Kardinal Betori Bələdiyyə Başçısına sülh mesajı verir,it,Kardinal Betori Bələdiyyə Başçısına sülh mesajı verir,it,Kardinal Betori Bələdiyyə Başçısına sülh mesajı verir,it 2023 di Papa Francesco

“Attraverso le parole del Papa trasmesse dal nostro vescovo rinnoviamo l’impegno di una comunità coesa contro individualismi ed egoismi sfrenati”. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 Yanvar, da parte dell’Arcivescovo di Firenze, Cardinal Giuseppe Betori, Dünya Sülh Günü üçün Papanın mesajı,it,Mərasim Şəhər Şurasının prezidenti Luca Milani'nin iştirakı ilə baş tutdu,it,xunta eksponentlərindən,it,Şəhər Şurasının,it,və məhəllələrin prezidentləri,it,Mesaj çox maraqlıdır, çünki iki illik pandemiyan olduğumuz təcrübədən başlayır,it,Təsvirdə kardinal betori vurğuladı,it,Çatdırılmadan əvvəl,it,Papal mesajının mətni,it,Papa problemləri bildirmək üçün yaşadığı şeydən ilham alır,it.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Il messaggio è molto interessante perché parte dall’esperienza che abbiamo fatto dei due anni di pandemia, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – il Papa prende spunto da quello che si è vissuto per segnalare problemi, Həm də Covid illərində meydana gələn müsbət şeylər və hər iki cəmiyyətin və xalqların sülhü üçün hər şeyin necə yaracağı söylədikləri də müsbət şeylər,it,Paylaşmaq üçün bir müraciətdir,it,Bu pandemiyadan gələn mesajdır,it,Özünüzü xilas etmirsiniz,it,Aramızda müsbət münasibətlər qurmalıyıq,it,Onlar cəmiyyətin və dünyanın əsasını təşkil edir,it,Papa, hər şeyin əsas sosial münasibətlərdən doğulduğunu söyləyir, buna görə də böyüklərin bir masa ətrafına qoymaq çətindir, lakin xalqlar sülh münasibətləri qura bilər,it. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: bisogna costruire relazioni positive tra di noi, sono alla base della società e del mondo. Il Papa dice che tutto nasce dai rapporti sociali di base quindi i grandi è difficile farli mettere attorno a un tavolo ma i popoli possono costruire atteggiamenti di pace”.

"Ayrıca Covid səbəbiylə,it,Bunun əvəzinə Bələdiyyə Başçısı vurğuladı,it,Bu gün güclü bir parçalanmış bir şirkətimiz var,it,Ancaq bu degenerasiyaya cavab verməyin yeganə yolu güclü bir cəmiyyətə diqqət yetirməkdir,it,məktəb vasitəsilə tikilib,it,Çoxları üçün çətin bir məqamdır,it,İş problemləri ilə yükləndi,it,evdən,it,iqtisadi böhranın,it,Təkdən çıxmaq mümkün deyil,it,Özümüzü birləşdirib birləşdirmək üçün səy göstərmək lazımdır ",it,Kardinal Betori, Bələdiyyə Başçısına Papa Francis'in sülh mesajı verir,it – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, la famiglia, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Sayı 417 – Anno X del 1/02/2023

Bu slaydşou üçün JavaScript lazımdır.