Cardinal Betori przekazuje burmistrza przesłanie pokoju,it,Cardinal Betori przekazuje burmistrza przesłanie pokoju,it,Cardinal Betori przekazuje burmistrza przesłanie pokoju,it,Cardinal Betori przekazuje burmistrza przesłanie pokoju,it 2023 di Papa Francesco

„Przez słowa papieża przekazywane przez naszego biskupa odnawiamy zaangażowanie spójnej społeczności przeciwko nieokiełznanym indywidualizmowi i samolubstwie”,it,Burmistrz Dario Nardella powiedział to z okazji tradycyjnej dostawy,it,przez arcybiskupa Florencji,it,przesłania papieża do Światowego Dnia Pokoju,it,Ceremonia miała miejsce w obecności prezydenta Rady Miasta Luca Milani,it,wykładników junty,it,rady miasta,it,i prezydenci dzielnic,it. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 Styczeń, da parte dell’Arcivescovo di Firenze, Kardynał Giuseppe Betori, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Wiadomość jest bardzo interesująca, ponieważ zaczyna się od doświadczenia, które mieliśmy dwa lata pandemii,it,Podkreślił Cardinal Betori w ilustracji,it,przed dostawą,it,Tekst przesłania papieskiej,it,Papież czerpie inspirację z tego, co żył, aby zgłosić problemy,it,ale także pozytywne rzeczy, które pojawiły się w latach Covid i powiedzieć, jak wszystko może konkurować o pokój zarówno społeczeństwa, jak i ludów,it,Jest to apelacja do udostępniania,it,To jest przesłanie, które pochodzi z pandemii,it,Nie oszczędzasz się,it, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – il Papa prende spunto da quello che si è vissuto per segnalare problemi, ma pure cose positive emerse negli anni del Covid e per dire come tutto può concorrere alla pace sia della società che dei popoli. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: Musimy budować pozytywne relacje między nami,it,Są podstawą społeczeństwa i świata,it,Papież mówi, że wszystko narodziło się z podstawowych relacji społecznych, więc duże są trudne do umieszczenia ich w stoliku, ale ludzie mogą budować postawy pokoju,it,„Również z powodu Covid,it,Zamiast tego podkreślił burmistrz,it,Mamy dziś silnie rozpadną firmę,it,Ale jedynym sposobem na reagowanie na tę degenerację jest skupienie się na silnej społeczności,it,Zbudowany przez szkołę,it,relacje,it, sono alla base della società e del mondo. Il Papa dice che tutto nasce dai rapporti sociali di base quindi i grandi è difficile farli mettere attorno a un tavolo ma i popoli possono costruire atteggiamenti di pace”.

“Anche a causa del Covid – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, rodzina, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Przez numer 417 – Anno X del 1/02/2023

This slideshow requires JavaScript.