Cardinal Betori dává starostovi poselství míru,it,Cardinal Betori dává starostovi poselství míru,it,Cardinal Betori dává starostovi poselství míru,it,Cardinal Betori dává starostovi poselství míru,it 2023 di Papa Francesco

„Slovy papeže přenášených naším biskupem obnovujeme závazek soudržné komunity proti nespoutanému individualismu a sobectví“,it,Starosta Dario Nardella to řekl při příležitosti tradičního doručení,it,arcibiskupem Florencie,it,papežova poselství pro Světový den míru,it,Obřad se konal v přítomnosti prezidenta městské rady Luca Milani,it,exponentů junty,it,městské rady,it,a prezidenti sousedství,it. Lo ha detto il Sindaco Dario Nardella in occasione della tradizionale consegna, martedi 31 Leden, da parte dell’Arcivescovo di Firenze, Kardinál Giuseppe Betori, del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani, di esponenti della giunta, del consiglio comunale, e dei Presidenti dei Quartieri 2,3,5.

“Zpráva je velmi zajímavá, protože začíná ze zkušenosti, že jsme měli dva roky pandemie,it,Zdůraznil kardinála Betori v ilustraci,it,před doručením,it,Text papežské zprávy,it,Papež se inspiruje tím, co žil, aby nahlásil problémy,it,ale také pozitivní věci, které se objevily v letech Covida, a říkat, jak všechno může soutěžit o mír jak společnosti, tak národů,it,Je to výzva ke sdílení,it,Toto je zpráva, která pocházela z pandemie,it,Neukládáte se,it, – ha evidenziato il Cardinale Betori nell’illustrare, prima della consegna, il testo del messaggio papale – il Papa prende spunto da quello che si è vissuto per segnalare problemi, ma pure cose positive emerse negli anni del Covid e per dire come tutto può concorrere alla pace sia della società che dei popoli. È un appello alla condivisione, questo è il messaggio che è venuto dalla pandemia, non ci si salva da soli: Musíme mezi námi budovat pozitivní vztahy,it,Jsou základem společnosti a světa,it,Papež říká, že všechno se narodilo ze základních sociálních vztahů, takže ty velké je obtížné je přimět kolem stolu, ale národy mohou budovat postoje míru,it,"Také kvůli Covidu.",it, sono alla base della società e del mondo. Il Papa dice che tutto nasce dai rapporti sociali di base quindi i grandi è difficile farli mettere attorno a un tavolo ma i popoli possono costruire atteggiamenti di pace”.

“Anche a causa del Covid – ha invece sottolineato il Sindaco – abbiamo oggi una società fortemente disgregata. Ma l’unico modo per rispondere a questa degenerazione è puntare su una comunità forte, costruita attraverso la scuola, la famiglia, le relazioni. E’ un difficile momento per molti, gravato dai problemi di lavoro, della casa, della crisi economica. Da soli è impossibile uscirne, occorre fare uno sforzo per ritrovarci uniti e coesi”.

Riprese video e foto di Franco Mariani.

Frank Mariani
Podle čísla 417 – Anno X del 1/02/2023

This slideshow requires JavaScript.