Il-Kardinal Betori jagħti lis-Sindku l-Messaġġ tal-Paċi,it,Il-Kardinal Betori jagħti lis-Sindku l-Messaġġ tal-Paċi,it,Il-Kardinal Betori jagħti lis-Sindku l-Messaġġ tal-Paċi,it,Il-Kardinal Betori jagħti lis-Sindku l-Messaġġ tal-Paċi,it,Il-Kardinal Betori jagħti lis-Sindku l-Messaġġ tal-Paċi,it,Il-Kardinal Betori jagħti lis-Sindku l-Messaġġ tal-Paċi,it,Il-Kardinal Betori jagħti lis-Sindku l-Messaġġ tal-Paċi,it,Il-Kardinal Betori jagħti lis-Sindku l-Messaġġ tal-Paċi,it 2023 di Papa Francesco

"Permezz tal-kliem tal-Papa trażmess mill-Isqof tagħna aħna nġeddu l-impenn ta 'komunità koeżiva kontra individwaliżmu u egoiżmu bla rażan",it,Is-Sindku Dario Nardella qal dan fl-okkażjoni tal-kunsinna tradizzjonali,it,mill-Arċisqof ta ’Firenze,it,tal-messaġġ tal-Papa għall-Jum Dinji tal-Paċi,it,Iċ-ċerimonja saret fil-preżenza tal-President tal-Kunsill tal-Belt Luca Milani,it,ta 'esponenti tal-ġunta,it,tal-Kunsill tal-Belt,it,u l-presidenti tal-kwartieri,it. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 Jannar, da parte dell’Arcivescovo di Firenze, Kardinal Giuseppe Betori, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Il-messaġġ huwa interessanti ħafna għaliex jibda mill-esperjenza li kellna sentejn ta 'pandemija,it,Huwa enfasizza l-Kardinal Betori fl-illustrazzjoni,it,qabel il-kunsinna,it,It-test tal-messaġġ papali,it,Il-Papa jieħu ispirazzjoni minn dak li għex biex jirrapporta problemi,it,iżda wkoll affarijiet pożittivi li ħarġu fis-snin ta 'Covid u biex jgħidu kif kollox jista' jikkompeti għall-paċi kemm tas-soċjetà kif ukoll tal-popli,it,Huwa appell għall-qsim,it,Dan huwa l-messaġġ li ġie mill-pandemija,it,Ma tiffrankax lilek innifsek,it, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – il Papa prende spunto da quello che si è vissuto per segnalare problemi, ma pure cose positive emerse negli anni del Covid e per dire come tutto può concorrere alla pace sia della società che dei popoli. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: Irridu nibnu relazzjonijiet pożittivi bejnietna,it,Huma l-bażi tas-soċjetà u tad-dinja,it,Il-Papa jgħid li kollox twieled minn relazzjonijiet soċjali bażiċi u għalhekk dawk il-kbar huwa diffiċli li tagħmilhom imqiegħda madwar mejda iżda l-popli jistgħu jibnu attitudnijiet ta 'paċi,it,“Ukoll minħabba covid,it, sono alla base della società e del mondo. Il Papa dice che tutto nasce dai rapporti sociali di base quindi i grandi è difficile farli mettere attorno a un tavolo ma i popoli possono costruire atteggiamenti di pace”.

“Ukoll minħabba covid,it,Minflok, is-sindku enfasizza,it,Illum għandna kumpanija diżintegrata bil-qawwa,it,Iżda l-uniku mod kif tirrispondi għal din id-deġenerazzjoni huwa li tiffoka fuq komunità b'saħħitha,it,Mibnija mill-iskola,it,relazzjonijiet,it,Huwa mument diffiċli għal ħafna,it,mgħobbi minn problemi ta 'xogħol,it,tad-dar,it,tal-kriżi ekonomika,it,Waħdu huwa impossibbli li toħroġ minnha,it,Huwa meħtieġ li nagħmlu sforz biex insibu ruħna magħqudin u koeżivi ",it,Il-Kardinal Betori jagħti lis-Sindku l-messaġġ tal-Papa tal-Papa Franġisku,it – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, la famiglia, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Min-numru 417 – Anno X del 1/02/2023

This slideshow requires JavaScript.