Ο Cardinal Betori δίνει στον δήμαρχο το μήνυμα της ειρήνης,it,Ο Cardinal Betori δίνει στον δήμαρχο το μήνυμα της ειρήνης,it,Ο Cardinal Betori δίνει στον δήμαρχο το μήνυμα της ειρήνης,it,Ο Cardinal Betori δίνει στον δήμαρχο το μήνυμα της ειρήνης,it,Ο Cardinal Betori δίνει στον δήμαρχο το μήνυμα της ειρήνης,it,Ο Cardinal Betori δίνει στον δήμαρχο το μήνυμα της ειρήνης,it 2023 di Papa Francesco

“Attraverso le parole del Papa trasmesse dal nostro vescovo rinnoviamo l’impegno di una comunità coesa contro individualismi ed egoismi sfrenati”. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 Ιανουαρίου, από τον Αρχιεπίσκοπο της Φλωρεντίας,it,του μηνύματος του Πάπα για την Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης,it,Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Luca Milani,it,εκθέτες της χούντας,it,του δημοτικού συμβουλίου,it,και τους προέδρους των γειτονιών,it,Το μήνυμα είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ξεκινά από την εμπειρία που είχαμε δύο χρόνια πανδημίας,it,Τόνισε τον Cardinal Betori στην απεικόνιση,it,Πριν από την παράδοση,it,Το κείμενο του παπικού μηνύματος,it, Καρδινάλιος Τζουζέπε Betori, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Il messaggio è molto interessante perché parte dall’esperienza che abbiamo fatto dei due anni di pandemia, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – Ο Πάπας παίρνει έμπνευση από αυτό που έζησε για να αναφέρει προβλήματα,it,αλλά και θετικά πράγματα που προέκυψαν στα χρόνια του Covid και να πούμε πώς όλα μπορούν να ανταγωνιστούν για την ειρήνη τόσο της κοινωνίας όσο και των λαών,it,Είναι μια έκκληση για κοινή χρήση,it,Αυτό είναι το μήνυμα που προήλθε από την πανδημία,it,Δεν αποθηκεύετε τον εαυτό σας,it,Πρέπει να οικοδομήσουμε θετικές σχέσεις μεταξύ μας,it,είναι η βάση της κοινωνίας και του κόσμου,it, ma pure cose positive emerse negli anni del Covid e per dire come tutto può concorrere alla pace sia della società che dei popoli. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: bisogna costruire relazioni positive tra di noi, sono alla base della società e del mondo. Ο Πάπας λέει ότι όλα γεννήθηκαν από βασικές κοινωνικές σχέσεις, έτσι ώστε οι μεγάλες είναι δύσκολο να τα κάνουν γύρω από ένα τραπέζι, αλλά οι λαοί μπορούν να οικοδομήσουν στάσεις ειρήνης,it,«Επίσης λόγω του Covid,it,Αντ 'αυτού, ο δήμαρχος υπογράμμισε,it,Έχουμε μια έντονα αποσυμπιεσμένη εταιρεία σήμερα,it,Αλλά ο μόνος τρόπος να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον εκφυλισμό είναι να επικεντρωθούμε σε μια ισχυρή κοινότητα,it,Χτισμένο μέσω του σχολείου,it,συγγένειες,it,Είναι μια δύσκολη στιγμή για πολλούς,it,επιβαρύνεται από προβλήματα εργασίας,it,του σπιτιού,it,της οικονομικής κρίσης,it”.

“Anche a causa del Covid – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, la famiglia, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Μόνο είναι αδύνατο να βγούμε από αυτό,it,Είναι απαραίτητο να κάνουμε μια προσπάθεια να βρεθούμε ενωμένοι και συνεκτικοί ",it,Ο Cardinal Betori δίνει στον δήμαρχο το μήνυμα της ειρήνης του Πάπα Φράνσις,it, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Από τον αριθμό 417 – Anno X del 1/02/2023

This slideshow requires JavaScript.