הקרדינל בטורי נותן לראש העיר את המסר של שלום,it,הקרדינל בטורי נותן לראש העיר את המסר של שלום,it,הקרדינל בטורי נותן לראש העיר את המסר של שלום,it,הקרדינל בטורי נותן לראש העיר את המסר של שלום,it,הקרדינל בטורי נותן לראש העיר את המסר של שלום,it,הקרדינל בטורי נותן לראש העיר את המסר של שלום,it,הקרדינל בטורי נותן לראש העיר את המסר של שלום,it,הקרדינל בטורי נותן לראש העיר את המסר של שלום,it 2023 di Papa Francesco

“Attraverso le parole del Papa trasmesse dal nostro vescovo rinnoviamo l’impegno di una comunità coesa contro individualismi ed egoismi sfrenati”. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 ינואר, da parte dell’Arcivescovo di Firenze, קרדינל ג'וזפה Betori, על המסר של האפיפיור ליום השלום העולמי,it,הטקס התקיים בנוכחות נשיא מועצת העיר לוקה מילאני,it,של אקספוננטים של החונטה,it,של מועצת העיר,it,ונשיאי השכונות,it,ההודעה מעניינת מאוד מכיוון שהיא מתחילה מהניסיון שהיו לנו שנתיים של מגיפה,it,הוא הדגיש את הקרדינל בטורי בהמחשה,it,לפני המסירה,it,הטקסט של הודעת האפיפיור,it,האפיפיור לוקח השראה ממה שהוא חי כדי לדווח על בעיות,it.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Il messaggio è molto interessante perché parte dall’esperienza che abbiamo fatto dei due anni di pandemia, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – il Papa prende spunto da quello che si è vissuto per segnalare problemi, אבל גם דברים חיוביים שהופיעו בשנות קוביד ולומר איך הכל יכול להתמודד על שלום החברה והעמים כאחד,it,זה ערעור לשיתוף,it,זה המסר שהגיע מהמגפה,it,אתה לא מציל את עצמך,it,עלינו לבנות מערכות יחסים חיוביות בינינו,it,הם הבסיס לחברה והעולם,it,האפיפיור אומר שהכל נולד ממערכות יחסים חברתיות בסיסיות, כך שהגדולים קשה לגרום להם לשים סביב שולחן אבל עמים יכולים לבנות עמדות של שלום,it. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: bisogna costruire relazioni positive tra di noi, sono alla base della società e del mondo. Il Papa dice che tutto nasce dai rapporti sociali di base quindi i grandi è difficile farli mettere attorno a un tavolo ma i popoli possono costruire atteggiamenti di pace”.

"גם בגלל קוביד,it,במקום זאת, ראש העיר הדגיש,it,יש לנו חברה מתפוררת מאוד היום,it,אבל הדרך היחידה להגיב לניוון זה היא להתמקד בקהילה חזקה,it,נבנה דרך בית הספר,it,יחסים,it,זה רגע קשה עבור רבים,it,עמוסה על ידי בעיות עבודה,it,של הבית,it,של המשבר הכלכלי,it,לבד אי אפשר לצאת מזה,it,יש צורך להתאמץ למצוא את עצמנו מאוחדים ומגובשים ",it,הקרדינל בטורי נותן לראש העיר את המסר של שלום האפיפיור פרנסיס,it – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, la famiglia, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

פרנק Mariani
לפי מספר 417 – Anno X del 1/02/2023

מצגת זאת דורשת JavaScript.