Kardinal Betori i jep kryetarit mesazhin e paqes,it,Kardinal Betori i jep kryetarit mesazhin e paqes,it,Kardinal Betori i jep kryetarit mesazhin e paqes,it,Kardinal Betori i jep kryetarit mesazhin e paqes,it 2023 di Papa Francesco

"Përmes fjalëve të Papës të transmetuara nga Peshkopi ynë, ne rinovojmë angazhimin e një komuniteti koheziv kundër individualizmave dhe egoizmit të pakursyer",it,Kryetari i bashkisë Dario Nardella e tha atë me rastin e dorëzimit tradicional,it,nga Kryepeshkopi i Firences,it,të mesazhit të Papës për Ditën Botërore të Paqes,it,Ceremonia u zhvillua në prani të Presidentit të Këshillit Bashkiak Luca Milani,it,të eksponentëve të junta,it,të Këshillit Bashkiak,it,dhe presidentët e lagjeve,it. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 Janar, da parte dell’Arcivescovo di Firenze, Kardinali Giuseppe Betori, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Mesazhi është shumë interesant sepse fillon nga përvoja që kemi pasur dy vjet pandemi,it,Ai theksoi Cardinal Betori në ilustrimin,it,para dorëzimit,it,Teksti i mesazhit papal,it,Papa merr frymëzim nga ajo që jetoi për të raportuar probleme,it,por edhe gjëra pozitive që dolën në vitet e Covid dhe për të thënë se si gjithçka mund të konkurrojë për paqen e shoqërisë dhe popujve,it,Anshtë një apel për ndarjen,it,Ky është mesazhi që erdhi nga pandemia,it,Ju nuk e kurseni veten,it, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – il Papa prende spunto da quello che si è vissuto per segnalare problemi, ma pure cose positive emerse negli anni del Covid e per dire come tutto può concorrere alla pace sia della società che dei popoli. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: Ne duhet të ndërtojmë marrëdhënie pozitive midis nesh,it,Ata janë baza e shoqërisë dhe botës,it,Papa thotë se gjithçka ka lindur nga marrëdhëniet themelore shoqërore, kështu që të mëdhenjtë janë të vështirë për t'i bërë ata të vendosen rreth një tryeze, por popujt mund të ndërtojnë qëndrime të paqes,it,“Gjithashtu për shkak të Covid,it, sono alla base della società e del mondo. Il Papa dice che tutto nasce dai rapporti sociali di base quindi i grandi è difficile farli mettere attorno a un tavolo ma i popoli possono costruire atteggiamenti di pace”.

“Anche a causa del Covid – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, la famiglia, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Franco Mariani
Nga numri 417 – Anno X del 1/02/2023

Kjo <em>slideshow</em> lyp JavaScript.