betori, come è stato ricordato nell’omelia.

Bydd Monsignor Paccosi yn cychwyn ar ei weinidogaeth Esgobol yn San Miniato dydd Sul,it,Roeddwn yn ddoeth i chi,it,cydweithredwr hael a brawdol,it,Meddai mewn betori homily,it,Rydyn ni nawr yn eich rhoi chi i eglwys San Miniato oherwydd yr Arglwydd,it,Trwoch chi,it,sy'n casglu etifeddiaeth ei frawd esgob Andrea,it,Rydych chi'n parhau i dorri allan ei ras ar y bobl hynny a fydd o hyn ymlaen yn bobl eich pobl,it,Rhaid i'r bobl sy'n cael eu hymddiried i chi allu dod o hyd i ynoch chi,it,Annwyl Don Giovanni,it,Yn sicr tad sy'n croesawu ac yn uno yn yr unig deulu,it 26 Chwefror.

“Ti ho avuto sapiente, generoso e fraterno collaboratore – ha detto nell’omelia Betori – ti doniamo ora alla Chiesa di San Miniato perché il Signore, attraverso di te, che raccogli l’eredità del fratello vescovo Andrea, continui a effondere la sua grazia su quel popolo che d’ora in poi sarà il tuo popolo”.

Il popolo che ti è affidato deve poter trovare in te, caro don Giovanni, certamente un padre che accoglie e unisce nell’unica famiglia, Ond rhaid iddo allu gweld brawd ynoch chi hefyd,it,cerdded nid yn unig ymlaen ond hefyd wrth ei ymyl,it,rhannu gyda phawb pwysau bywyd,it,Ac mae hyn yn bosibl os na fyddwch chi'n anghofio eich bod chi bob amser yn parhau i fod yn blentyn,it,Mab yr Eglwys,it,O'i fywyd o wirionedd a gras mae angen i chi gael eich adfywio yn gyntaf bob dydd,it,Rydym yma,it,Parhaodd y Cardinal,it,I erfyn ar hyn i gyd i chi,it,Trwy alw ysbryd yr Arglwydd drosoch chi,it,Mae Eglwys gyfan Florentine yn ei wneud gyda ni,it,a welodd chi'n tyfu ac yn eich ffurfio i'r weinidogaeth,it, che cammina non solo avanti ma anche accanto, condividendo con tutti il peso della vita, e questo è possibile se non dimentichi che tu resti sempre figlio, figlio della Chiesa, dalla cui vita di verità e di grazia hai bisogno tu per primo di essere ogni giorno rigenerato”.

“Siamo qui, caro don Giovanni – ha proseguito il Cardinale – a implorare tutto questo per te, invocando su di te lo Spirito del Signore. Lo fa con noi tutta la Chiesa fiorentina, che ti ha visto crescere e ti ha formato al ministero, Mae wedi cael ei gyfoethogi gydag ieuenctid eich offeiriad,it,Anfonodd atoch ar genhadaeth i dir sy'n llawer ddiolchgar am eich gwasanaeth hefyd,it,Mae wedi ail -dderbyn trwy ddibynnu ar eich deallusrwydd a'ch ymroddiad bugeiliol ac roedd yn dyst i'r frawdoliaeth offeiriadol y gwnaethoch chi fynd gyda'r annwyl Don Paolo Bargigia yn y dirgelwch o ddioddef,it,Nawr diolch am yr anrheg rydych chi wedi bod i ni,it,Yn ei ddiolch, soniodd yr esgob newydd am eiriau Don Luigi Giussani ar fywyd fel ymateb i alwad,it, ti ha inviato in missione in una terra lontana anch’essa grata per il tuo servizio, ti ha riaccolto affidandosi alla tua intelligenza e dedizione pastorale ed è stata testimone della fraternità sacerdotale con cui hai accompagnato il caro don Paolo Bargigia nel mistero della sofferenza, ora ti ringrazia per il dono che tu sei stato per noi”.

Nel suo ringraziamento il nuovo Vescovo ha citato le parole di don Luigi Giussani sulla vita come risposta a una chiamata, Pwy darodd ef i,it,Y frwydr a'r ddrama,it,Mae i fod yn ffyddlon i'r darganfyddiad hwnnw,it,ei fod bob tro y mae'n fy synnu,it,Sôn am ddiolchgarwch am,it,Y drugaredd y mae Duw yn edrych arnaf,it,Diolchodd i gyfrinachau'r esgob,it,Ffrindiau a theulu,it,ffrindiau pwy,it,Fe wnaethant rannu antur ffydd gyda mi,it,Cofio yn benodol MONS,it,ei gyfrinach hefyd yn yr esgobaeth,it,a Don Paolo Batrgigia,it,dyna'r craffaf,it,mae eisoes yn y nefoedd,it,Roedd hefyd yn cofio Cardinal Benelli,it,y byddai gen i ormod o bethau i'w ddweud arno,it 16 mlwydd oed: “La battaglia e il dramma – ychwanegwyd – è essere fedele a quella scoperta, che ogni volta mi sorprende”.

Ha parlato di gratitudine per “la Misericordia con cui Dio mi guarda”, ha ringraziato i confratelli vescovi, preti, amici e familiari, gli amici che “hanno condiviso con me l’avventura della Fede”, ricordando in particolare Mons. Andrea Bellandi, suo confratello anche nell’episcopato, e don Paolo Batrgigia “che essendo il più furbo, è già in cielo”. Ha anche ricordato il Cardinale Benelli, “su cui avrei troppe cose da dire”, Cardinal Piovanelli a orchmynnodd offeiriad iddo a'i anfon ar genhadaeth i Peru,it,a oedd yn dad i mi,it,Rwyf wedi gwybod,it,Mae wedi cynnal mons,es,Paccosis,it,llawer o seintiau ymhlith yr offeiriaid ac ymhlith y bobl leyg,it,rhai ar y ffordd i'r allorau,it,Don Luigi Giussani Giorgio La Pira,it,Don Divo Barsotti a ddywedodd wrthyf unwaith y byddwn yn Esgob un diwrnod,it,Yna'r seintiau drws nesaf,it,Dynes mewn cadair olwyn sy'n hysbys yn Scandicci,it,Hen fethedig yn lima,it, il Cardinale Bassetti “che è stato per me un padre”.

“Ho conosciuto – ha conluci Mons. Paccosi – molti santi tra i preti e tra i laici: alcuni in cammino verso gli altari, don Luigi Giussani Giorgio La Pira, don Divo Barsotti che una volta mi disse che un giorno sarei stato vescovo”. Poi i santi della porta accanto, una signora in carrozzina conosciuta a Scandicci, una vecchietta inferma a Lima, Dynes a oedd yn byw mewn hualau cardbord yn gweddïo diolch i'r Arglwydd,it,I bobl Dduw yn San Miniato,it,Rwyf eisoes yn caru pobl San Miniato,it,Roedd gen i ragflaenwyr cystal nes i mi ddod o hyd i'r ffordd wedi'i fflatio,it,Fe wnaeth hefyd annerch cyfarchiad i ffrindiau niferus Periw ac America Ladin a oedd yn hysbys yn ystod y blynyddoedd diwethaf,it”.

Al popolo di Dio in San Miniato ha detto: “voglio già bene al popolo di San Miniato, ho avuto predecessori così bravi che trovo la strada spianata”.

Ha rivolto anche in spagnolo un saluto ai tanti amici del Perù e dell’America Latina conosciuti in questi anni, alcuni venuti appositamente a Firenze per assistere alla sua consacrazione episcopale.

Riprese video e foto di Franco Mariani

Franco Mariani
O'r nifer 418 – Anno X del 8/02/2023

Mae'r sioe sleidiau angen JavaScript.